4.2 minuten leestijdAsset Management

AI komt naar de wereld van ITAM - ben jij er klaar voor?

kevin-klaris
Kevin KlarisTeamlead BDE IT Portfolio Management
Cubes, data & AI

Je hebt het vast al gehoord: AI komt eraan. De laatste tijd wordt er bijna bij elke presentatie van uitgevers, partnerupdates, productlanceringen of technologische rondetafelconferenties wel iets gezegd over de wonderen van generatieve kunstmatige intelligentie.

Afgezien van de marketinghype hebben we allemaal de verbazingwekkende dingen gezien die generatieve AI kan produceren, zowel voor persoonlijke als professionele toepassingen, variërend van het maken van recepten, storytelling en het genereren van afbeeldingen tot diepgaande analyses van complexe documenten en grote datasets.

Met de tools en grote taalmodellen die tegenwoordig online beschikbaar zijn, is het ook duidelijk dat AI fouten en verkeerde berekeningen kan produceren als het niet wordt gevoed met geoptimaliseerde gegevens uit de systemen van jouw organisatie en/of als het niet is ontworpen met de juiste vereiste uitkomsten in gedachten.

Het staat buiten kijf dat de toekomst van onze productiviteit grotendeels zal worden bepaald door hoe we deze nieuwe tools en technologieën implementeren, toepassen en gebruiken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze nieuwe AI-modellen - getraind door mensen en geconsumeerd door mensen - zullen vertrouwen op dezelfde fundamenten en betrouwbare gegevens die de basis vormen voor de praktijken die we vandaag de dag volgen.

Nu bedrijven de mogelijkheden van het integreren van AI in IT Asset Management (ITAM) beginnen te verkennen, zullen organisaties een strategische aanpak moeten ontwikkelen met betrekking tot processen, tools en systemen. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat de gegevens die door AI worden gebruikt accuraat en betrouwbaar zijn, maar ook dat de hulp die we willen van kunstmatige intelligentie en grote taalmodellen resultaten oplevert die echt impact hebben op het bedrijf.

Laten we, voordat we ingaan op de specifieke stappen die organisaties moeten nemen om generatieve AI in te voeren, eerst eens kijken naar de cruciale rol die het zal spelen bij het bevorderen van ITAM-praktijken.

5 redenen waarom AI effectieve ITAM mogelijk maakt

De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in IT Asset Management (ITAM) biedt een groot aantal voordelen die de activiteiten kunnen stroomlijnen, de efficiëntie kunnen verbeteren en het gebruik van resources kunnen optimaliseren. Hier zijn enkele overtuigende redenen om AI in ITAM te omarmen:

 • Verbeterde ontdekking en tracering van bedrijfsmiddelen: AI-algoritmen kunnen netwerken automatisch scannen, bedrijfsmiddelen identificeren en uitgebreide gegevens verzamelen over hun configuraties, software-installaties en gebruikspatronen. Deze realtime zichtbaarheid in het IT-landschap stelt organisaties in staat om nauwkeurige inventarisaties van bedrijfsmiddelen bij te houden, de levenscyclus van bedrijfsmiddelen te volgen en de naleving van licentieovereenkomsten te garanderen.
 • Verbeterd voorspellend onderhoud: AI-ondersteunde voorspellende analyses kunnen historische activagegevens analyseren, patronen identificeren en potentiële hardwarestoringen voorspellen voordat ze optreden. Deze proactieve benadering van onderhoud vermindert downtime, minimaliseert storingen en verlengt de levensduur van IT-middelen.
 • Optimaal gebruik van resources: AI kan gebruikspatronen van middelen analyseren en mogelijkheden identificeren om de toewijzing van middelen te optimaliseren. Het kan strategieën aanbevelen voor het consolideren van onderbenutte middelen, het hergebruiken van hardware en het aanpassen van softwarelicenties. Dit leidt tot lagere kosten, betere prestaties en efficiënter gebruik van resources.
 • Verbeterde beveiliging: AI kan netwerkverkeer analyseren, afwijkingen identificeren en potentiële beveiligingsrisico's detecteren. Het kan ook kwetsbaarheidsbeoordelingen, patchbeheer en incidentresponsprocedures automatiseren. Deze proactieve benadering van cyberbeveiliging verbetert de bescherming tegen inbreuken op gegevens en onbevoegde toegang.
 • Geautomatiseerde rapportage en compliance: AI kan het genereren van ITAM-rapporten automatiseren, waardoor inzicht wordt verkregen in het gebruik van bedrijfsmiddelen, softwarelicenties en compliance-status. Deze automatisering bespaart tijd, vermindert handmatige inspanningen en zorgt ervoor dat organisaties blijven voldoen aan de wettelijke vereisten.

