PowerConnect for SAP solutions

Bezprecedentný prehľad o procesoch v rámci SAP podporuje ziskovosť

An image of a starry sky in space.

PowerConnect for SAP

Odhaľte, čo sa odohráva vo vašich systémoch SAP s pomocou PowerConnect for SAP. PowerConnect využíva výkonné funkcie umelej inteligencie a strojového učenia od spoločnosti Splunk na detekciu opakovaných vzorcov a zasielanie upozornení na odchýlky od bežnej prevádzky. Získajte bezprecedentnú možnosť sledovať výkon systému a podnikových procesov vďaka dlhodobému monitorovaniu a robustným korelačným mechanizmom aj technológii strojového učenia od spoločnosti Splunk. Sledujte viac ako 200 metrík systému SAP a odosielajte detailnú telemetriu na analýzu veľkých dát pomocou nástrojov Splunk, aby ste mohli vygenerovať viac ako 100 predpripravených prehľadov a analytických otázok.

PowerConnect for SAP od SoftwareOne poskytuje možnosti monitoringu ďaleko nad rámec štandardných nástrojov systému SAP. Umožňujeme jednoducho kombinovať dáta z ostatných systémov s dátami z PowerConnect a získať tak nebývalý prehľad o komplexných podnikových procesoch vo vašej organizácii..

Prepojenie systému SAP s možnosťami analýzy v nástrojoch Splunk

Hlboký prehľad o telemetrii SAP

Zvýšte efektivitu vašej prevádzky pomocou dlhodobej analýzy trendov a detekcie anomálií. PowerConnect for SAP extrahuje vysoko presné telemetrické dáta v reálnom čase aj z histórie prevádzky, na ich spracovanie v systéme Splunk prostredníctvom viac ako 100 predpripravených analýz a vizualizácií.

Odhaľte anomálie skôr, ako poškodí vaše podnikanie

Vopred upozornite svoj tím na vznikajúce problémy. PowerConnect for SAP umožňuje pokročilým algoritmom systému Splunk na analýzu veľkých dát odhaľovať anomálie v dátach podnikových procesov, ako sú IDocs alebo XML správy od obchodných partnerov.

Odhaľte podozrivé správanie skôr, ako vás ohrozí

Pokročilé algoritmy strojového učenia detekujú a predpovedajú anomálne správanie užívateľov a potenciálne narušenie bezpečnosti v celom prostredí systému SAP.

Predpripravené ovládacie panely poskytujú okamžitý prehľad

PowerConnect for SAP obsahuje bohatú sadu predpripravených ovládacích panelov nástrojov Splunk, ktoré poskytujú prehľad už v priebehu niekoľkých hodín po inštalácii nášho doplnku PowerConnect s certifikáciou SAP do prostredia systému SAP a riešení SAP v cloude. Rozšírte a kombinujte dáta zhromaždené pomocou nástroja PowerConnect s údajmi z iných systémov, aby ste získali komplexný prehľad o podnikových procesoch a koreláciách medzi úlohami v rámci SAP a ostatnými procesmi.

PowerConnect for SAP je certifikovaný pre RISE with SAP, HEC, verejný cloud a on-premise nasadenia. Prínosy z možnosti detailného sledovania môžete získať bez ohľadu na model nasadenia systému SAP.

65% graphic

Zníženie počtu neplánovaných odstávok

Eliminovanie výpadkov systémov, ktoré stoja firmy milióny dolárov.

75% graphic

Skrátenie časov MTTR a RCA

Skráťte nákladnú strednú dobu opravy (MTTR) a urýchlite analýzu príčin problémov (RCA) v systémoch SAP a rozhraniach, aby ste mohli problémy rýchlejšie identifikovať a riešiť.

30 min graphic

Predvídajte hroziace výpadky systému

Predvídajte neplánované výpadky systému 30 až 40 minút pred ich výskytom. Zvýšte spoľahlivosť proaktívnymi zásahmi, ktoré výpadkom zabránia.

30% graphic

Znížte úsilie pri vyšetrovaní incidentov

Obmedzte manuálne monitorovanie, ktoré vyžaduje čas zamestnancov, a ušetrené preventívne úsilie preveďte na činnosti prinášajúce pridanú hodnotu.

90% graphic

Zníženie objemu ticketov úrovne P1/P2

Zníženie početnosti tiketov s najvyššou prioritou a súvisiace zníženie nárokov na War Room a podporu až o 30 %.

A building with many windows and a blue sky.

Sme pripravení pomôcť vám so systémom SAP

Nech už sa na ceste so systémom SAP nachádzate kdekoľvek, v SoftwareOne som už predtým riešili mnoho problémov, s ktorými sa možno budete stretávať. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a dohovorme si schôdzku.

Sme pripravení pomôcť vám so systémom SAP

Nech už sa na ceste so systémom SAP nachádzate kdekoľvek, v SoftwareOne som už predtým riešili mnoho problémov, s ktorými sa možno budete stretávať. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a dohovorme si schôdzku.