Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zoals gepubliceerd op de website van SoftwareONE omvatten de algemene voorwaarden - zoals van tijd tot tijd gewijzigd - waaronder SoftwareONE Licenties en of Diensten zal leveren.

Klik op de onderstaande link om de voorwaarden als PDF-document te openen of te downloaden.