3.5 minuten leestijdPublisher Advisory Services

De échte cloud transformatie moet nog beginnen

SoftwareOne blog editorial team
Blog Redactie
Publisher advisory

Bedrijven en medewerkers werken veelal binnen uiteenlopende clou omgevingen. Vaak is dit zo gegroeid op basis van willekeur, kosten en gemak. Het overzicht en de regie ontbreken. Richard Renckens van SoftwareOne en IBM’s Joost Mulder vinden het hoog tijd voor een serieuze clou transformatie. Gebaseerd op een weloverwogen keuze voor de juiste leveranciers en veelal resulterend in een hybride cloud landschap.

Deze echte transformatie begint volgens de twee cloudspecialisten met het juiste inzicht. Op het moment dat bedrijven en hun CIO’s op de hoogte zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden, kunnen ze praktische keuzes maken en hun eigen ideale landschap samenstellen. Daarbij kunnen ook de veelal verouderde legacy-applicaties worden meegenomen. Pas dan gaan ze nadenken over modernisering van applicaties en het gebruik van containers.

Potentie

“Het lijkt alsof de cloud al in enorme mate gebruikt wordt”, zegt de in het IBM-portfolio gespecialiseerde Richard Renckens. “Feitelijk staan we nog aan het begin van een veel grotere ontwikkeling. Vooral de makkelijke vormen van cloud worden breed toegepast: denk aan Software as a Service (SaaS) en mobiele apps die interacteren met de traditionele systemen in de backoffice.” Een ander voorbeeld zijn veelal simpele workloads in een cloud gebaseerde infrastructuur.

Ondertussen draait er nog een hele wereld aan systemen on-premise in de eigen datacenters. “Liefst tachtig procent van het totaal aantal applicaties. Al die traditionele toepassingen zouden in potentie naar de cloud kunnen.” Bij die transformatie komt echter wel het nodige kijken. SoftwareOne heeft samen met IBM gedetailleerde stappenplannen om klanten hierin te ondersteunen.

Varianten

Joost Mulder benadrukt het belang van elementaire kennis over de cloud, zoals de verschillen tussen de diverse varianten. “In de private cloud draait de cloudinfrastructuur on-premise en wordt deze beheerd door de organisatie zelf. Dit is een voordeel bij gevoelige, gereguleerde en missie-kritieke toepassingen.

In de public cloud worden netwerk, opslag, gegevensverwerking en applicaties via internet als services van een provider afgenomen. Schaalbaarheid, kostenbesparing en sterkere focus op het creëren van businesswaarde zijn hier de belangrijkste drijfveren.”

In de hybride cloud zijn private en public met elkaar geïntegreerd binnen een enkele, flexibele infrastructuur. Dit geeft organisaties en hun leiders de flexibiliteit om de optimale cloud te kiezen voor elke applicatie of workload. En om workloads vrij te verplaatsen tussen de twee clouds als de omstandigheden veranderen.

Doelstellingen

“De hybride cloud stelt de organisatie in staat om technische en zakelijke doelstellingen effectiever en kostenefficiënter te realiseren dan met alleen de publieke of private cloud”, aldus Pompe. Mulder vult aan: “De hybrid cloud is ‘here to stay’. Puur public dan wel private cloud omgevingen zullen niet toereikend blijken – in de praktijk zal je altijd gebruik maken van een verscheidenheid aan oplossingen en mogelijkheden.”

Gartner onderscheidt overigens twee typen hybride cloudplatforms: hybride monocloud en hybride multicloud. De eerste is gebaseerd op een enkele cloudprovider, de tweede betreft een op open standaarden gebaseerd landschap dat op elke openbare cloudinfrastructuur kan worden ingezet.

Inzicht en regie

De uitdaging is volgens Richard Renckens vanuit één punt regie te krijgen over al deze omgevingen van uiteenlopende cloud leveranciers. “Dat komt aan de orde in een serie artikelen, die tezamen het totale speelveld schetsen en praktische handvatten bieden.”

Lagere kosten en nieuwe vormen van waarde zijn daarbij het uitgangspunt. Bij traditionele IT-omgevingen wordt zo’n 70 procent van het IT-budget gespendeerd aan onderhoud en beheer. “Slechts 30 procent gaat naar nieuwe mogelijkheden. De cloud kan je daar voor een deel van verlossen, waardoor financiële ruimte voor innovatie ontstaat. Je bent bovendien flexibeler en kunt nieuwe ideeën, producten en diensten sneller naar de markt brengen.”

Security is eveneens een belangrijk aspect. Cloudpartijen hebben op dat gebied veel meer mogelijkheden en expertise dan welke willekeurige individuele gebruiker dan ook.

Evalueren

Het goed evalueren van het bestaande IT-landschap en vervolgens gericht actie ondernemen, dat is in de ogen van Joost Mulder het belangrijkste. “Kijk wat je zoal hebt draaien, waar het draait en hoe je dat allemaal zou kunnen moderniseren. Er zijn namelijk genoeg mogelijkheden om legacy-applicaties om te zetten naar een nieuwe flexibele omgeving. De vraag is: waar begint jouw ‘journey’ naar de hybrid cloud?”

A pink, blue, and purple abstract background.

Meer weten over jouw journey naar de cloud?

Wil je meer weten over jouw journey naar de cloud en de mogelijkheden? Neem dan direct contact op met Richard Renckens of Guido Mulder, de IBM specialisten van SoftwareOne.

Meer weten over jouw journey naar de cloud?

Wil je meer weten over jouw journey naar de cloud en de mogelijkheden? Neem dan direct contact op met Richard Renckens of Guido Mulder, de IBM specialisten van SoftwareOne.

Auteur

SoftwareOne blog editorial team

Blog Redactie

We analyseren de nieuwste IT-trends en brancherelevante innovaties om je op de hoogte te houden van de laatste technologie.