Reference Valbek

Unknown

Společnost Valbek zefektivnila svoji práci nasazením Office 365 a integrovaného CRM systému Dynamics 365.

Společnost Valbek provozovala v on-premise prostředí starší verzi poštovního serveru MS Exchange a disponovala neintegrovaným CRM řešením, které ale nebylo zaměstnanci příliš používáno. Firma proto zvažovala, jak dále podpořit své fungování pomocí přechodu na nové IT prostředí s vhodnějšími nástroji. V rámci této změny bylo potřeba zohlednit i velkou skupinu projektantů, zvyklých na stávající styl komunikace a spolupráce, a především různé geografické rozmístění uživatelů napříč kraji a státy kde Valbek působí.

Výzvy projektu

 • Náhrada kompletní infrastruktury pro komunikaci spolupráci v rámci firmy
 • Velká skupina uživatelů zvyklých na své zažité postupy
 • Geografické rozmístění kanceláří a poboček napříč kraji i státy

Řešení SoftwareOne

Společnost SoftwareOne na začátku definovala plán řešení jednotlivých IT oblastí a jako první v procesu změny zvolila oblast komunikace, spolupráce a obchodních agend. Poté proběhla identifikace vhodných scénářů využití nových technologií pro digitální transformaci. V rámci služby Business Productivity Advisory byly na základě pohovorů s pracovníky společnosti definovány uživatelské scénáře a vytvořen návrh jejich řešení v prostředí nástrojů Office 365.

Dále bylo navrženo nové prostředí pro firemní intranet, založené na vlastním řešení SoftwareOne pro interní komunikaci, nazvaném Intranet Out of the Box. Díky předpřipraveným šablonám a modulům dostupným v rámci tohoto řešení tak mohli uživatelé začít téměř okamžitě komunikovat se vzdálenými subjekty v reálném čase, zlepšit komunikaci mezi sebou či projektovými týmy a zvýšit jejich efektivitu v rámci pracovního procesu. Zároveň byly spuštěny nové služby a implementováno CRM řešení Microsoft Dynamics 365.

NÁVODY, TIPY A TRIKY

NÁSTROJE PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Chci vědět více

„Podle jasně definovaného plánu jsme postupně převedli naši firemní komunikaci a týmovou spolupráci na platformu Office 365 a nové řešení intranetu. S touto platformou je také integrováno naše nové CRM, což je velmi důležité pro jeho efektivní používání při komunikaci s našimi klienty a obchodními partnery.“

Ing. Lukáš Hruboň, MBA, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Valbek-EU, a.s.

Přínosy pro zákazníka

 • Moderní prostředí pro komunikaci a spolupráci v rámci firmy
 • Nižší nároky na správu celého prostředí
 • Možnost práce odkudkoli a spolupráce napříč všemi kancelářemi a pobočkami
 • Zefektivnění komunikace a pracovních postupů
 • Platforma pro podporu dalších agend a scénářů digitální transformace společnosti

„Přechod na platformu Office 365 a nové CRM pro nás znamenal zásadní změnu v postupech naší práce. Museli jsme proto zvýšit úroveň znalostí našich zaměstnanců, aby mohli nové nástroje začít efektivně využívat. Díky adopčnímu programu a konkrétním ukázkám možností efektivnější a rychlejší práce se s novým prostředím rychle sžili i konzervativní uživatelé předchozích systémů.“

Martina Drozdová, vedoucí obchodního oddělení společnosti Valbek, spol. s r.o.

Business Productivity Advisory

Analýza zahrnující hledání, identifikaci a popis vhodných uživatelských a byznys scénářů v oblasti komunikace, týmové i osobní efektivity a spolupráce. Navržené scénáře pak vycházejí z konkrétních potřeb uživatelů a organizace.

 • Analytické schůzky
 • Analýza IT prostředí
 • Interaktivní workshop
 • Návrh řešení

Easy365

Easy365 je vlastní sofistikovaný systém SoftwareOne zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do firemního prostředí prostřednictvím podpory uživatelů. Záměrem je provést uživatele změnou takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.

Autor

Unknown