Konzultační služby

Konzultační služby

Business Productivity Advisory

Business Productivity Advisory

Služba Business Productivity Advisory identifikuje klíčové potřeby vašich zaměstnanců a firmy v oblasti využívání moderních IT technologií, zefektivní každodenní pracovní postupy a zlepší vaši komunikaci a spolupráci.

více

Datacenter Migration

Služba Datacenter Migration podpoří proces migrace části vašeho workloadu či infrastruktury v rámci jednoho či více datových center.

více
easy365

Kontinuální rozvoj 365

Služba Kontinuální rozvoj 365 se zaměřuje na nepřetržitou podporu uživatelů a správců i adopci nových scénářů využívajících cloudové služby Microsoft 365 ve vaší organizaci.

více
easy adoption

Easy365 Adoption

Služba Easy365 Adoption se zaměřuje na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Microsoft Office 365 a podporu uživatelů a správců ve vaší organizaci.

více
multivendor helpdesk

Rozvoj a podpora – MultiVendor Helpdesk

Služba MultiVendor Helpdesk poskytuje 24x7 dostupnou podporu a ochranu vašich IT operací napříč prodejci.

více
security and compliance

Security & Compliance Advisory

Služba Security & Compliance Advisory se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v prostředí Microsoft 365 a identifikování vhodných scénářů použití bezpečnostních nástrojů ve vaší organizaci.

více
slm inventory

SLM Inventory

Služba SLM Inventory vám umožní používat nástroje renomovaných výrobců, jako je Flexera či Snow, poskytující podklady pro efektivní řízení životního cyklu vašeho softwarového majetku.

více
slm roles and processes

SLM Roles & Processes

Služba SLM Roles & Processes poskytuje komplexní balíček služeb pro správnou implementaci na míru upravených a optimalizovaných postupů SLM.

více
slm

SLM as a Service

SLM as a Service představuje oblast kontinuálních služeb zaměřených na efektivní řízení životního cyklu softwaru ve vaší organizaci.

více