PowerConnect for SAP

Bezprecedensowy wgląd w procesy SAP zwiększa dochodowość

An image of a starry sky in space.

PowerConnect for SAP

Odblokuj czarne skrzynki swoich systemów SAP dzięki PowerConnect for SAP. PowerConnect wykorzystuje możliwości Splunk w zakresie AI i ML do wykrywania wzorców i wysyłania alertów o odchyleniach od prawidłowego przebiegu operacji. Uzyskaj nieosiągalną dotąd możliwość obserwacji wydajności systemu i procesów biznesowych dzięki długoterminowemu monitorowaniu z wykorzystaniem platformy Splunk oraz solidnym silnikom korelacji i uczenia maszynowego. Obserwuj ponad 200 rodzajów danych metrycznych SAP i wysyłaj strumienie granularnej telemetrii do analizy big-data w środowisku Splunk w celu wygenerowania ponad 100 dostarczonych wcześniej pulpitów sterujących i zapytań analitycznych.

SoftwareOne PowerConnect for SAP zapewnia możliwość obserwacji na poziomie znacznie przekraczającym standardowe narzędzia SAP. Ułatwiamy połączenie danych z systemów innych niż SAP z danymi z PowerConnect, aby uzyskać nieosiągalny dotąd wgląd w całościowe procesy biznesowe twojej organizacji.

Software one logo on a dark background.
PowerConnect i Splunk daje nam większy wgląd w wewnętrzne operacje SAP, zarówno pod względem w ujęciu historycznym, jak i w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie zobaczyć „na żywo" dane metryczne dotyczące wydajności, generowane w czasie rzeczywistym, jak również wysoki poziom szczegółowości danych historycznych, obejmujących wybrane miesiące lub lata.

– Guy Rosvall, Enterprise Infrastructure and Operations Manager, PACT Group

Porozmawiajmy

Powiąż SAP z siłą analizy Splunk

Głęboki wgląd w telemetrię SAP

Zwiększ wydajność swoich operacji dzięki długoterminowej analizie trendów i wykrywaniu anomalii. PowerConnect for SAP pozwala uzyskać wysokiej jakości, generowane w czasie rzeczywistym i historyczne dane telemetryczne do przetwarzania z wykorzystaniem Splunk, za pośrednictwem ponad 100 wbudowanych wzorców analiz i wizualizacji.

Wykrywaj nieprawidłowości, zanim zaszkodzą twojej firmie

Przekazuj zespołowi ostrzeżenia z wyprzedzeniem o pojawiających się problemach. PowerConnect for SAP umożliwia zaawansowanym algorytmom obsługi dużych zbiorów danych firmy Splunk wykrywanie anomalii w danych procesów biznesowych, takich jak obiekty IDoc lub wiadomości XML od partnerów biznesowych.

Wykrywaj podejrzane zachowania zanim dojdzie do ataku

Zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego wykrywają i przewidują odbiegające od normy zachowania użytkowników i potencjalne naruszenia bezpieczeństwa w całym krajobrazie SAP.

Gotowe i wbudowane pulpity dostarczają natychmiastowych informacji

PowerConnect for SAP obejmuje bogaty zestaw gotowych pulpitów nawigacyjnych Splunk, które zapewniają wgląd w ciągu kilku godzin od zainstalowania naszego dodatku PowerConnect z certyfikatem SAP w środowisku SAP i rozwiązaniach SAP Cloud. Rozszerzaj i łącz dane zebrane przez PowerConnect z danymi z innych systemów, aby odblokować kompleksowy wgląd w procesy biznesowe i korelacje między obciążeniami SAP i innymi niż SAP.

Rozwiązanie PowerConnect for SAP jest certyfikowane w odniesieniu do wdrożeń RISE with SAP, HEC, chmury publicznej i infrastruktury lokalnej. Możesz odblokować korzyści związane ze wzrostem obserwowalności, niezależnie od modelu wdrożenia SAP w twojej organizacji.

65% graphic

Redukcja liczby zdarzeń związanych z nieplanowanymi przestojami

Wyeliminuj awarie systemów, które kosztują firmy miliony dolarów.

75% graphic

Zredukuj MTTR i czasy RCA

Skróć kosztowny średni czas naprawy (MTTR) i przyspiesz analizę pierwotnej przyczyny (RCA) problemów w systemach i interfejsach SAP, aby przyspieszyć identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.

30 min graphic

Przewiduj zbliżające się przestoje systemu

Przewiduj nieplanowane przestoje systemu na 30 do 40 minut przed ich wystąpieniem. Zwiększaj niezawodność dzięki proaktywnym interwencjom, które zapobiegają przestojom.

30% graphic

Ograniczaj nakłady środków na dochodzenie przyczyn incydentów

Ograniczaj potrzebę ręcznego monitorowania, wymagającego czasu pracowników, i przekuj zaoszczędzone działania zapobiegawcze w działania przynoszące wartość dodaną.

90% graphic

Ogranicz ilość zgłoszeń kategorii P1/P2

Zredukuj częstość zgłoszeń o najwyższym priorytecie, aby zmniejszyć pojemność war-roomu i obciążenie działu wsparcia nawet o 30%.

A building with many windows and a blue sky.

Jesteśmy gotowi pomóc Ci z SAP

Niezależnie od etapu podróży SAP, na którym obecnie się znajdujesz, wiele z problemów, z którymi możesz się mierzyć, firma SoftwareOne już rozwiązała. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych twojej organizacji, a my zaplanujemy rozmowę.

Jesteśmy gotowi pomóc Ci z SAP

Niezależnie od etapu podróży SAP, na którym obecnie się znajdujesz, wiele z problemów, z którymi możesz się mierzyć, firma SoftwareOne już rozwiązała. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych twojej organizacji, a my zaplanujemy rozmowę.