Managed Cloud Services

Molntjänster

Låt din resa till molnet bli verklighet

Utnyttja kraften i våra molntjänster och frigör din affärspotential

Trots att hårdvaror ständigt blir mindre, snabbare och kraftfullare ökar efterfrågan på datakraft och lagringsutrymme. Informationsmängder i allmänhet ökar och hotar att överträffa företagens förmåga att leverera de databehandlingstjänster som medarbetare och kunder kräver. De flesta organisationer har redan flyttat bortom lokala datacenter eller planerar för en moln- eller hybridbaserad strategi med olika arkitekturer så som privata, offentliga eller hybridmoln. För detta behövs ofta hjälp med olika typer av molntjänster.

  • Endast 11 % av företagsledarna – och 1 % av datacenterteknikerna – anser att deras datacenter uppdateras i förväg, innan aktuella behov uppstår.

  • Samtidigt som mer data finns på plats och behovet av lagringskapacitet ökar, accelererar trenden mot hybrid-IT och ökat utbud av dataplatser.

  • De främsta funktionerna i datacentret som leder till konkurrensfördelar är säkerhet (43 %), förmågan att implementera ny teknik (28 %) och bandbredd (27 %).

Hur vi kan hjälpa dig upp i molnet

Servrar och program flyttar till molnet i snabb takt. Det möjliggör för organisationer att sänka kostnaderna för att driva sina egna centraliserade databehandlingsnätverk och -servrar, samt förbättra marknadsledtiden (time-to-market) med skalbara och automatiserade mekanismer.

Våra molntjänster hjälper dig att utnyttja fördelarna med molnbaserad databehandling, säkerhetskopiering och lagring av data samt kostnadsoptimering för att utveckla ledande produkter och tjänster i din önskade multimolnmiljö – vare sig det är Azure, AWS eller ett lokalt datacenter. Med vårt upplägg gör vi följande:

Vi skapar en omfattande plan för din molnresa baserad på befintliga funktioner, affärs- och IT-behov.

Vi tar itu med hinder för implementering, inklusive säkerhetsfrågor, integritetsproblem och kostnader.

Vi accelererar implementeringen av dina Azure-/AWS-tjänster via vårt ramverk för molnimplementering.

Vi tillhandahåller ett helomfattande och lättanvänt säkerhetskopierings-system där du alltid har kontroll över din data.

Vi har ett komplett utbud av molntjänster som hjälper dig att övervaka och hantera både din multimoln-infrastruktur och din lokala infrastruktur.

Våra kunders framgångsrika flyttar till molnet

Marcos Adam

”Vårt mål var att hitta en partner, en professionell resurs som kunde tillhandahålla expertis och transparens. Att vända oss till SoftwareONE var en självklarthet eftersom vi redan hade en etablerad affärsrelation. Vi var trygga med att de kunde göra mycket mer än vad vi själva kunde i och med nuvarande begränsningar. ”

CIO, Rodobens

Geoff Pollock

”Jag ville inte köpa ny hårdvara utan komma från datacentret och istället flytta till molnet. Minskade kostnader var ett mål men också att få mer flexibilitet, ökad tillgänglighet och förbättra affärssäkerheten. ”

Information System Manager, La Mesa RV

Andy Voorhies

"Vi valde Microsoft och SoftwareONE eftersom vi såg ett värde i det upplägg de presenterade: vi fick tillgång till Microsofts produktivitets- och säkerhetsfunktioner i kombination med tjänster från SoftwareONE. Idag har Rodobens en mer effektiv, säker och agil IT-infrastruktur."

IT Manager, Northwest Kidney Centers

Optimera din verksamhet med hjälp av våra managerade molntjänster

Managed Cloud Infographic

Hantera din migrering till molnet

Många organisationer har inte migrerat sina arbetsbelastningar till molnet eftersom det kan vara svårt att veta var man ska börja någonstans. Därför har vi tagit fram e-boken ”Bli redo för molnet – så tar du kontroll över din migrering” för att ge dig den kunskap du behöver för att kunna (och våga!) ta det första steget.

Ladda ner din kostnadsfria e-bok här

Molntjänster som kan hjälpa dig

Make Your Cloud Journey A Business Success

Så blir din resa en framgång

Nå din framgång i molnet med hjälp av våra molntjänster för den digitala arbetsplatsen.

Mer
Portal to Simplifying Azure

Utnyttja kraften i Azure med AzureSimple

Förenkla din molntransformation med förbättrad tillgänglighet, kostnadskontroll och dedikerad support.

Mer
Leverage the Power of  Azure with Unified Support for Azure

Utnyttja kraften i Azure med Unified Support for Azure

Utveckla din Azure-strategi och dra nytta av en Azure-miljö som är optimerad för dina verksamhetsbehov.* *Endast licensiering av företagsavtal och server- och molnregistrering

Mer
Cloud Spend Savings Realized

Kostnadsoptimering för molnet

Vår tjänst Cloud Cost Optimization är en unik rådgivningstjänst som kan hitta och minska ditt moln-svinn genom att identifiera rätt kostnad och storlek.

Mer
Busy traffic and urban landscape at night

Accelerera implementeringen och realisera de verkliga fördelarna med AWS

Hitta svaren på de affärsutmaningar du står inför och utveckla, planera och implementera din AWS-strategi.

Mer
Eliminate the Operational Burden for Your Compute Services

Eliminera den operativa bördan för dina datajänster

Utforma, skapa, automatisera och hantera dina molninitiativ från början till slut, samtidigt som du koncentrerar dig på kunderna och verksamheten.

Mer

De senaste bloggartiklarna

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Getting Started with FinOps: Why Cloud Security is Your Step Zero | SoftwareONE Blog

Kom igång med FinOps : Därför är molnsäkerhet steg noll

Att hantera molnekonomin är en balansgång. Genom att skapa ett tvärfunktionellt FinOps-team etableras ekonomiskt ansvar för molnet. Att skapa ett opartiskt, centraliserat team från både teknik- och ekonomiavdelningen möjliggör närmare samarbete.

Vad är FinOps?
  • 17 maj 2021
  • Cloud Spend Management, FinOps

Vad är FinOps?

FinOps står för Cloud Financial Management och är en driftsmodell för molnet som kombinerar system, bästa praxis och kultur med syftet att öka en organisations förmåga att förstå kostnader kopplade till molnet.

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär