Volunteers lift construction frame on construction site

ONEImpact

Umożliwienie organizacjom transformacji

ONEImpact - Umożliwienie organizacjom transformacji

Organizacje non-profit (NPO’s) wspierają zaangażowanie, wzmacniają społeczność i pomagają ludziom współpracować dla wspólnego dobra. W obliczu czynników zewnętrznych, które wywierają silną presję, poddają organizacje non-profit kontroli i wymagają od nich wiele wysiłku, aby sprostać najbardziej palącym potrzebom społecznym. Przestarzała technologia i procesy ograniczają wydajność i wpływ. Skalowalna, niezawodna i wysoce dostępna technologia nie jest już po prostu miło mieć - to konieczność.

W SoftwareONE rozumiemy, że cyfrowa transformacja w sektorze non-profit ma kluczowe znaczenie. Właściwa technologia uwolni nowe możliwości, które pozwolą organizacjom non-profit wywierać większy wpływ. Kiedy sprawiamy, że nasze rozwiązania i usługi są łatwiej dostępne, czujemy, że robimy to, co do nas należy, aby poprawić społeczności, w których żyjemy i pracujemy, ostatecznie umożliwiając im rozwój.

Nasze rozwiązania i usługi są zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby organizacji non-profit na całym świecie i inspirować do pozytywnych zmian. Ta zmiana to możliwość dotarcia do większej liczby ludzi, świadczenia dodatkowych usług i osiągnięcia pełnego potencjału.

Dla wielu organizacji non-profit, podróż w celu znalezienia i wykorzystania odpowiedniej technologii do realizacji ich misji może być zniechęcająca. Dzięki doświadczeniu SoftwareONE w budowaniu i zarządzaniu nowoczesną strategią IT, możemy pomóc w stworzeniu infrastruktury technologicznej, która umożliwi organizacjom realizację ich misji. Właściwe przemyślenie technologii może pomóc organizacjom non-profit w dotarciu ze swoimi programami do większej liczby ludzi, osiągnięciu zwiększonych funduszy dzięki dostępowi do większej liczby potencjalnych darczyńców oraz generowaniu innowacyjnych pomysłów. Wchodząc w skład cyfrowej społeczności, nasz zespół ekspertów stara się zaprojektować kompleksowe usługi technologiczne, które maksymalizują wpływ organizacji non-profit bez przekraczania ich możliwości.

Niwelowanie różnic i przełamywanie silosów transformacji

Organizacje non-profit stoją w dzisiejszym świecie w obliczu wyjątkowych wyzwań. Często nie dysponują funduszami, zasobami lub wiedzą, aby osiągnąć taki sam poziom zaawansowania technologicznego, jaki posiadają firmy typu For-Profit. Oto kilka typowych wyzwań, z którymi w rezultacie borykają się organizacje non-profit:

Volunteer sharing food with a small child

Silosowa komunikacja i współpraca

Wiele wiodących organizacji non-profit korzysta z przestarzałych procesów danych i rozwiązań komunikacyjnych, co utrudnia wymianę informacji pomiędzy działami i innymi działaniami związanymi z misją organizacji.

Przestarzała technologia i przestarzałe oprogramowanie

Organizacjom non-profit brakuje czasu i funduszy potrzebnych do stworzenia solidnej infrastruktury IT, która napędza innowacje w ich organizacjach. Zamiast tego wciąż korzystają z przestarzałego oprogramowania lub sprzętu, co sprawia, że nie mają możliwości uzyskania wsparcia technicznego, a to z kolei wpływa na wydajność pracowników i efektywność operacyjną.

Brak bezpieczeństwa danych

Gdy organizacje non-profit korzystają z przestarzałych systemów operacyjnych, narażają się na ryzyko poważnego naruszenia danych, co może wiązać się z kosztownymi karami finansowymi i utratą reputacji.

Presja, aby pokazać wyniki

Ponieważ organizacje non-profit działają w oparciu o ograniczone fundusze, często odczuwają większą presję ze strony fundatorów, aby wykazać, że ich cele społeczne są osiągane.

Happy volunteer looking at donation box

Wykorzystaj transformację cyfrową, aby przyspieszyć pracę organizacji non-profit

Kiedy organizacja non-profit przechodzi transformację cyfrową, może to znacznie zwiększyć jej możliwości operacyjne i wiarygodność, co prowadzi do zwiększenia liczby darczyńców i możliwości służenia potrzebującym.

Podczas gdy unowocześnianie infrastruktury oprogramowania może radykalnie poprawić finanse, mamy do czynienia z sytuacją typu "kura i jajko". Organizacje non-profit zwykle nie mają funduszy na gruntowną modernizację cyfrową, co uniemożliwia im czerpanie korzyści finansowych, jakie może zapewnić technologia cyfrowa.

Dzięki inicjatywie ONEImpact firmy SoftwareONE, organizacje non-profit mają wreszcie szansę cieszyć się efektywnością operacyjną i finansową poprzez pokonanie barier na drodze do transformacji cyfrowej. Inicjatywa ONEImpact została zaprojektowana w celu zaspokojenia potrzeb organizacji non-profit poprzez wprowadzenie szeregu wspierających funkcji. Jej Globalny Model Wartości obejmuje następujące cechy:

Lean Operating Mindset

SoftwareONE rozumie ograniczenia zasobów, z jakimi borykają się organizacje non-profit. Nasz zespół dostarcza szczupłe rozwiązania, aby organizacje non-profit mogły zaspokajać swoje potrzeby przy minimalnym marnotrawstwie.

A group of volunteers cleaning up trash in the forest
Group of volunteers planting trees in park

Silne metryki biznesowe

Ponieważ wskaźniki sukcesu są krytyczne dla interesariuszy organizacji non-profit, SoftwareONE dąży do spójnych wskaźników, aby mierzyć i wzmacniać produktywne strategie technologiczne.

Organizacja “Glocal”

Wykorzystując globalny i lokalny model operacyjny, SoftwareONE maksymalizuje zasięg przy jednoczesnym utrzymaniu obecności w 90 krajach. Oznacza to, że bez względu na to, gdzie znajduje się organizacja lub gdzie służy, SoftwareONE jest w pobliżu z infrastrukturą i wsparciem.

Happy volunteer team pointing outside at something with their hands
Welthungerhilfe Logo

Trwały wpływ na otoczenie

Dostarczając innowacyjne rozwiązania i zasoby, pomogliśmy organizacji Welthungerhilfe uzyskać nowoczesne, elastyczne środowisko pracy i sal konferencyjnych, dzięki czemu organizacja pozarządowa może lepiej skupić się na swoich projektach pomocy w walce z głodem na całym świecie.

Bezpiecznie przekształcaj, współpracuj i wprowadzaj innowacje

Wykorzystując pełne portfolio usług SoftwareONE, wesprzemy Twoją organizację w promowaniu wydajnego, bezpiecznego, opartego na współpracy i innowacyjnego miejsca pracy, abyś mógł skupić się na swojej misji.

Inicjatywa ONEImpact firmy SoftwareONE dostarcza innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pomogą Ci uwolnić potencjał i produktywność Twoich zespołów. W SoftwareONE masz partnera, który pomoże Ci:

Stworzyć kompleksową mapę drogową w oparciu o istniejące możliwości, potrzeby i pozycjonowanie na rynku

Wdrożyć odpowiednią technologię i urządzenia w celu usprawnienia komunikacji między zespołami

Idea Icon

Zautomatyzować procesy biznesowe

Gromadzić dane, które pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji i przyszłych działań

Przyspieszyć przyjęcie, społeczności społeczne i współpracę poprzez umożliwienie zmian, a wszystko to na bezpiecznej platformie

Nasze proste rozwiązania poprowadzą Cię w Twojej podróży po cyfrowej transformacji

Nasz zespół posiada doświadczenie, szczególnie w sektorze non-profit, aby poprowadzić Twoją organizację właściwą drogą. Staramy się pomóc we wdrożeniu odpowiedniej technologii, która umożliwi udaną współpracę, innowacje i transformację. W tym celu oferujemy zestaw usług, które pomogą Ci, niezależnie od tego, na jakim etapie transformacji się znajdujesz, ze specjalną zniżką dla organizacji non-profit, aby zapewnić, że Twój wpływ będzie silny i długotrwały.

Volunteer teacher reading to a class of preschool kids

Miejsce pracy

Nasze rozwiązanie zapewnia dostęp do technologii niezbędnej do realizacji celów cyfrowej transformacji - rozszerzając możliwości ograniczonych zasobów w zakresie najnowocześniejszej komunikacji i współpracy w bezpieczny sposób.

Group of people working in charitable foundation

Infrastruktura i aplikacje

Przejście do chmury nie jest łatwym wyczynem, nawet dla organizacji z nieograniczonymi zasobami. SoftwareONE może pomóc w bezpiecznym i efektywnym uruchomieniu Twojej organizacji non-profit w chmurze. Dowiedz się, jak zwiększone wykorzystanie chmury prowadzi do większych korzyści.

Doctor giving a patient a vaccine dose

Ochrona danych

Zachowaj prostotę i chroń swoje wrażliwe i krytyczne dane w szybko zmieniającym się świecie. SoftwareONE umożliwia Ci zachowanie kontroli, podczas gdy my zarządzamy odzyskiwaniem danych i tworzeniem kopii zapasowych za Ciebie.

SoftwareONE has empowered many nonprofit organizations to migrate to the cloud to improve operational efficiency, cut costs, and boost productivity.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś pisząc maila, a nasi eksperci szybko się do Ciebie odezwą.

Skontaktuj się z nami