Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Умови використання

Договір-оферта про надання послуг PyraCloud

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «СофтверВАН Україна» (надалі – SoftwareONE) щодо укладення Договору про надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Керуючись статтею 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, погодження з Глобальними умовами використання сервісу PyraCloud, які розміщені на веб-сайті: https://www.softwareone.com/en-gb/pyracloud/pyracloud-terms-of-use, а також реєстрації у інтерфейсі послуги PyraCloud, юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісу (послуги) PyraCloud (надалі – Користувач, Компанія).

Вітаємо в PyraCloud! Будь ласка, уважно прочитайте цю угоду перед використанням послуг PyraCloud або веб-сайту. Ліцензія на послугу PyraCloud («SaaS»), надана цією угодою, обумовлена тим, що організація, визначена в Інтерфейсі («Компанія»), уклала субліцензійну угоду або угоду про надання послуг («Контракт») із SoftwareONE Україна («SoftwareONE») і дозволяє Компанії використовувати Послуги, пов'язане з ними програмне забезпечення та Інтерфейс для цілей, зазначених у цій угоді та Контрактах. Якщо ваша компанія не має укладеного контракту з SoftwareONE, ваша компанія не має права користуватись послугами PyraCloud.

Якщо вам або вашій Компанії надано доступ до Послуг без укладення контракту із SoftwareONE, тоді не використовуйте Послуги та негайно звертайтесь до SoftwareONE, використовуючи інформацію на https://www.softwareone.com/contact.

PyraCloud Logo

Натискаючи «Я приймаю» в електронній версії цієї угоди або використовуючи Послуги або Інтерфейс, ви приймаєте умови цієї угоди від імені вашої компанії та підтверджуєте, що маєте повне юридичне право приймати умови цієї угоди від імені вашої компанії. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цієї угоди або не маєте необхідних повноважень, щоб брати на користь компанії зобов’язання, не використовуйте Послуги чи Інтерфейс та зверніться до SoftwareONE щодо контрактування.

Ця угода укладається в день її прийняття між Компанією та SoftwareONE, у разі, якщо між Компанією та SoftwareONE вже укладено відповідний Договір (додаток, додаткову угоду) на використання сервісу PyraCloud.

Ця угода містить умови та положення, які регулюють доступ і використання Компанією Послуг та Інтерфейсу з метою подання та управління Контентом. «Контент» означає всю інформацію, дані, файли, програмне забезпечення, код, текст, зображення, фотографії, графіку, адреси електронної пошти, веб-сторінки, огляди, публікації на форумі та інші матеріали, завантажені або передані SoftwareONE. «Інтерфейс» означає онлайн-додаток SoftwareONE, що дозволяє Користувачам взаємодіяти з Послугами виключно з метою управління Вашим Контентом та використання послуг SoftwareONE, описаних в Інтерфейсі або Контрактах. «Послуги»: (i) програма як послуга PyraCloud компанії SoftwareONE («SaaS») разом із її інтерфейсом та програмним забезпеченням, а також будь-які модифікації, вдосконалення або оновлення будь-якої з попередніх програм; (ii) будь-які додаткові послуги, обрані Компанією в межах Інтерфейсу.

1 – Використання послуг PyraCloud

Послуги надаються для досягнення та управління цілями, описаними в Контрактах, а також для створення, управління та подання Контенту. Щоб укласти цю угоду та відкрити обліковий запис PyraCloud у SoftwareONE, Топ-адміністратору має бути щонайменше вісімнадцять (18) років. Після того, як уповноважений представник Компанії створює обліковий запис PyraCloud і визначає початкового Топ-адміністратора, SoftwareONE генерує облікові дані для входу Топ-адміністратора, а Компанія несе відповідальність за всі дії, що відбуваються в її обліковому записі PyraCloud. Топ-адміністратор та кожен Користувач несуть відповідальність за збереження логінів і паролів відповідних облікових записів. Користувачі не повинні нікому передавати свої облікові дані. SoftwareONE може відхилити будь-який запит на відкриття облікового запису з будь-якої причини. Деякі Послуги можуть вимагати прийняття додаткових умов або ліцензійних угод («Додаткові умови»), які будуть представлені Топ-адміністратору в Інтерфейсі або в іншій формі, як SoftwareONE вважає за потрібне до придбання таких Послуг. Після прийняття, Додаткові умови стають частиною цієї угоди, так якби вони були повністю викладені в цій угоді. SoftwareONE може надсилати Користувачам оголошення, адміністративні повідомлення та іншу інформацію. Кожен окремий Користувач може відмовитись від деяких із цих повідомлень, якщо вони не є необхідними для надання Послуг. Тип доступних Послуг буде встановлено SoftwareONE та Топ-адміністратором, і доступ кожного Користувача до Послуг залежить від ролі прав доступу, встановлених Топ-адміністратором. «Топ-адміністратор» означає працівника Компанії, який має повноваження та дозвіл на редагування доступу, права та можливості користувачів. «Користувач» означає працівника Компанії, який уповноважений Топ-адміністратором користуватися Послугами. Посилання на Користувача та Користувачів, представлені у тексті включають в себе Топ-адміністратора.

Топ-адміністратор зобов’язаний проінформувати SoftwareONE у випадку, якщо:

 • будь-який Користувач Послуг залишає роботу в Компанії.
 • Компанія хоче видалити якого-небудь призначеного нею користувача з переліку користувачів послуг. Топ-адміністратор може заблокувати, але не видалити користувача компанії з доступу до Послуг.

2 – Заборонена діяльність

Компанія повинна забезпечити, щоб кожен Користувач Послуг та Інтерфейсу використовував їх лише в законних цілях та відповідно до умов цієї угоди; як приклад, до заборонених дій входить наступне:

 • Завантаження або передача Контенту, який порушує або сприяє порушенню будь-якого чинного законодавства, правил чи норм;
 • Завантаження або передача Контенту, який пропагує насильство або містить матеріали, що стосуються насильства;
 • Завантаження або передача Контенту, що порушує права інтелектуальної власності або майнові права інших осіб, включаючи права на патенти, авторські права, торгові марки та комерційну таємницю;
 • Завантаження або передача Контенту, який є незаконним, наклепницьким, брехливим, нецензурним, порнографічним, непристойним, розпусним, переслідуючим, погрожуючим, шкідливим, або таким що порушує конфіденційність або права на публічність, образливим, запальним чи іншим чином неприйнятним;
 • Завантаження або передача Контенту, включаючи віруси, «троянських коней», «хробаків», «бомби сповільненої дії», програми-імітатори або будь-які інші програми комп’ютерного програмування, які можуть пошкодити, втрутитися, таємно перехопити або експропріювати будь-яку систему, програму, дані чи особисту інформацію;
 • Завантаження або передача Контенту, який пропагує дискримінацію або застосовує методи дискримінації на основі раси, статі, релігії, національності, сексуальної орієнтації або віку тощо;
 • Завантаження або передача Контенту, що пропонує або розповсюджує шахрайські товари, послуги, схеми чи акції (наприклад, схеми швидкого заробітку, ланцюгові листи, пірамідні схеми);
 • Використання Послуг у комерційних цілях, відмінних від внутрішніх цілей Компанії, або для отримання вигод за контрактами; та
 • Використання Послуг для видавання себе за будь-яку особу або організацію, включаючи підробку повідомлення електронної пошти;

Компанія несе відповідальність за використання Послуг та Інтерфейсу своїми працівниками, незалежними підрядниками та іншими представниками. SoftwareONE може призупинити або припинити надання доступу до Послуг, якщо Користувачі не виконують вимог SoftwareONE або якщо у SoftwareONE є підозри щодо неправомірних дій.

3 – Контент в наших Послугах

Контент третіх осіб. Послуги відображають деякі матеріали, що не є власністю SoftwareONE (наприклад, ліцензійні угоди видавця програм, програми та пропозиції). Цей матеріал є виключною відповідальністю його власника. SoftwareONE може переглядати матеріал третіх осіб, щоб визначити, чи є він незаконним, чи порушує нашу політику, а також може видалити або відмовити в показі того, що, на її думку, порушує нашу політику або закон.

Контент Компанії. Послуги дозволяють Користувачам подавати та керувати Контентом для використання, як це передбачено в Інтерфейсі та Контрактах. Компанія зберігає за собою всі права, право власності та дольову участь у всьому Контенті, який Користувачі завантажують використовуючи Послуги. Коли Користувач завантажує або іншим чином подає Контент до Послуг, Компанія цим надає SoftwareONE (та всім його афілійованим компаніям) безстрокову, діючу у всьому світі, безоплатну по відношенню до авторських прав, повністю оплачену ліцензію на використання, розміщення, зберігання, відтворення, модифікацію, створення похідних робіт, розповсюдження, субліцензування, оновлення, відображення та поширення (Компанії та її уповноваженим користувачам Послуг) такого Контенту для того, щоб: (i) виконувати будь-які вимоги, зазначені в Інтерфейсі та Контрактах; (ii) дозволити SoftwareONE надавати та вдосконалювати Послуги; (iii) розвивати нові послуги. Якщо Контент містить будь-яку конфіденційну інформацію, він буде зберігатися відповідно до внутрішніх положень захисту Конфіденційної інформації SoftwareONE. Надаючи Контент компанії SoftwareONE, Компанія заявляє та гарантує, що має на це всі необхідні права та повноваження. SoftwareONE може відхилити Контент, якщо визначить його непридатним з будь-якої причини. SoftwareONE може використовувати, відтворювати, продавати, оприлюднювати або іншим чином застосовувати Сукупні дані будь-яким способом. «Сукупні дані» означає Контент, який анонімізовано для видалення інформації, що ідентифікує особу, інформації, що ідентифікує Компанію, включаючи імена та адреси Компанії та будь-яких її Користувачів або клієнтів.

Ризик викриття. Компанія визнає та погоджується з тим, що зберігання Контенту в Інтернеті пов’язане з ризиками несанкціонованого розголошення чи викриття, і що, отримуючи доступ та користуючись Послугами, Компанія бере на себе такі ризики. SoftwareONE не надає жодних заяв та гарантій щодо того, що Контент не буде викритий або розкритий через помилки або дії третіх осіб.

Точність Контенту. SoftwareONE не несе відповідальності за точність Контенту, завантаженого до Послуг. SoftwareONE може назавжди видалити Контент, якщо: (i) обліковий запис Компанії не працює, призупинено або припинено протягом 30 днів або більше; або (ii) Компанія порушує цю угоду або будь-який інший контракт.

4 – Обмежена ліцензія, право власності, обов’язки та авторські права

Обмежена ліцензія. Для використання Послуг може знадобитися використання певного («Програмне забезпечення»), яке є власністю SoftwareONE або її ліцензіарів. Протягом терміну дії цієї угоди SoftwareONE надає Компанії обмежену, невиключну ліцензію, яка не може бути передана третім особам або субліцензована, на використання Програмного забезпечення через Інтерфейс з єдиною метою - використання Послуг та подання Контенту. Дія цієї ліцензії негайно та автоматично припиняється: (i) якщо Компанія не виконує свої зобов’язання за цією угодою або умовами ліцензування ліцензіара; або (ii) після припинення дії цієї угоди.

