SoftwareOne klantreferentie

Woningcorporatie Portaal transformeert software-sourcing met SoftwareOne

woningcorporatie-portaal-unsplash-3WavgUXN0-square

SoftwareOne helpt Portaal bij het digitaliseren en optimaliseren van het software-sourcingproces. Alle informatie voor efficiënt softwarebeheer werd centraal toegankelijk en beschikbaar gemaakt in het Client Portal van SoftwareOne. De dienstverlening leidde tot significante besparingen op licentie-uitgaven.

Portaal is een van de grootste en meest toonaangevende woningcorporaties die zich als non-profit inzet voor goed samenleven. Zij zorgen voor een thuis voor ruim 50.000 huishoudens in Nederland en zijn actief in regio Eemland, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Het IT-team bestaat uit 35FTE.

  • Gecentraliseerde inkoop

    Geen aanvragen meer op persoonsniveau, en alle software-inkoop op één plek via één centrale leverancier.

  • Eén platform voor alle relevante informatie

    Effectief Software Asset Management door inzicht in licentieposities, softwarekosten, vernieuwingsdata en doorlooptijden.

  • Significante besparingen

    Portaal realiseerde significante besparingen op licentie-uitgaven via diverse optimalisaties.

Portaal logo
Klant
Portaal
Branche
Non-profit
Services
Software Sourcing Services
Land
Nederland
Download PDF

Een grote efficiëntieslag in de IT-operatie

Het IT-team van Portaal stond voor de uitdaging om de IT-operatie te verbeteren en de organisatie doorlopend digitaal te transformeren. Een tijdrovend en foutgevoelig onderdeel van de IT-operatie was het bijhouden van het overzicht met gebruikte softwareproducten binnen de organisatie. Handmatig aantallen en looptijden van licenties bijhouden, werd ervaren als inefficiënt en bracht onnodige risico’s met zich mee. De tijd die hieraan besteed werd wilde het team liever investeren in de kernactiviteiten die direct bijdragen aan de missie van Portaal: goed samenleven. Niet alleen de component tijd, maar ook de gemoeide (onverwachte) kosten van software speelden een belangrijke rol.
 

Softwarepakketten tegen het licht gehouden

Net als bij vele andere organisaties was het inzicht in de softwarepakketten en contracten bij één persoon belegd, wat leidde tot ongewenste risico's met betrekking tot tijdige vernieuwingen, compliance, en financiële verplichtingen van onderbenutte softwarelicenties. De organisatie wilde eenvoudig en tijdig kunnen beoordelen of de software die zij in huis hadden overeenstemde met de behoefte van de teams. Onverwachte kosten door aanschaf op persoonsniveau of als gevolg van automatische verlengingen, wilde de organisatie voorkomen.

woningcorporatie-portaal-getty-1130967048-blog-hero

Software Sourcing dienstverlening van SoftwareOne

Gecentraliseerde software-inkoop via het Client Portal

SoftwareOne hielp Portaal bij het digitaliseren en optimaliseren van het software-inkoopproces. Portaal adopteerde hiervoor het Client Portal (voorheen PyraCloud), het platform van SoftwareOne voor het beheer van software- en contractmanagement. Het Client Portal maakt belangrijke informatie voor IT-applicatiebeheer centraal toegankelijk en beschikbaar. Het biedt de mogelijkheid aan gebruikers om software centraal aan te schaffen. Dit stroomlijnt het software-inkoopproces en biedt een actueel overzicht met belangrijke details over licentieposities en inzicht in contracten.
 

Software Sourcing Services (voorheen DSC)

Alle bestaande softwarecontracten van de woningcorporatie zijn in het Client Portal verwerkt als onderdeel van de dienstverlening Software Sourcing Services. Het transparant maken van de softwarepakketten en contracten bood een sterke basis voor het identificeren van mogelijkheden om te optimaliseren en kosten te besparen. Op basis van de data in het Client Portal werden gefundeerde beslissingen genomen. Gedurende de implementatie zijn medewerkers getraind in het platform en is er een aanvraag en goedkeuringsproces ingericht voor software. 
 

Een mensgerichte aanpak

Toen de medewerkers kennis maakten met het platform waren ze in eerste instantie sceptisch. Terecht, want er wordt eerst tijd gevraagd voordat deze wordt teruggewonnen. Dankzij de training van SoftwareOne had het team de functionaliteiten van het Client Portal in rap tempo door en werd het concept van centrale inkoop snel omarmd. De Service Succes Manager van SoftwareOne zorgde voor deskundige begeleiding en ondersteuning bij het invoeren van de contracten en overzag dat het proces en de implementatie van het Client Portal vlekkeloos verliep.

Kunnen we jou helpen?

Ontdek onze software en cloudinkoopoplossingen

Kunnen we jou helpen?

Ontdek onze software en cloudinkoopoplossingen

Ik was verrast door mooie stappen die zijn gemaakt in de samenwerking. Van licentie service provider (LSP) naar een partner in IT-diensten en een persoonlijke ervaring. Eindelijk een team dat achter dingen aangaat en waar je op kan rekenen. Complimenten voor de kennis en kunde van Kamyar, Ramona, en Koen.

Maryam Datoobar

Contract- en Leveranciersmanager ICT, Portaal

Meetbare resultaten

Efficiënter software-inkoopproces

Portaal beschikt nu over een gecentraliseerd en efficiënt systeem voor het beheren en optimaliseren van hun software-inkoopproces. Dit bevordert transparantie en zorgt ervoor dat de kosten beter beheerd worden. De doorlooptijd van aanvragen voor software wordt korter, wat productiviteit en efficiëntie stimuleert.
 

Kostenbesparingen

Met behulp van de dienstverlening van SoftwareOne realiseerde Portaal significante kostenbesparingen. De software die de woningcorporatie aankoopt wordt nu dankzij Software Sourcing Services geleverd zonder marge, voor één vast tarief per jaar.
 

Tijdsbesparingen & automatisering

Dankzij de uitgebreide inzichten en geautomatiseerde herinneringen van het Client Portal kunnen medewerkers die voorheen tijd besteedden aan taken met betrekking tot licenties zich nu richten op meer strategische IT-initiatieven. Het Client Portal ondersteunt het team verder met rapportagemogelijkheden en helpt bij het begroten en voorspellen van software-uitgaven.

Verminderd inkooprisico

De organisatie heeft de risico's van automatische vernieuwingen en potentiële financiële verplichtingen door ongebruikte software verminderd.
 

Langetermijnvoordelen

Gebruikers van het Client Portal waren positief verrast over hoe gemakkelijk het was software terug te vinden op één plek, inclusief alle relevante details. Dit biedt gemoedsrust en voorkomt zorgen over risico's en problemen in verband met softwarevernieuwingen.

A blue ocean with sunlight shining through the water.

Neem contact op met onze experts

Deel je uitdaging met SoftwareOne. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op met onze experts

Deel je uitdaging met SoftwareOne. Wij helpen je graag verder.