De integratie van AI in ITAM is niet zonder uitdagingen, zoals problemen met de gegevenskwaliteit, ethische overwegingen en de behoefte aan deskundig personeel. De potentiële voordelen van AI wegen echter ruimschoots op tegen deze uitdagingen, waardoor het een transformerende kracht wordt in het ITAM-landschap.

Wat kunt je vandaag doen om voorbereid te zijn op morgen?

Evaluatie en gereedheid zijn cruciale stappen voor organisaties die generatieve AI willen toepassen. Dit omvat het beoordelen van de datakwaliteit, data governance en technische infrastructuur van jouw organisatie. Hoewel AI belangrijke voordelen biedt voor ITAM, brengt het ook uitdagingen met zich mee, zoals zorgen over gegevensprivacy, beveiliging en de behoefte aan deskundig personeel om AI-systemen te beheren.

Hier zijn enkele zaken waar je rekening mee moet houden:

10 kernoverwegingen bij evaluatie

 • Huidige ITAM-processen beoordelen

  Begrijp jouw bestaande ITAM-processen, -tools en -systemen en evalueer de sterke en zwakke punten ervan. Deze beoordeling zal helpen om te bepalen waar AI het meeste voordeel kan opleveren.

 • Gereedheid voor gegevens

  Zorg ervoor dat jouw gegevens nauwkeurig, volledig en goed georganiseerd zijn, omdat de kwaliteit van gegevens cruciaal is voor zinvolle AI-inzichten.

 • Gegevensbeveiliging en privacy

  Overweeg de gevolgen van AI voor beveiliging en privacy in ITAM en implementeer maatregelen om gevoelige gegevens te beschermen.

 • Integratie met bestaande systemen

  Zorg ervoor dat AI-oplossingen naadloos integreren met jouw bestaande ITAM-tools en -systemen voor een soepele implementatie.

 • Ontwikkeling van vaardigheden en kennis

  Investeer in training en bijscholing van jouw ITAM- en IT-teams om expertise op te bouwen in data science, machine learning en AI-modelontwikkeling.

 • Veranderingsbeheer

  Bereid jouw team voor op de veranderingen die AI met zich meebrengt voor ITAM-processen door communicatie, training en vertrouwdheid met nieuwe workflows.

 • KPI's definiëren

  Stel KPI's en metrieken op om het succes van jouw AI-gestuurde ITAM-initiatieven te meten.

 • Bepaal jouw doelstellingen

  Bepaal duidelijk wat je wilt bereiken met AI in ITAM, zoals verbeterde asset discovery, geoptimaliseerd resourcegebruik, verbeterde beveiliging of kostenverlaging.

 • Naleving en ethiek

  Houd rekening met gegevensethiek en naleving van regelgeving om ervoor te zorgen dat jouw AI-praktijken voldoen aan privacyregelgeving en ethische overwegingen.

 • Bewaking en governance

  Implementeer robuuste monitoring- en governancepraktijken voor AI in ITAM om transparantie en verantwoordelijkheid te behouden.

Er is altijd iemand op wie je kunt vertrouwen

Het goede nieuws is dat een groot deel van de voorbereiding kan worden aangepakt met oplossingen die worden aangeboden door vertrouwde adviseurs op de markt.

Een beoordeling van de volwassenheid van jouw IT Asset Management (ITAM) kan een cruciale rol spelen bij de succesvolle implementatie van generatieve AI-oplossingen.

Door gebruik te maken van ITAM-consultancy via managed services kunnen organisaties hun algehele IT-beheerpraktijken en -tools verbeteren en ervoor zorgen dat de implementatie van generatieve AI-oplossingen goed gepland en efficiënt verloopt en in lijn is met de bedrijfsdoelstellingen.

Consolidatiediensten voor softwareportfolio's kunnen een cruciale rol spelen bij het faciliteren van de implementatie en snelheid van generatieve AI-oplossingen door de complexiteit te verminderen, de softwareomgeving te stroomlijnen, bronnen te optimaliseren en de algehele efficiëntie te verbeteren. De mogelijkheden van generatieve AI zullen zeker een impact hebben op de wereld van ITAM, maar de gezondheid en volwassenheid van uw huidige omgeving zullen bepalend zijn voor de bedrijfsresultaten en de snelheid waarmee deze nieuwe tools waarde kunnen realiseren.

Praat met ons over de deskundige ondersteuning die SoftwareOne jou kan bieden om ervoor te zorgen dat jouw organisatie profiteert van AI-gedreven ITAM-praktijken.

A colorful neon ring on a black background.

Bereid je voor op AI-gedreven ITAM

Ontwikkel een strategische aanpak waarmee je echte positieve impact op het bedrijfsresultaat kunt halen uit AI-gedreven ITAM.

Bereid je voor op AI-gedreven ITAM

Ontwikkel een strategische aanpak waarmee je echte positieve impact op het bedrijfsresultaat kunt halen uit AI-gedreven ITAM.

Auteur

kevin-klaris

Kevin Klaris
Teamlead BDE IT Portfolio Management