Обов’язки та обмеження. Компанія несе повну відповідальність за використання Послуг та Інтерфейсу, включаючи будь-який Контент розміщений в них. Компанія повинна використовувати Послуги лише для внутрішніх бізнес-цілей Компанії, відповідно до цієї угоди та інших укладених угод, будь-яких інструкцій щодо доступу, що містяться в Інтерфейсі, а також згідно з усіма чинними місцевими, державними, національними та міжнародними законами, правилами та положеннями. Компанія не повинна: (i) неналежним чином отримувати доступ до Послуг або підробляти їх; (ii) намагатися втручатися або порушувати роботу Послуг або Інтерфейсу для будь-якого іншого користувача; (iii) ліцензувати, субліцензувати, продавати, перепродавати, передавати, назначати, розповсюджувати або іншим чином використовувати Послуги в комерційних цілях або надавати їх будь-якій третій особі будь-яким способом або використовувати Послуги для бюро обслуговування чи для розподілу часу або в будь-який інший спосіб дозволяти третім особам використовувати Послуги; (iv) модифікувати або проводити похідні роботи на основі Послуг; (v) створювати в Інтернеті «посилання», «кадри» або «дзеркало» будь-якого Контенту Послуг на будь-якому іншому сервері, бездротовому або онлайн-пристрої; (vi) перекладати, перепроектовувати, розбирати, декомпілювати, перекомпілювати, оновлювати або вносити зміни у Послуги повністю або частково; (vii) дозволяти будь-якій іншій стороні користуватися Послугами або отримувати доступ до них без письмової згоди SoftwareONE; (viii) намагатися отримати несанкціонований доступ до Послуг; (ix) використовувати Послуги будь-яким іншим чином всупереч умовам цієї угоди або будь-якого контракту; або (x) отримувати доступ до Послуг з метою створення конкурентних продуктів чи послуг, побудови продукту з використанням подібних ідей, функцій, особливостей або графіки Послуг або для копіювання будь-яких ідей, функцій, особливостей або графіки Послуг.

Збереження прав. За винятком обмежених ліцензій, зазначених у розділі 4, SoftwareONE цим залишає за собою всі права, право власності та право на частку (включаючи всі права інтелектуальної власності та майнові права) на Послуги та в Послугах. Якщо Компанія надає SoftwareONE будь-які ідеї чи пропозиції («Зворотній зв'язок»), SoftwareONE володітиме всіма правами, правом власності та правами часткової власності на такий Зворотній зв'язок і матиме право використовувати його без обмежень. Цим Компанія безповоротно присвоює SoftwareONE всі права, право власності та право часткової власності на такий зворотний зв’язок та надає SoftwareONE таку допомогу, яку SoftwareONE може обґрунтовано вимагати для документування, вдосконалення чи збереження своїх прав на такий зворотний зв’язок.

5 – Збори та податки

Будь-яка плата за Послуги вказується в Інтерфейсі або відповідному замовленні на закупівлю та рахунку, укладених між SoftwareONE та Компанією. Якщо SoftwareONE розриває цю угоду з будь-якої причини, крім порушення угоди Компанією, тоді SoftwareONE відшкодовує будь-яку попередньо сплачены кошти за залишок терміну надання Послуг. Будь-яке таке відшкодування сплачується протягом сорока п’яти (45) робочих днів з моменту повідомлення SoftwareONE про розірвання угоди.

6 – Конфіденційність

Конфіденційна інформація. «Конфіденційна інформація» означає непублічну інформацію, конкурентну чи комерційно важливу, запатентовану, фінансову інформацію чи комерційну таємницю, або інформацію, яка включає або зачіпає інтереси конфіденційності. Конфіденційна інформація включає будь-яку інформацію, позначену як «Конфіденційна» або «Запатентована», бізнес-плани, стратегії, прогнози, аналізи, фінансову інформацію, інформацію про співробітників, технологічну інформацію, комерційну таємницю, продукцію, технічні дані, специфікації, документацію, правила та процедури, методи, контракти, презентації, ноу-хау, плани продуктів, бізнес-методи, функціональність товару, дані про клієнтів, ринки, аналіз конкуренції, бази даних, формати, методології, додатки, розробки, винаходи, процеси, процедури оплати, доставки та перевірки, проекти, креслення, алгоритми, формули чи інформацію, що стосується техніки, маркетингу чи фінансів, та будь-яку іншу інформацію, яку Одержувач обґрунтовано вважає конфіденційною з огляду на обставини.

