SoftwareOne webinarOn-DemandUsługi SAP

Migracja SAP, na platformie HANA australijskiej sieci sklepów 7-Eleven do chmury Azure

An image of a mountain range at sunset.

Mając wizję lepszej obsługi biznesu, zwiększenia elastyczności i obniżenia kosztów, firma 7-Eleven Stores Australia zdecydowała się przenieść swoje środowisko oparte na SAP ECC do HANA w chmurze Microsoft Azure w 2019 roku. To nagranie webinarium zostało pierwotnie wyemitowane podczas spotkania SAP Australian User Group w Melbourne w sierpniu 2020 r.

Migracja SAP do chmury Microsoft Azure

Andrew Coffey, dyrektor ds. informacji w 7-Eleven Stores Australia, omawia wnioski i korzyści płynące z migracji SAP na platformę Azure.

Cele

  • Korzyści informatyczne i biznesowe osiągnięte dzięki migracji SAP i niekrytycznych obciążeń roboczych na platformę Azure
  • Ulepszony profil bezpieczeństwa dzięki przeniesieniu na platformę Azure
  • Zaplanowanie i przeprowadzenie udanej migracji SAP na platformę Azure
  • Unikanie pułapek i nieoczekiwanych kosztów
  • Zbudowanie solidnego uzasadnienia biznesowego dla migracji SAP na platformę Azure

Prelegenci

  • Andrew Coffey, dyrektor ds. informacji w firmie 7-Eleven Stores Australia
  • Jason Hincks, dyrektor generalny, SAP Australian User Group