Služby pri vývoji aplikácií

Ruka v ruke v cloude

application-services-getty-1206824510-hero

Služby pri vývoji aplikácií

Aplikácie sú základnými stavebnými kameňmi vyspelého cloudového prostredia. Ich získanie ale vyžaduje čas a zdroje pre návrh a vývoj, ktoré sú nad rámec kompetencií väčšiny tímov IT. Spolupráca s dôveryhodným partnerom je zvyčajne najrýchlejšou cestou k cieľu, keď potrebujete spustiť mobilné prostredie pre zákazníkov, webovú službu, mikroslužbu alebo kontajnerizovanú aplikáciu. Zásadný význam má nadviazanie partnerstva založeného na dôvere.

Služby SoftwareOne pri vývoji aplikácií poskytujú natívne cloudové technológie a postupy, ktoré zákazníkom umožňujú vytvárať a prevádzkovať flexibilné, škálovateľné a nákladovo efektívne aplikácie. Našich viac ako 3 000 špecialistov na cloudové technológie s vami bude spolupracovať na inovácii a zrýchlení vývoja, aby ste mohli pohotovo reagovať na obchodné príležitosti a výzvy.

SoftwareOne CX Lab vytvára atraktívny a rentabilný softvér

Náš komplexný, riadený prístup k návrhu a vývoju softvéru vedie k vytváraniu aplikácií, ktoré si získajú pozornosť a lojalitu zákazníkov aj zamestnancov. Používame metodiky design thinking, event-storming a domain-driven design, aby sme rýchlo spracovali požiadavky, ktoré zodpovedajú potrebám vašej firmy. Je to jednoduchý a účinný postup. Aplikácie dodávame včas a v rámci rozpočtu.

Poradenstvo. Výskumníci SoftwareOne CX Lab na základe úplného porozumenia zainteresovaných strán a obchodných cieľov vypracujú definície proto persony a mapu cesty užívateľa. Proces spolupráce využíva najlepšie nápady vášho tímu a prevádza ich do návrhov riešení a štruktúry (tzv. wireframe). Výsledkom spolupráce je návrh a plán nasadenia cloudu pre jednu alebo viac platforiem poskytovateľov hyperškálovateľných cloudových služieb, ktoré podporujú globálny prístup s vysokou spoľahlivosťou.

Vytváranie. Skombinujeme vaše miestne zdroje so vzdialenými vývojármi, aby sme mohli rýchlo as čo najnižšími nákladmi reagovať na vaše potreby. Náš Well-Architected Framework, rozšírená a na dodávateľoch nezávislá verzia vývojového prostredia poskytovateľov hyperškálovateľných cloudových služieb, podporuje rýchly vývoj a testovanie, aby bola zaistená kompatibilita a výkon na akejkoľvek cieľovej platforme. Používame automatizáciu, vzory a prostriedky, ktoré zaisťujú rýchly a konzistentný používateľský zážitok z finálneho produktu.

Riadenie. Náš tím bude podporovať a rozširovať váš priebežný vývoj a úsilie o optimalizáciu. Pomôžeme vašej organizácii rozvíjať aplikácie pomocou rozšírených postupov, ako je priebežná modernizácia a riadenie výkonu i zabezpečenia, ako aj strategického riadenia portfólia vašich aplikácií.

app-modernisation-certification-logos
illuminated-passage-unsplash-jxsligob-6a-cta-banner

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.