ConnectONE

Värva en vän och tjäna pengar!

ConnectONE – värva en vän och tjäna pengar!

ConnectONE: Vårt värvningsprogram

På SoftwareONE anser vi att människor är vår största tillgång och är också övertygade om att fantastiska människor känner andra människor som är lika fantastiska. Därför vill vi belöna alla som kan presentera oss för nästa tillskott till vår SoftwareONE-familj.

Vårt ConnectONE-program erbjuder ersättning till personer utanför vår verksamhet för att hjälpa SoftwareONE att attrahera och anställa de bästa talangerna över hela världen.

Börja här.

Hitta en ledig tjänst och klicka på "ConnectONE – refer a friend".

Skicka in din kandidat

Är du redan SWOmie?

Om du är en SoftwareONE-anställd, vänligen följ vår interna referONE-process.

Go to referONE

Villkor och bestämmelser

Läs noga. Genom att skicka in en kandidat för värvning godkänner du följande villkor.

Behörighet

Den externa värvaren (du):

 • Måste vara en person som är minst 18 år gammal.
 • Får inte vara en person som arbetar kommersiellt som rekryterare eller rekryteringskonsult, eller med eller för en rekryteringsbyrå.
 • Får inte vara en befintlig SoftwareONE-anställd (SoftwareONE-anställda kan följa vårt interna referONE-system).
 • Får inte tipsa om dig själv.
 • Måste ge oss ditt skatteregistreringsnummer, eftersom ersättningen ska hanteras som en lön och därför måste beskattas.

Din värvning (kandidat) är inte berättigad till programmet om:

 • Personen har arbetat på SoftwareONE som anställd, konsult eller entreprenör för mindre än 2 år sedan.
 • Personen redan har blivit värvad eller redan har sökt en tjänst hos SoftwareONE under de senaste 6 månaderna.
 • Rekrytering av den rekommenderade personen inte medges på grund av motstridiga avtal, t.ex. avtal om rekryteringsförbud.

Om mer än en person hänvisar samma kandidat och denna kandidat anställs av SoftwareONE, kommer ersättningen att betalas ut till den som värvar kandidaten först, baserat på tidsstämpeln på inlämningen.

Betalningsvillkor

Om du är berättigad att delta i programmet kommer SoftwareONE att betala dig en ersättning för extern värvning på upp till 10 000 kr* för varje kandidat som anställs av SoftwareONE, och där den värvade anställde:

 • Intygar att han eller hon har värvats av dig
 • Fullföljer 3 månader av oavbruten, aktiv anställning hos SoftwareONE.

* Beloppet varierar beroende på land och valuta. Beloppet för värvningsersättningen baseras på det land där den lediga tjänsten finns. Här kan du se vilka länder som deltar.

Om SoftwareONE anställer den rekommenderade personen behöver du fylla i all nödvändig dokumentation och lämna in ditt skatteregistreringsnummer/personnummer när betalningsprocessen inleds. De personuppgifter som du lämnar till oss kommer endast att användas av ekonomi- och bokföringsavdelningen och sparas under en begränsad tid enligt lagstiftningen i det aktuella landet.

Ersättningen för värvningen utbetalas inom två månader efter den kortaste rekryteringsperioden på tre månader, förutsatt att SoftwareONE har fått all nödvändig dokumentation.

Värvningsprocessen

Följande uppgifter ska lämnas enligt nedan

 • Information om värvningen ska skickas in via SoftwareONE:s karriärwebbplats (ConnectONE).
 • Du skickar in ditt fullständiga namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).
 • Du skickar in den potentiella kandidatens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) samt CV.

Bekräftelse

Genom att skicka in din värvning till SoftwareONE bekräftar du

 • Att den värvade personen i förväg har godkänt en sådan värvning.
 • Att din värvning är förenlig med dessa villkor och tillämplig lag, inklusive datastrategiska bestämmelser.
 • Du samtycker till att fullt ut ersätta SoftwareONE i händelse av brott mot ovan nämnda bekräftelser

Skatteskyldighet

Ersättningen för extern värvning som nämns är brutto. Värvningsbonusen kan vara föremål för inkomstskatt eller annan skatt. I Sverige måste utbetalningen hanteras som lön och ska därför beskattas. Kom ihåg att vi behöver ditt skatteregistreringsnummer/personnummer för att kunna ombesörja detta i ditt land. Du uppmanas att ange uppgifterna när betalningsprocessen inleds. Vid behov kommer SoftwareONE att rapportera värvningsbetalningar till relevanta skattemyndigheter.

SoftwareONE är stolt över att vara en arbetsgivare som står för lika möjligheter och positiv särbehandling. Vi är fast beslutna att erbjuda lika möjligheter till anställning oavsett ras, hudfärg, härkomst, religion, kön, nationellt ursprung, sexuell läggning, ålder, medborgarskap, civilstånd och funktionsvariationer.