Виключення по конфіденційності. Конфіденційна інформація не включає в себе інформацію, яка: (i) була відома Одержувачу до її отримання; (ii) відома на даний момент або стає публічно відомою через дії, які не відносяться до Одержувача; (iii) розголошується Одержувачу третьою особою, яка має юридичне право на таке розголошення; (iv) розголошується Одержувачем за попередньою письмовою згодою Розкривача; (v) розробляється Одержувачем незалежно від будь-якого розкриття інформації, зробленого за цією угодою, без використання або доступу до будь-якої конфіденційної інформації Розкривача; або (vi) повинна розголошуватись згідно з постановою уряду або судовим розпорядженням.

Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності. Кожна сторона визнає, що певна інформація, яку вона отримає від іншої сторони, може бути конфіденційною інформацією іншої сторони. Будь-яка сторона, яка отримує Конфіденційну інформацію («Одержувач»), повинна застосовувати такий самий рівень обережності та захисту щодо Конфіденційної інформації сторони, що розголошує Конфіденційну інформацію («Розголошувач інформації»), який застосовується нею стосовно своєї власної Конфіденційної інформації, але ні в якому разі не нижче обґрунтованого рівня захисту. Одержувач та його Персонал можуть використовувати Конфіденційну інформацію Розголошувачу лише в обсязі, необхідному для виконання своїх зобов'язань за цією угодою протягом строку дії цієї угоди. Одержувач не повинен прямо чи опосередковано розголошувати, копіювати, розповсюджувати, перевидавати або надавати будь-якій третій особі доступ до будь-якої конфіденційної інформації Розголошувача.

Засіб судового захисту у вигляді заборони. Кожна сторона визнає, що будь-яке порушення її зобов'язань щодо конфіденційної інформації та послуг, може призвести до збитків іншої сторони, які в значній мірі є нематеріальними, але тим не менш існуючими, і які не можуть бути усунені рішенням про компенсацію збитків. Відповідно, будь-яке порушення надає іншій стороні пряме право на застосування судового юрисдикційного акту або іншого відповідного акту про виконання цих зобов’язань. Право сторони на засіб судового захисту у вигляді заборони вчиняти певні дії є доповненням до будь-яких інших прав та засобів правового захисту, доступних такій стороні за законом та за правом справедливості. Сторона-переможець у справі, яка отримує право на судову заборону, матиме право стягнути всі обґрунтовані витрати, включаючи витрати на послуги адвокатів, понесені при отриманні такого правового забезпечення, та інші витрати, передбачені відповідним процесуальним законодавством.

7 –Авторські права, приватна інформація та захист даних

Авторські права. SoftwareONE поважає права інтелектуальної власності інших осіб і очікує, що Користувачі будуть робити те саме. SoftwareONE буде реагувати на повідомлення про ймовірне порушення авторських прав та вимикати облікові записи повторних порушників відповідно до процедури, встановленої Законом США про захист авторських прав у цифрову епоху. Питання щодо авторських прав слід надсилати на адресу kyiv.ukraine@softwareone.com .

Приватна інформація. SoftwareONE прагне захистити приватність наших клієнтів. Інформація, яку SoftwareONE збирає у Користувачів, використовується виключно для цілей управління нашими відносинами з Компанією або як це іншим чином передбачено Політикою конфіденційності та безпеки SoftwareONE, копію якої можна переглянути за посиланням https://www.softwareone.com/en/privacy-statement. Використовуючи Послуги, Компанія заявляє та гарантує, що отримала всі необхідні дозволи на використання компанією SoftwareONE персональних даних Користувачів відповідно до нашої Політики конфіденційності та безпеки.

Захист даних. SoftwareONE визнає та погоджується з тим, що має належний досвід та можливості, а також вживатиме відповідних технічних та організаційних заходів, щоб забезпечити обробку персональних даних Компанії під час надання Послуг відповідно до вимог чинного законодавства та положень про захист даних, які застосовуються до SoftwareONE як до обробника даних, за умови, що Компанія завжди визнає і погоджується, що SoftwareONE не порушує цього пункту, якщо будь-яке невиконання законів та нормативних актів про захист даних спричинене діями або бездіяльністю компанії, її посадових осіб, службовців або агентів.

Як SoftwareONE використовує файли «Cookies». SoftwareONE використовує функцію в Інтернет-браузері, яка називається «cookie». Файли «cookie» - це невеликі файли, які веб-браузер розміщує на жорсткому диску комп’ютера. SoftwareONE використовує файли «cookie», щоб повідомити, що Користувач має обліковий запис у SoftwareONE і має право користуватися Послугами. SoftwareONE також може використовувати файли «cookie» для отримання певної інформації, яку користувачі надавали раніше, тому їм не потрібно повторно вводити цю інформацію кожного разу. Файли «cookie» не використовуються для доступу до інформації, що вводиться на захищеному сервері. Ця інформація може бути доступна лише тоді, коли Користувач вводить своє ім’я користувача та пароль. Безпека. Особиста інформація Користувача, така як ім'я, адреса, телефон, електронна пошта або номер кредитної картки, ніколи не зберігається у файлі «cookie». Вона зберігається на захищеному сервері SoftwareONE і не доступна для будь-якого іншого веб-сайту.

8 –Термін дії угоди та її розірвання

Термін дії цієї угоди розпочинається з моменту прийняття цієї угоди і закінчується після її розірвання Компанією або SoftwareONE. Компанія може розірвати цю угоду в будь-який час і з будь-якої причини, надіславши SoftwareONE письмове повідомлення не раніше, ніж за 30 робочих днів до дати запланованого розірвання. SoftwareONE може розірвати цю угоду в односторонньому порядку та скасувати облікові записи користувачів з будь-якої причини або без причини, без попередження. Ця угода автоматично припиняє дію без попередження після припинення дії Контрактів між SoftwareONE та Компанією. Після будь-якого розірвання цієї угоди Компанія негайно припиняє будь-яке використання всіх Послуг та Інтерфейсу. Будь-які положення, які за своєю природою переживають по термінам термін дії чи розірвання дії цієї угоди, залишаються в силі, включаючи розділи 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 та 16.

9 – Зміни

SoftwareONE може змінювати або вдосконалювати Послуги, включаючи додавання або видалення функціональних можливостей та функцій, або повністю призупиняти або зупиняти надання Послуг. Компанія може припинити використання Послуг у будь-який час. SoftwareONE може в будь-який час припинити надання Послуг або додати, або створити нові обмеження для Послуг. Якщо SoftwareONE призупинить дію Послуг, що містять Контент, вона надішле Компанії обґрунтоване попереднє повідомлення у зручній для себе формі (в тому числі через сам інтерфейс), щоб дозволити їй видалити цей Контент із цієї конкретної Послуги. Через такі речі, як зміни в законодавстві або технологіях, SoftwareONE може в будь-який час змінити умови, що містяться в цій угоді, розмістивши повідомлення про зміну в Інтерфейсі. SoftwareONE також може вимагати від Компанії прийняти оновлену версію цієї угоди, що відображає такі змінені умови. Якщо будь-які модифікації є неприйнятними, єдиним варіантом для Компанії є лише розірвання цієї угоди. Продовження використання Компанією Послуг після будь-якого розміщення повідомлення про зміну або внесення змін до угоди буде означати обов'язкове прийняття її нової редакції.

10 – Запевнення та гарантії

Кожна сторона запевняє, що має всі необхідні права та повноваження для укладення цієї угоди. Компанія запевняє та гарантує, що: (i) вона є власником або уповноваженим ліцензіатом усього Контенту, завантаженого або переданого в Послуги; (ii) Компанія має всі необхідні права на надання ліцензії на Контент SoftwareONE; (iii) подання Контенту не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи; (iv) що кожному Користувачеві виповнилось принаймні вісімнадцять (18) років; (v) увесь Контент, завантажений або переданий за допомогою Послуг, є повним, точним та правильним; та (vi) Компанія та її Користувачі дотримуватимуться усіх чинних законів, правил та положень щодо використання Послуг.

11 – Компенсації

Компанія компенсує SoftwareONE, включаючи її співробітників, службовців, директорів та агентів, усі збитки та зобов'язання, включаючи обґрунтовані витрати на адвокатів та витрати, що виникають внаслідок будь-якого з наступних випадків : (i) порушення Компанією будь-якого з її запевнень, гарантій або зобов'язань згідно з цією угодою; (ii) використання Компанією Послуг, включаючи використання Послуг уповноваженими користувачами Компанії, що порушує цю угоду; та (iii) будь-яку заяву про те, що Контент порушує будь-який патент, авторське право, торгову марку, комерційну таємницю чи інше майнове право. SoftwareONE компенсує Компанії, включаючи її працівників, службовців, директорів всі збитки та зобов'язання, включаючи обґрунтовані гонорари та витрати на адвоката, що випливають з будь-якої скарги на те, що Послуги порушують будь-який патент, авторське право, торгову марку, комерційну таємницю або інше майнове право. Згадана вище компенсація можлива за умови, якщо сторона, яка отримує компенсацію: (a) своєчасно надає компенсуючій стороні письмове повідомлення про відповідну вимогу; (b) забезпечує виключний контроль за захистом та врегулюванням вимоги компенсуючою стороною; та (c) співпрацює з компенсуючою стороною при захисті та врегулюванні за рахунок компенсуючої сторони.

12 – Відмова від відповідальності та обмеження відповідальності

SoftwareONE не може та не гарантує, не перевіряє, не забезпечує якість, точність або цілісність Контенту, завантаженого або переданого до Послуг. За весь Контент повну відповідальність несе Компанія. SoftwareONE не дає жодних гарантій щодо перевірки будь-якого Контенту на предмет точності. Компанія отримує доступ до Послуг та використовує їх на власний ризик. Послуги ліцензуються як послуга за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». ЦИМ SOFTWAREONE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО ПРИХОВАНИХ, ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ТОВАРНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО НЕПОРУШЕННЯ. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАЗНАЧЕНОГО ВИЩЕ, SOFTWAREONE НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО: (I) ПОСЛУГИ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ КОМПАНІЇ; АБО (II) ПОСЛУГИ БУДУТЬ ДОСТУПНІ НА БЕЗПЕРЕБІЙНІЙ, БЕЗПЕЧНІЙ АБО БЕЗПОМИЛКОВІЙ ОСНОВІ.

У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБСЯЗІ SOFTWAREONE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ЗРАЗКОВІ, КАРАЛЬНІ, НАСЛІДКОВІ, ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ УПУЩЕНУ ВИГОДУ, ПЕРЕРИВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТУ ДІЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АБО ГУДВІЛУ, СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ БУДЬ-ЯКОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ, ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ ЧИ НІ, ЗА БУДЬ-ЯКОЮ ТЕОРІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, НАВІТЬ ЯКЩО SOFTWAREONE БУЛА ПОПЕРЕДЖЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ, І НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВІДСУТНІСТЬ ОСНОВНОЇ МЕТИ БУДЬ-ЯКОГО ЗАСОБУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, ЗАЗНАЧЕНОГО В ЦІЙ УГОДІ. МАКСИМАЛЬНА ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SOFTWAREONE ПЕРЕД КОМПАНІЄЮ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ БУДЕ ДОРІВНЮВАТИ ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ, СПЛАЧЕНІЙ КОМПАНІЄЮ ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ ДО ВИСУНЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ.

SoftwareONE залишає за собою право в односторонньому порядку відмовити у виконанні будь-якого замовлення, здійсненого за допомогою порталу PyraCloud. Така відмова не потребує будь-якої формалізації з боку SoftwareONE.

13 – Відносини сторін

Ніщо в цій угоді не створює жодного партнерства, спільного підприємства, агентства, франшизи чи трудових відносин між Компанією та SoftwareONE. Компанія не має повноважень робити або приймати будь-які пропозиції чи заяви від імені SoftwareONE.

14 – Суперечки

У разі виникнення будь-яких суперечок чи спорів SoftwareONE та Компанія повинні обговорити ситуацію та докласти ретельних зусиль, щоб знайти мирне вирішення. Якщо мирного вирішення не буде досягнуто, усі суперечки, що виникають з цієї угоди або у зв'язку з цією угодою або її дією, остаточно вирішуватимуться судами України. Конвенція ООН про міжнародні продажі товарів не застосовуватиметься до цих Умов або будь-якого Контракту. SoftwareONE може отримати судове рішення або будь-яку іншу допомогу в будь-якому штаті, федеральному чи національному суді компетентної юрисдикції за будь-яке фактичне або передбачуване порушення прав її інтелектуальної власності або майнових прав. Послуги мають особливий, унікальний і надзвичайний характер, що надає їм особливої цінності для SoftwareONE, яку неможливо легко оцінити і яка не може бути належним чином компенсована лише у грошовій формі. Відповідно, на додаток до всіх інших засобів правового захисту, передбачених законом або в рамках власного капіталу, SoftwareONE матиме право на судову заборону або справедливу допомогу, якщо Компанія порушить цю угоду.

15 – Експортні обмеження

Послуги можуть регулюватися правилами контролю експорту США, Швейцарії та Європейського Союзу. Компанія не повинна користуватися Послугами або іншим чином передавати, експортувати їх або отримувати доступ до них у країни, щодо яких США, Швейцарія чи Європейський Союз ввели ембарго (спільно – «країни, експорт до яких заборонений»), або громадянину або резиденту такої країни, або будь-якій особі чи організації, внесених до списку осіб спеціальних категорій та заборонених осіб (разом – «особи, щодо яких застосовані санкції»).Списки країн, експорт до яких заборонений, та осіб, щодо яких застосовані санкції можуть змінюватися без попередження. Цим Компанія запевняє та гарантує, що вона не знаходиться в та не є громадянином або резидентом країни, експорт до якої заборонений; що її Користувачі не є особами щодо яких застосовані санкції; і що вона зобов'язана суворо дотримуватися всіх законів про експорт США, Швейцарії та Європейського Союзу і нести виключну відповідальність за отримання ліцензій на експорт або реекспорт, як це знадобиться.

16 – Інші умови

В цій угоді немає третіх осіб- бенефіціарів. Компанія не повинна переуступати цю угоду без попередньої письмової згоди SoftwareONE. Ця угода, разом з Контрактом та будь-якими іншими угодами про додаткові послуги, прийняті в межах Інтерфейсу, представляють собою повну угоду сторін щодо предмету цієї угоди. Невиконання компанією SoftwareONE будь-якого положення цієї угоди в майбутньому не стає відмовою від застосування того самого чи будь-якого іншого положення. SoftwareONE може надсилати Компанії повідомлення за цією угодою, доставляючи їх на електронну адресу, вказану в Інтерфейсі.

17 – Реквізити SoftwareONE

ТОВ «СофтверВАН Україна»
03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка 4-Б, Horizon Park Business Center
IBAN UA543808050000000026001439418
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві,
Код ЄДРПОУ 36273889
ІПН 362738826580
Тел.: (044) 499-59-89
kyiv.ukraine@softwareone.com

Ми завжди на зв’язку!

Заповніть, будь ласка, коротку форму про себе і наші експерти найближчим часом зв’яжуться з вами.

Залишити заявку