Statistics and numbers

Kunskap om och nyheter kring

FinOps

FinOps - information och nyheter

FinOps (Cloud Financial Management) – är driftsmodellen för molnet – en kombination av system, bästa praxis och kultur för att öka en organisations förmåga att förstå molnkostnader. Idag upplever många företag runt om i världen att affärsverksamheten störs och påverkas mycket av yttre faktorer. Molnet har blivit en av de främsta orsakerna och organisationer måste kunna utnyttja denna teknik för att öka mervärde och öka effektiviteten.

På denna sida har vi samlat nyheter, artiklar och andra informationskällor med syfte att lära ut mer om FinOps och hur det kan implementeras i din organisation.

Fakta om FinOps

61 % av organisationerna planerar att optimera sin befintliga molnanvändning (kostnadsbesparingar); en prioritering som ligger i topp för femte året i rad.

(Source: Flexera Cloud Computing Trends - 2021 State of the Cloud Report)

51 % av företagen säger att rapportering för affärsenheter är den största utmaningen för att kunna spåra molnutgifter.

(Source: Flexera 2021 State of Tech Spend)

70 % av de organisationer som använder molntjänster idag planerar att öka sina molnutgifter som svar på COVID-19.

(Source: Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud)

75% av organisationerna ser hantering av molnutgifter som en av deras största utmaningar.

(Source: Flexera Cloud Survey)

Ta kontroll över dina molnkostnader

I detta white paper tittar vi på hur en effektiv molnbudget och metod för kostnadshantering som involverar människor, processer och teknik kan hjälpa din organisation att förverkliga molnets affärsbehov.

Läs mer

PyraCloud driver FinOps

Lär dig hur vår plattform PyraCloud kan ge transparens, insikter och verktyg som alla viktiga intressenter behöver för att framgångsrikt kunna se och hantera molnkostnader i organisationen.

Ladda ner PDF

Videos

Får du ut maximalt av molnets värde?

Om inte, titta på denna korta video för att lära dig mer om hur varenda krona i molnet räknas.

Informera

Vill du få den insikt och synlighet som krävs för att bättre förstå företageats molnutgifter? Se hur vår plattform PyraCloud kan hjälpa till.

Optimera

Vill du optimera dina molnutgifter och ge dina team möjlighet att identifiera, utföra och mäta mer effektivt? Såhär kan vår plattform PyraCloud kan hjälpa till.

Driva

Behöver du hantera flera olika molnmiljöer och vill du bli av med den tidskrävande manuella processen? Låt oss visa dig hur PyraCloud kan hjälpa dig.

Relaterade bloggartiklar

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • FinOps, Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Getting Started with FinOps: Why Cloud Security is Your Step Zero | SoftwareONE Blog

Kom igång med FinOps : Därför är molnsäkerhet steg noll

Att hantera molnekonomin är en balansgång. Genom att skapa ett tvärfunktionellt FinOps-team etableras ekonomiskt ansvar för molnet. Att skapa ett opartiskt, centraliserat team från både teknik- och ekonomiavdelningen möjliggör närmare samarbete.

Våra tjänster

Three businessmen discussing cloud financial management tables and charts

Cloud Financial Management

Få den transparens, förutsägbarhet och styrning som du behöver för att uppnå en effektiv Cloud Financial Management – FinOps.

Mer
Analyst women looking at KPI data

Cloud FinOps Diagnostic

Cloud FinOps Diagnostic kan hjälpa dig att skapa en grund för hela din verksamhet. Vi delar bästa praxis som kan göra det möjligt för ditt företag att förnyas och utvecklas med hjälp av molnteknologier - specifikt Azure och AWS.

Mer
Cloud Spend Savings Realized

Cloud Cost Optimization

Vår rådgivningstjänst Cloud Cost Optimization är en unik tjänst som hjälper dig med både kostnader och storlek i molnet

Mer

Microsoft Advisory Managed Service

Vår tjänst Microsoft Advisory Managed Service (MAS) utformades för att hjälpa organisationer att navigera sig genom komplexitet och säkerställa att de maximerar värdet av sina Microsoft-investeringar.

Mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär