Služby posouzení stavu ITAM

Define your IT portfolio strategy

Aerial view of a motor boat speeding through the water.

Služby při posouzení vyspělosti správy IT majetku

Po investici do lidí jsou výdaje na software a cloud pravděpodobně nejvýznamnějšími náklady. Přesto má mnoho organizací jen malý přehled o svém softwarovém majetku, licenčních oprávněních a využití nebo o produktivitě a efektivitě, kterou mohou technologie přinést. Častými důvody, proč se na nás zákazníci obracejí s žádostí o posouzení jejich správy IT majetku, jsou rozpočtové problémy, nedostatek zdrojů, dodržování licenčních podmínek a dohled nad nákupem.

Služba ITAM Assessment od SoftwareOne poskytuje odborné znalosti, které urychlují zralost správy IT. Naši konzultanti budou spolupracovat s vaší organizací a vedoucími pracovníky s využitím osvědčeného přístupu, který vám poskytne úplnou kontrolu nad náklady, správou licencí a optimalizací pro zlepšení stavu dodržování licenčních podmínek, zabezpečení a návratnosti investic.

Odhalte sílu ITAM díky přehledu s FinOps & Sourcing Services

Podle magického kvadrantu pro správu softwarového majetku pro rok 2023 společnosti Gartner jsou naše řízené služby SAM označovány za lídra v kategorii, který poskytuje integrované funkce FinOps, Souftware Sourcing a Sustainability řešení. Pomůžeme vám odhalit skutečnou hodnotu vašich investic do softwaru a cloudu.

 • A woman working on a laptop in front of an oil refinery.

  Testování výkonu

  Změřte svůj digitální výkon v porovnání s průměrem u našich zákazníků a nejlepšími postupy v oboru.

 • A stack of gold coins next to a graph.

  Řízení nákladů

  Identifikujte příležitosti k optimalizaci výdajů na software a cloud, snižte neočekávané sankce a úspěšně se braňte auditům.

 • A warehouse worker using a tablet in a warehouse.

  Lepší přehled

  Získejte jasný přehled o svém prostředí IT, snižte riziko nedodržování licenčních podmínek a definujte úspěšnou strategii dalšího postupu.

 • A group of tall buildings in the city at night.

  Efektivní provoz

  Automatizujte klíčové úkoly a podporujte spolupráci s interními i externími stranami pomocí vyspělých prostředí.

A person is driving a car while holding a cell phone.

Podpořte vyspělost svého provozu

Cíl bez plánu je pouhým snem. Posouzení stavu ITAM je nezbytným prvním krokem k transformaci provozu IT a k uskutečnění obchodních cílů. Váš odborný konzultant ze SoftwareOne povede workshopy, na kterých zmapuje potřeby organizace, inventář i váš technologický majetek a představí vám cestu k vyspělé správě IT.

Pojďme si promluvit

Služba ITAM Assessment posiluje postavení při vyjednávání o softwaru

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.