SoftwareONE - Simple Services

365Simple

Lösningen för framtidens arbetsplats

365Simple – Lösningen för den framtida arbetsplatsen

Dagens arbetsplats ser annorlunda ut än tidigare. Dagens medarbetare vill – och behöver – kommunicera och samarbeta med varandra på enheter, i tidszoner och kontorsutrymmen som de själva väljer. Den här typen av verksamhetsutveckling, i kombination med en bättre digital mognad och avancerad teknik, medför att organisationer behöver förändras snabbt. Samtidigt har fokus hos många IT-avdelningar gått från att upprätthålla en funktionell miljö till att omvandla kompletta affärsprocesser med hjälp av investeringar i smart teknik.

SoftwareONE hjälper dig att flytta budget och resurser till de delar som är viktigast för verksamheten. Vi samarbetar med både små och stora organisationer och med vår tjänst 365Simple kan vi hjälpa till att bygga en grund för ökad tillgänglighet för att få ut så mycket som möjligt av investeringen i Microsoft 365. Vi frigör tid och resurser så att du kan fokusera på organisationens digitala transformation och således förbättra företagets produktivitet, optimera kostnaderna och minska potentiella risker.


SoftwareONE 365-Simple Logo

Förbered organisationen för affärsframgångar

I och med att ansvaret hos IT förändras, budgetprioriteringar ändras och fokus på kostnader, användarupplevelse, säkerhet, styrning och efterlevnad ökar, måste du som arbetar med IT också hitta ett sätt att leverera mer effektivt. Detta leder till affärsbehov som kräver specifika färdigheter och tjänster som hjälper organisationen att skapa och tänka nytt, och samtidigt förbereda sig inför framtiden.


365Simple Business Outcomes

Öka kapaciteten på framtidens arbetsplats med 365Simple

För att slutföra digitaliseringsresan måste det först göras möjligt för medarbetarna att arbeta i en ny molnmiljö och säkerställa att verktyg och plattformar är tillgängliga. Det innebär inte bara att aktivera Microsoft 365 och besluta om rätt supportmodell, utan även att möjliggöra de produktivitetsarbetsbelastningar som kommer att driva affärsresultaten mot definierade mål, ställa in rätt säkerhetsparametrar och se till att medarbetarna anpassar sig och använder alla nya funktioner som har implementerats.

Baserad på specifika verksamhetsbehov hjälper vår tjänst 365Simple till att utnyttja fördelarna med Microsoft 365, förenkla för användarna och minska den operativa komplexiteten. Vi erbjuder olika tjänsteskikt att välja mellan, baserat på det önskade affärsresultatet.


365Simple är tillgängligt i tre tjänsteskikt (365Simple, 365Simple Advanced, 365Simple Premium): Med 365Simple Premium kan du utnyttja fördelarna med det Microsoft 365 har att erbjuda. Vi hjälper dig att komma igång med planeringen eller vägleder dig och ditt team genom nästa steg. Genom implementerings- och förändringsledning säkerställer vi att alla IT- och verksamhetskrav uppfylls. Låt oss hjälpa dig att besluta om de bästa tjänsteskikten som hjälper dig och ditt företag att nå de affärsresultat ni vill uppnå.


Utnyttja alla fördelar med Microsoft 365

Den framtida arbetsplatsen är utformad för att göra organisationen smidigare. Den eliminerar behovet av kostsamma lokala tekniker och utökar organisationens kapacitet att kommunicera, samarbeta och dela information utanför traditionella arbetssilor. Med 365Simple hjälper vi dig att skapa en stabil grund och hjälpa dig och din organisation att bana väg för bättre samarbete så att ni kan:


Öka tillgängligheten och verksamhetens produktivitet

Optimera kostnader
och minska komplexiteten

Minimera risker och uppfylla efterlevnadsvillkor

Lita på en global expert

Att navigera komplexiteten i dagens digitala värld kräver ofta en betrodd och pålitlig partner som alltid gör sitt yttersta. Vi går hur långt som helst för att hjälpa våra kunder att lyckas.

Fler än 10 000 000 användare har flyttats till molnet

Certifierat hanteringssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001:2013

600 konsulter för framtidens arbetsplats som får stöd av Prosci-certifierade coacher för förändringsledning

Avancerad specialisering kring Microsoft-implementering och förändringsledning

Certifierad support dygnet runt, alla dagar i veckan på flera språk

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär