Blue light reflections on dark background

Přecházíte na S/4HANA?

Buďte připraveni na hladký průběh

Přecházíte na S/4HANA? Optimalizujte velikost svého prostředí, odstraňte rizika a nepotřebný software a chraňte své investice do SAP do budoucna.

Z obchodního hlediska lze na přechod z ECC na S/4HANA nahlížet dvěma způsoby - buď je to další způsob, jak může společnost SAP získat od stávajícího zákazníka významné příjmy, nebo je to pro zákazníka skvělá příležitost optimalizovat velikost svého prostředí, odstranit rizika a nepotřebný software, získat výhodné podmínky a ochránit své investice do systému SAP do budoucna. Dovednosti a zkušenosti k dosažení druhé možnosti získáte spoluprací s odborníky.

Každému zákazníkovi, který plánuje přechod z on-prem prostředí ECC na systém S/4HANA (v on-prem prostředí nebo v cloudu), se důrazně doporučuje spolupracovat se specialisty, kteří provedou a) sladění/základní nastavení softwarových licencí, včetně nepřímého přístupu, b) kompletní posouzení smlouvy, c) analýzu budoucí poptávky a d) celkové posouzení budoucího seznamu produktů a objednávkového formuláře.

Výše uvedené práce jsou nutné k určení následujícího:

 • Podmínky stávajících licencí SAP. Ano, tyto podmínky určují způsob, jakým mohou zákazníci používat software a spolupracovat se společností SAP dnes, ale již nyní byste měli myslet na vyjednávání o S/4HANA - které podmínky chcete zachovat, které podmínky vás vystavují nebezpečí a jak je můžete v novém světě využít.
 • Aktuální stav používání a souladu. Pokud zákazník neví, co ve skutečnosti používá a kde jsou jeho rizika a příležitosti, je pravděpodobné, že SAP se bude snažit využít současného nesouladu ke zvýšení ceny a začne vést jednání z mnohem vyšší úrovně nákladů, než se očekávalo. Zákazníci by se měli snažit optimalizovat svá prostředí, zmírňovat rizika a odstraňovat veškeré páky, které by společnost SAP mohla využít.
 • Požadavky na budoucí využití. Souvisí se současným využitím - pokud zákazník neví, co potřebuje do budoucna, alespoň aby se pokryl na příštích 5 let (včetně nepřímého využití), pak je pravděpodobné, že z jednání vyjde se špatně sestaveným seznamem produktů a s podmínkami výhodnými pro SAP. Dokonce se může téměř okamžitě ocitnout v licenčním nesouladu.
 • Finanční dopad přechodu na S/HANA - přechod na S/4HANA není upgrade verze a znamená výdaje - potenciálně hodně peněz. V mnoha případech jde o kompletní přeobjednání softwaru SAP s nesčetnými dalšími smluvními podmínkami. Pochopení požadovaného výsledku před zapojením společnosti SAP znamená, že jednání řídí zákazník, nikoli společnost SAP.

Vyhodnocení a posouzení obchodní, smluvní a licenční situace se SAP se důrazně doporučuje nejen před migrací na systém S/4HANA, ale zůstává relevantní pro všechny zákazníky, kteří používají model trvalé licence a nasazují jej buď u poskytovatele cloudu, jako je Azure nebo AWS, nebo přímo u zákazníka.

Základní prvky licenčních modelů S/4HANA se budou i nadále opírat o následující licenční pilíře:

 • Core Access: Přímý uživatelský přístup k Digital Core
 • LOB a Průmyslová řešení
 • Databáze HANA
 • Digitální přístup / Nepřímé použití

Zákazníci, kteří se rozhodnou zůstat u modelu trvalých licencí, budou ve výsledku čelit podobným licenčním problémům, s jakými se dosud u SAP setkávali. Mimo jiné k nim patří:

 • Vypořádání se s každoročním auditem ze strany SAP
 • Zvládnutí problémů s nepřímým používáním (alespoň ti zákazníci, kteří provedli konverzi produktu a rozhodli se nepřijmout digitální přístup)
 • Zajištění souladu softwaru při využití každé příležitosti k optimalizaci

Bez ohledu na to, kde se nacházíte na své cestě k transformaci SAP, vám společnost SoftwareONE pomůže učinit správná rozhodnutí pro vaši organizaci. Neváhejte se na nás obrátit; naši specialisté vám pomohou orientovat se v problémech systému SAP.

Plánujete přechod na S/4HANA? Buďte připraveni na změnu

Přechod z ECC na S/4HANA je pro zákazníky SAP příležitostí na optimalizaci velikosti prostředí, odstranění rizik a nepotřebného softwaru, a ochranu investic do SAP do budoucna. Nechte si poradit našimi odborníky.

Seznamte se s odborníky

Vložit komentář k článku

Přidejte komentář, abychom věděli, co si o tomto tématu myslíte.

Přidat komentář

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Trend Scouts

Články, infografiky a polemiky o akuálních IT trendech

Související články

How to Decide for a Data Backup Provider

Jak vybrat poskytovatele pro zálohování dat

Zálohování dat je pro každou firmu nezbytnou funkcí. Jak tedy vybrat správného poskytovatele zálohování pro vaši organizaci? Zde je průvodce, který vám pomůže při rozhodování.

Jak poznat své prostředí SAP

Jak poznat své prostředí SAP

Společnosti přecházejí z různých databází na databázi HANA. Musí si být vědomy složitosti licencí SAP, požadavků na audit a rizik spojených s neúplným pochopením prostředí SAP.