ITAM Usługi zarządzane

Większy stopień rozumienia dla większych oszczędności

An aerial view of a ship in the ocean.

Usługi zarządzane IT Asset Management

Niedostateczna przejrzystość informacji o oprogramowaniu i środowiskach chmurowych Organizacji może łatwo doprowadzić do kryzysów, które spowalniają zespoły i pozostawiają je w stanie bezczynności. Dni pracy wypełniają się spotkaniami na temat spirali kosztów IT, żądaniami audytów składanymi przez dostawców i nieuzgodnionymi zmianami w infrastrukturze. Nowe wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju wymagają szczegółowej sprawozdawczości w zakresie śladu węglowego istniejącej infrastruktury IT i platform chmurowych. Od czego zacząć porządkowanie tej złożoności?

Świadczone przez SoftwareOne usługi zarządzane ITAM zapewniają specjalistyczną wiedzę, która wspiera całościowe podejście do zarządzania zasobami IT. Jesteśmy partnerem w zarządzaniu inwestycjami w oprogramowanie i chmurę, obejmującym cały cykl życia produktu, od zidentyfikowania potrzeby biznesowej, poprzez zakup, przyjęcie i zarządzanie, aż do wycofania zasobów z użycia.

Obserwacjom i spostrzeżeniom w zakresie FinOps firmy SoftwareOne ufają czołowi dostawcy narzędzi ITAM

 • Flexera logo
 • ServiceNow logo
 • Snow Software logo

Nasze najpotężniejsze zdolności ITAM skupione w pojedynczej usłudze

 • A woman working on a laptop in front of an oil refinery.

  Oceniaj

  Przegląd diagnostyczny ITAM określa poziom Twojej dojrzałości w odniesieniu do personelu, procesów i technologii. Pomagamy w budowaniu silnego uzasadnienia biznesowego poprawy kadry kierowniczej i zarządzania.

 • A stack of gold coins next to a graph.

  Dane i analityka

  Cyklu życia oprogramowania: uzyskaj w czasie rzeczywistym całościowy obraz swoich zasobów IT. Równolegle z przeprowadzaniem przeglądu diagnostycznego, ograniczamy wyzwania związane z zarządzaniem danymi poprzez stworzenie pełnej inwentaryzacji technicznej dzięki prowadzeniu regularnej sprawozdawczości.

 • A warehouse worker using a tablet in a warehouse.

  Zarządzanie umowami i kosztem

  Twój konsultant ITAM analizuje licencje, uprawnienia i umowy z wykorzystaniem wybranej przez Ciebie platformy. Wspomagaj proces wprowadzania usprawnień w zarządzaniu oprogramowaniem i chmurą dzięki naszym regularnym raportom i rekomendacjom.

 • A yellow caution sign in the middle of a puddle.

  Optymalizacja ryzyka i kosztów

  Obniżaj ryzyko przy jednoczesnej optymalizacji zaangażowania i kosztów. Utrzymujemy Twoją strategię ITAM w relacji do zmieniających się potrzeb biznesowych. Współpracuj z partnerem, który będzie z Tobą na każdym etapie podróży po oprogramowaniu i chmurze.

 • A group of people sitting around a table looking at a laptop.

  Wsparcie podczas audytów

  Niezależnie od tego, czy otrzymałeś zawiadomienie o audycie, czy Twoja Organizacja została już mu poddana, nie jest za późno, aby się z nami skontaktować. Możemy ograniczyć ryzyko dla finansów i reputacji Twojej Firmy wynikające z audytów przeprowadzanych przez producentów oprogramowania.

 • A group of tall buildings in the city at night.

  Zakupy licencji i usług chmurowych

  Nasze usługi wspierające procesy zakupowe zestawiają aplikacje i usługi dostosowane do potrzeb Twojej Organizacji w wygodny, samoobsługowy katalog produktów, zmniejszając ryzyko handlowe i obniżając koszty licencji.

A blurry image of a city at night.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Podziel się kilkoma szczegółami dotyczącymi Twojego wyzwania biznesowego, a my się z Tobą skontaktujemy.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Podziel się kilkoma szczegółami dotyczącymi Twojego wyzwania biznesowego, a my się z Tobą skontaktujemy.