Služby posúdenia stavu ITAM

Define your IT portfolio strategy

Aerial view of a motor boat speeding through the water.

Služby pri posúdení vyspelosti správy IT majetku

Po investícii do ľudí sú výdavky na softvér a cloud pravdepodobne najvýznamnejšími nákladmi. Napriek tomu má mnoho organizácií len malý prehľad o svojom softvérovom majetku, licenčných oprávneniach a využití alebo o produktivite a efektivite, ktorú môžu technológie priniesť. Častými dôvodmi, prečo sa na nás zákazníci obracajú so žiadosťou o posúdenie ich správy IT majetku, sú rozpočtové problémy, nedostatok zdrojov, dodržiavanie licenčných podmienok a dohľad nad nákupom.

Služba ITAM Assessment od SoftwareOne poskytuje odborné znalosti, ktoré urýchľujú zrelosť správy IT. Naši konzultanti budú spolupracovať s vašou organizáciou a vedúcimi pracovníkmi s využitím osvedčeného prístupu, ktorý vám poskytne úplnú kontrolu nad nákladmi, správou licencií a optimalizáciou pre zlepšenie stavu dodržiavania licenčných podmienok, zabezpečenia a návratnosti investícií..

Odhaľte silu ITAM vďaka prehľadu s FinOps

Podľa magického kvadrantu pre správu softvérového majetku pre rok 2022 spoločnosti Gartner sú naše riadené služby SAM označované za jediného lídra v kategórii, ktorý poskytuje integrované funkcie FinOps. Pomôžeme vám odhaliť skutočnú hodnotu vašich investícií do softvéru a cloudu.

 • A woman working on a laptop in front of an oil refinery.

  Testovanie výkonu

  Zmerajte svoj digitálny výkon v porovnaní s priemerom u našich zákazníkov a najlepšími postupmi v obore.

 • A stack of gold coins next to a graph.

  Riadenie nákladov

  Identifikujte príležitosti na optimalizáciu výdavkov na softvér a cloud, znížte neočakávané sankcie a úspešne sa bráňte auditom.

 • A warehouse worker using a tablet in a warehouse.

  Lepší prehľad

  Získajte jasný prehľad o svojom prostredí IT, znížte riziko nedodržiavania licenčných podmienok a definujte úspešnú stratégiu ďalšieho postupu.

 • A group of tall buildings in the city at night.

  Efektívna prevádzka

  Automatizujte kľúčové úlohy a podporujte spoluprácu s internými aj externými stranami pomocou vyspelých prostredí.

A person is driving a car while holding a cell phone.

Podporte vyspelosť svojej prevádzky

Cieľ bez plánu je jednoduchým snom. Posúdenie stavu ITAM je nevyhnutným prvým krokom k transformácii prevádzky IT ak uskutočneniu obchodných cieľov. Váš odborný konzultant zo SoftwareOne povedie workshopy, na ktorých zmapuje potreby organizácie, inventár aj váš technologický majetok a predstaví vám cestu k vyspelej správe IT.

Porozprávajme sa o tom

Služba ITAM Assessment posilňuje postavenie pri vyjednávaní o softvéri

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.