4 minut na přečteníCloudové služby

Jak vám SoftwareOne může pomoci překonat problémy s nasazením cloudu

roman-kvapil-contact
Roman KvapilBusiness Development Executive
An image of a glass building with a blue sky.

Organizace přecházejí do cloudu z mnoha důvodů. Pokud ale tyto důvody plně nevyjádří – nebo pokud začnou s nerealistickými očekáváními, mohou jejich dobře míněné plány modernizace rychle narazit na různé překážky a zadrhnout se.

Společnost SoftwareOne pomohla mnoha podnikům v takové situaci překonat překážky bránící nasazení cloudu a vrátit je na cestu transformace. Podívejme se společně, co jsme za dobu své praxe zjistili o nejčastějších problémech migrace do cloudu a o tom, jak je překonat.

Pochopení důvodu přechodu do cloudu

Jednou z prvních překážek, na kterou může vaše společnost narazit, jsou rozdílná očekávání od zavedení cloudu. Nejvyšší vedení a technologický tým mají často odlišné názory. Členové představenstva se mohou domnívat, že firma musí držet krok s cloudovými trendy, zatímco oddělení IT se může soustředit na problémy a složitosti migrace do cloudu. Je důležité, aby si všichni uvědomili, že cloud přináší zásadní změny v tom, jak organizace ukládá a zpracovává data, a to má dopad na ochranu osobních údajů, bezpečnost i řízení. Cloud také poskytuje přístup k funkcím a možnostem, které vaše firma v současnosti nemá.

Až pochopíte, co může zavedení cloudu vaší firmě přinést, je třeba si ujasnit, proč chcete do cloudu přejít. Jde vám o snížení nákladů, třeba tím, že bude možné uzavřít lokální datová centra? Potřebujete větší škálovatelnost, abyste zvládli nárůsty a poklesy požadavků na IT služby? Nebo chcete rozšířit své podnikání a vstoupit na nové trhy? Nejprve si musíte ujasnit své obchodní cíle a teprve poté je propojit s možnostmi, které vám cloud může poskytnout.

Vypracujte plán nasazení cloudu

Další častou překážkou, se kterou se podniky na své cestě do cloudu potýkají, je samotný rozsah potřebných změn. To může vést k analytické paralýze, kdy se zdá, že samotná fáze průzkumu trvá věčně. Nebo může dojít k unáhlenému rozhodnutí přejít do cloudu kompletně, aniž by se zvážilo, zda nejsou některé úlohy pro takový krok nevhodné.

Tato rozhodnutí mohou každopádně stát v cestě k maximálnímu využití cloudu.

Pokud už se v takové situaci nacházíte, pomůže vám zaměřit se spíše na aplikace než na technologie a architektury. Klíčové je rozhodnout, co je pro každou aplikaci potřeba. Je možné přesunout aplikaci do cloudu? Je nutné ji nejprve modernizovat? Nebo by fungoval jednoduchý přesun? Znalost této skutečnosti pomáhá stanovit priority a rozdělit migrační program na lépe zvládnutelné části.

Důležité vodítko poskytne posouzení licencí. Pomocí automatizovaných nástrojů lze zjistit, jaká je vaše situace v oblasti softwarových licencí a zda je třeba danou aplikaci vyřadit, přesunout do cloudu v nezměněné podobě s využitím stávající licence, nebo ji znovu implementovat v cloudu s novou licencí. Společnost SoftwareOne doplňuje toto automatizované hodnocení o kontrolu pomocí nástroje na tvorbu krátkých, cílených dotazníků, aby získala více podrobností od každého vlastníka aplikace v organizaci. Tyto průzkumy mohou například pomoci identifikovat aplikace, které mají být vyřazeny z provozu, nebo ty, které je třeba aktualizovat, aby splňovaly nové požadavky licenčních podmínek.

Vypracování plánu migrace

Až si ujasníte své obchodní cíle a vyhodnotíte své potřeby v oblasti licencí a aplikací, můžete si stanovit, které aplikace by měly být do cloudu přesunuty jako první, a začít sestavovat plán migrace. Můžete například dojít k závěru, že jste schopni modernizovat 20 % aplikací, 50 % přesunout a zbývajících 30 % vyřadit nebo opětovně zakoupit. S těmito znalostmi můžete začít doplňovat podrobnosti své cloudové strategie.

SoftwareOne ví, jak organizace tímto procesem provést, a pomáhá jim například s úvahami o načasování migrace konkrétních aplikací, aby nedošlo k narušení klíčových podnikových procesů. Pokud má vaše společnost například nějakou úlohu se specifickým sezónním využitím, možná byste chtěli migrovat aplikace používané pro tento proces mimo toto rušné období. Přístup zaměřený na aplikace vám umožní plánovat migraci mnohem snadněji, než kdybyste použili tradičnější přístup zaměřený na servery.

Efektivní plán migrace vám také poskytne jasnou představu o tom, jaké budou vaše náklady. Přestože přechod do cloudu může některé výdaje snížit, ne vždy to platí hned od začátku. Zvažte plán na uzavření datového centra. Ačkoli po 100% dokončení migrace ušetříte na provozních nákladech datového centra, migrace pouhých 15 % aplikací z datového centra v první fázi pravděpodobně znamená, že budete muset stále platit naprostou většinu, ne-li všechny náklady na on-premise infrastrukturu. Náklady na takové aspekty, jako jsou elektřina, chlazení, a dokonce i nájemné, se nemusejí nutně snižovat, dokud budou potřeba pro zbývající aplikace. I v tomto případě vám ale může SoftwareOne pomoci. Jsme dobře obeznámeni s programy financování migrace, které jsou k dispozici u všech poskytovatelů hyperškálovatelných cloudových služeb (Amazon Web Services, Google Cloud a Microsoft Azure) a které mohou výrazně snížit vaše náklady na přechod.

Jak vám může SoftwareOne pomoci?

Kromě zkušeností a expertízy v oblasti migrace do cloudu poskytuje SoftwareOne také odborné znalosti v oblastech FinOps, osvědčených provozních postupů, řízených cloudových služeb, zabezpečení, produktivity uživatelů a řadě dalších. Chcete-li se dozvědět více nebo začít svou cestu do cloudu s námi, kontaktujte nás ještě dnes.

Aerial view of a green forest.

Azure Migration & Modernization Services

Nechte si poradit od profesionálů. Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou 30minutovou konzultaci s některým z našich odborníků na cloud.

Azure Migration & Modernization Services

Nechte si poradit od profesionálů. Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si bezplatnou 30minutovou konzultaci s některým z našich odborníků na cloud.

Autor

roman-kvapil-contact

Roman Kvapil
Business Development Executive