3.5 minuten leestijdCloud ServicesThought Leadership

Cloud Skills Gap Survey 2023: Tekort aan IT-vaardigheden

A man in glasses wearing a suit and tie.
Peter BeukemaTeam Lead Solution Sales Cloud Services
A group of people walking in a square.

We voerden recent een onderzoek uit om te achterhalen in hoeverre de cloudvaardighedenkloof organisaties vertraagt en we ontdekten dat de meerderheid nog lang niet daar zijn waar ze zouden willen of moeten zijn.

We ondervonden dat 95% van de organisaties wereldwijd te maken heeft met een vaardighedenkloof op het gebied van cloud en IT. Hierdoor worden digitale transformatieprojecten vertraagd, gemiddeld met vijf maanden, en een derde van de organisaties geeft aan dat hun financiële doelen hierdoor flink geraakt worden.

We hebben de onderzoeksresultaten gepubliceerd in ons nieuwe 2023 Rapport over de Cloud- en IT-vaardighedenkloof. Samen met onze data hebben we ook commentaar en analyses van Craig Thompson, SoftwareOne’s Senior Vice President, Cloud & Application Services, opgenomen.

Voor bedrijven die hun digitale transformatie willen versnellen, is het dichten van de kloof van cloudvaardigheden van cruciaal belang. We hebben klanten sneller zien innoveren door het beheersen van applicaties en tegelijkertijd hun risicoprofiel zien verlagen. Ons onderzoek naar de kloof in cloudvaardigheden laat zien hoe belangrijk dit is. De meerderheid van organisaties ziet managed services in de cloud als een cruciale manier om deze kloof te overbruggen. Ook hebben ze de optie om op- en af te schalen, terwijl ze hun eigen interne capaciteiten voor de toekomst opbouwen.
A man in a blue suit is smiling for the camera.

Craig Thomson

Senior Vice President, Cloud & Application Services, SoftwareOne

2023 Rapport over de Cloud- en IT-vaardighedenkloof

Het onderzoek neemt de mening van 500 IT-beleidsmakers uit de UK, Benelux, Noord-Amerika en Australië mee. We ondervonden dat bijna alle beleidsmakers (95%) geloven dat hun team de negatieve impact van het tekort aan cloudvaardigheden voelt. Dit komt waarschijnlijk omdat de cloud continu evolueert en er een grote vraag is naar bekwame professionals die bij kunnen blijven met de laatste trends en technologieën.

Organisaties lopen belangrijke cloudvoordelen mis

Het onderzoek legde ook bloot dat organisaties door de cloudvaardighedenkloof belangrijke cloudvoordelen mislopen. Van de respondenten geeft 43% bijvoorbeeld aan dat hun organisatie moeite heeft up-to-date te blijven met security en compliance, 41% ondervindt prestatieproblemen bij applicaties en 38% heeft KPI’s om innovatie te leveren niet gehaald. Een derde geeft zelfs aan dat het hun gebruik van de cloud in zijn geheel beperkt.

Verhoogde cybersecurity-risico’s

Organisaties kunnen niet alleen niet de volle potentie van hun cloudinvesteringen benutten, maar lopen ook een verhoogd risico op cyberaanvallen en inbreuken op wet- en regelgeving doordat ze een tekort aan cloudvaardigheden hebben.

Dit moet vooral serieus genomen worden wanneer het op security aankomt. De hoge kosten van datalekken zijn goed vastgelegd, met de laatste data van IBM die de wereldwijde kosten schat op 3,6 miljard dollar. Dit bedrag wordt komende jaren waarschijnlijk alleen maar hoger doordat cyberaanvallen steeds vernuftiger worden en organisaties steeds meer gevoelige data verzamelen.

Organisaties kunnen de risico’s van het tekort aan cloudvaardigheden verminderen door te investeren in cloud managed services. Cloud Managed Service Providers (MSP’s) hebben de kennis en bronnen om organisaties te helpen hun cloudinfrastructuur en -applicaties veilig en efficiënt te beheren.

Managed services om de kloof te overbruggen

Wanneer we naar de toekomst kijken, hadden de IT-beleidsmakers het vertrouwen dat de het tekort aan cloudvaardigheden in hun organisatie in de komende jaren zou verbeteren, met 87% die aangeeft dat dit in de komende 5 jaar beter wordt. In de tussentijd zien de respondenten investeren in cloud managed services als de manier om de kloof te overbruggen. Vrijwel alle respondenten (93%) zijn het erover eens dat investeren in cloud managed services prioriteit heeft in de komende 12 maanden.

Samenwerken met cloudexperts

Wij adviseren organisaties die worstelen met een tekort aan cloudvaardigheden om de kloof te overbruggen met hulp van een partner. Een partner die in staat is met jou samen te werken als een strategische zakenpartner, die gefocust is om jou te helpen bij de migratie naar een betere toekomst.

Om te slagen in cloudadoptie, heb je een partner nodig die jou kan helpen vanaf waar je nu staat in de cloudreis naar waar je naartoe wil, en niet verbonden is aan een specifieke leverancier of hyperscaler. Ze moeten jou toestaan eerst hun diensten op te schalen, en dan geleidelijk af te schalen wanneer je jouw team opnieuw ingericht hebt of nieuwe mensen hebt aangenomen. Deze flexibiliteit zorgt dat organisaties de controle houden over hun zaken op een manier die het beste past bij hun unieke behoeften.

Niet iedere organisatie is hetzelfde en de cloudpartner waar je mee samenwerkt moet dit weten, en hun aanbevelingen aanpassen aan jouw strategische en tactische doelen.

Een ander belangrijk aspect van cloudadoptie is om na te denken over de langdurige reis voor jouw organisatie. Je zult je doelen niet van vandaag op morgen behalen, dus een strategie zou een horizon van 3 tot 5 jaar moeten hebben. Je begint met je gewenste doelen en werkt vanaf daar terug. De specificaties zullen veranderen en zich aanpassen gedurende de reis, maar de overkoepelende doelen houden je op het juiste pad.

Enkele overwegingen

De cloudvaardighedenkloof is een belangrijke uitdaging voor organisaties vandaag de dag. Toch zijn er verschillende dingen die een organisatie kan doen om de kloof te overbruggen, zoals investeren in cloud managed services en samenwerken met cloudexperts. Door deze stappen te nemen kunnen organisaties zich ervan verzekeren dat ze de voordelen van de cloud volledig benutten en hun doelen voor digitale transformatie gaan behalen.

A close up of water droplets on a blue surface.

Nu te lezen: Cloud Skills Gap Survey 2023: Tekort aan IT-vaardigheden

We voerden recent een onderzoek uit om te achterhalen in hoeverre het te kort aan cloud vaardigheden organisaties vertraagt. Lees meer.

Nu te lezen: Cloud Skills Gap Survey 2023: Tekort aan IT-vaardigheden

We voerden recent een onderzoek uit om te achterhalen in hoeverre het te kort aan cloud vaardigheden organisaties vertraagt. Lees meer.

Auteur

A man in glasses wearing a suit and tie.

Peter Beukema
Team Lead Solution Sales Cloud Services