Workplace AI

Zvyšte produktivitu s AI na pracovišti

A blue and purple wave pattern on a white background.

Poradenství SoftwareOne k systému Copilot

Nastala éra umělé inteligence. Společnost McKinsey odhaduje, že technologie generativní umělé inteligence (GenAI) by mohly automatizovat úkoly, které dnes zaměstnancům zabírají 60 až 70 procent jejich času. Tím se uvolní prostor pro strategické a kreativní iniciativy, které budou posouvat podniky kupředu. Nástroje, které zaměstnanci denně používají – ať už jde o Microsoft 365 nebo Google G-Suite – se díky vestavěným funkcím GenAI zásadně promění. Než ale organizace tuto změnu přijmou, musí na ni být připraveny.

Poradenské služby SoftwareOne k systému Copilot organizace na tento nový svět práce připravují. Posuzují, jaký budou mít tyto nové nástroje dopad na licencování, přístup, zabezpečení, správu i provoz organizace. Zajistíme, aby byla vaše organizace připravena na rozlet, který umožňují převratná řešení GenAI, jako je Microsoft Copilot, a zároveň ji ochráníme před hrozbami, jako je stínová AI.

Připravte se na Microsoft Copilot

Microsoft Copilot je osobní asistent využívající GenAI, vestavěný do nástrojů na podporu produktivity, které zaměstnanci používají každý den, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams. Microsoft Copilot automatizuje opakující se úlohy, zrychluje tvorbu obsahu, analyzuje a interpretuje data, poskytuje kontextovou asistenci v reálném čase a umožňuje bezproblémovou komunikaci. Stručně řečeno, umožňuje plynulejší a efektivnější používání služeb Microsoft 365. Ale než jej organizace zavedou, měly by posoudit, jak jsou na takovou změnu ve způsobu práce připravené.

Prozkoumejte Microsoft Copilot
An abstract blue and pink wavy background.

Zavedení systému Microsoft Copilot je pro firmy nezbytností. Musí se ale udělat správně.

S dalším rozvojem funkcí GenAI a Copilot budou organizace, které je nevyužijí, v konkurenční nevýhodě. Budou se snažit udržet krok s rychlostí konkurence při uvádění produktů na trh a zároveň se budou potýkat s vlastní neefektivitou, vyššími náklady i bezpečnostními riziky, protože zaměstnanci začnou používat firmou neschválené nástroje GenAI.

Stejně velkým rizikem je ale také špatná implementace GenAI a systému Copilot.

 • app store icon

  Organizační riziko

  Je nutné zajistit správné nasazení a efektivní přidělování zdrojů.

 • a heart icon

  Riziko adopce

  Aby nedošlo k ohrožení rozhodování, musí být využívání systému Copilot efektivně řízeno.

 • invert process icon

  Provozní riziko

  Efektivní implementací systému Copilot se omezí narušení realizace projektů nebo celého provozu.

 • security icon

  Bezpečnostní rizika

  Data je nutné chránit před odcizením, neoprávněným přístupem nebo možným zneužitím.

 • privacy icon

  Právní riziko

  Je nezbytné dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů, s odpovídajícími kontrolními mechanismy.

 • positive judgement icon

  Reputační riziko

  Vyhněte se nástrahám systému Copilot, které posilují předsudky nebo podkopávají důvěru zúčastněných stran.

Poradenství SoftwareOne k systému Copilot

Připravte se na vysoce výkonné pracoviště s umělou inteligencí díky SoftwareOne. Naše poradenské služby jsou vhodné pro všechny organizace, ať už se na své cestě k využití systému Copilot nacházejí kdekoli.

A blue and purple abstract background.

Objevte svou budoucnost poháněnou umělou inteligencí.

Vyžádejte si více informací ohledně našeho poradenství pro systém Copilot.

Objevte svou budoucnost poháněnou umělou inteligencí.

Vyžádejte si více informací ohledně našeho poradenství pro systém Copilot.