Reference: Lesy České republiky

Reference

Lesy České republiky

Reference Lesy České republiky

 • 29 července 2021

Lesy České republiky naučily během projektu digitální transformace více než 2 500 zaměstnanců pracovat s nástroji Office 365.

Ještě před začátkem spolupráce se SoftwareONE začaly Lesy České republiky s migrací svých více než 2 500 uživatelů do prostředí Office 365 a distribuovaly všem uživatelům mobilní telefony na platformě Android. Cílem projektu digitální transformace bylo zajištění mobility všech zaměstnanců, pracujících ve velkém množství geograficky vzdálených lokalit a detašovaných pracovištích jednotlivých lesních správ. Úkolem SoftwareONE bylo sjednocení uživatelů ve společném prostředí a implementace scénáře mobilního přístupu. Rovněž bylo třeba zajistit, aby digitální transformace proběhla úspěšně a nástroje Office 365 byly plně a efektivně využívány.

Výzvy projektu

 • Velké množství uživatelů v různých rolích
 • Lokality a detašovaná pracoviště po celé České republice
 • Specifické agendy terénních pracovníků a jejich netradiční způsob práce

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE se ve spolupráci s Premier Support MS postarala o napojení realizovaného technického projektu migrace na vlastní projekt adopce nového řešení v podobě zavedení nástrojů a scénářů pro vzdálený přístup a online spolupráci, připravený v rámci služby Business Productivity Advisory. V SoftwareONE vznikla rozsáhlá adopční kampaň nových technologií s využitím spolupráce s tzv. Ambasadory, tedy uživateli z řad zaměstnanců, kteří se stali nositeli změny a podpořili ostatní kolegy v přechodu na nové nástroje a způsoby práce. Po dokončení projektu migrace do prostředí Office 365 bylo třeba vzbudit důvěru uživatelů ve změny přinášející jiný způsob práce, představit jim nové nástroje a naučit je využít jejich potenciál. Proto se SoftwareONE v rámci speciálního balíčku Easy365 zaměřila na úspěšné zavedení služeb a nástrojů Office 365. Byla připravena komunikační a adopční kampaň včetně nasazení interních sociálních sítí, která byla napojena na zmíněný projekt technického nasazení a migrace uživatelů.

„Přechod na Office 365 nám poskytnul potřebnou mobilitu a možnost online spolupráce mezi pracovníky působícími na mnoha různých místech po celé republice. Zároveň ale došlo k výrazným změnám ve způsobu práce, které jsme potřebovali uživatelům představit přehlednou a poutavou formou. Služba Easy365 a spolupráce s ambasadory se ukázala jako velmi efektivní způsob prezentace scénářů konkrétních úkolů, které lze s novými nástroji řešit rychle a efektivně.“

Bc. Michal Havlíček, vedoucí Odboru informačních a komunikačních technologií Lesů České republiky

Přínosy pro zákazníka

 • Díky komunikační a adopční kampani se podařilo zasáhnout velkou většinu uživatelů
 • Kompletní řízení změny v rámci adopční kampaně, bez nutnosti investice do dalších lidských zdrojů
 • Bezpečné ukládání a sdílení dat s využitím nových aplikací a nástrojů
 • Nová možnost online komunikace a spolupráce
 • Přístup k datům a spolupráce z různých lokalit i z terénu 

NÁVODY, TIPY A TRIKY

NÁSTROJE PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Chci vědět více

Business Productivity Advisory

Analýza zahrnující hledání, identifikaci a popis vhodných uživatelských a byznys scénářů v oblasti komunikace, týmové i osobní efektivity a spolupráce. Navržené scénáře pak vycházejí z konkrétních potřeb uživatelů a organizace.

 • Analytické schůzky
 • Analýza IT prostředí
 • Interaktivní workshop
 • Návrh řešení

„Výstupem je zpráva shrnující klíčové potřeby a možnosti jejich řešení. Získáte tak ucelenou strategii pro oblast komunikace a spolupráce ve vaší organizaci.“

Easy365

Easy365 je vlastní sofistikovaný systém SoftwareONE zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do firemního prostředí prostřednictvím podpory uživatelů. Záměrem je provést uživatele změnou takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.

FUTURE WORKPLACE

Zapojte se do procesu digitální transformace

Prozkoumejte naše portfolio služeb
 • Reference
 • Teams, Microsoft, Microsoft 365, Modern Work

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Související články

reference-skoda-auto
 • 06 května 2021
 • Reference

Reference ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek.

Reference : ČEZ Energoservis
 • 25 října 2019
 • Reference
 • Microsoft 365, Microsoft, Teams, Modern Work

Reference ČEZ Energoservis

Společnost ČEZ Energoservis nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři.

Reference : Quadient
 • 29 května 2019
 • Reference
 • Teams, Microsoft, Microsoft 365, Modern Work, Azure

Reference Quadient

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure.