Man sitter vid en dator och läser om Software Asset Management

Lär dig allt om

Software Asset Management

Kontakta oss

Vad är Software Asset Management?

Software Asset Management (SAM) översätts ibland till svenska som licenshantering eller programvaruhantering och handlar om hur mjukvaran förvaltas i en organisation. Man tittar ofta på det som behövs för uppnå en effektiv hantering, kontroll av och skydd för programvarutillgångarna (lokalt eller i molnet) under alla stadier av mjukvarans livscykel. Det kan exempelvis innefatta optimering av inköp, implementering, uppdateringar och själva användandet av en viss mjukvara.

Människor, processer och verktyg

SAM är en viktig funktion som inte bara involverar rätt verktyg utan även viktiga personer och processer, som tillsammans säkerställer en framgångsrik modell. SAM påverkar inte bara hur programvara används utan också automatisering, säkerhet, digitalisering, kontroll av shadow IT och den framtida programvarustrategin.

En process för att fatta beslut om att anskaffa eller avyttra programvara. Den innehåller strategier som identifierar och eliminerar oanvänd eller sällan använt programvara, konsoliderar programvarulicenser eller istället går mot nya licensmodeller.

Gartners definition av Software Asset Management.

Illustration över hur Software Asset Management hjälper en organisation att hanterar sin mjukvaruportfölj

Business case: Software Asset Management

Den här guiden visar hur du bygger upp ett business case för Software Asset Management.

Ladda ner

Software Asset Management – från början till slut

Vad är Software Asset Management?
ikon riskreducering

Minskad risk

Detta gäller både granskningar och kunskap om din programvaruegendom; ju mer detaljer du har om vad som distribueras desto bättre kan du skydda din egendom. Software Asset Management hjälper dig med detta.

Ikon avtalssignering

Ökad intelligens

Software Asset Management ger företag en fullständig rapport om vad som distribueras samt avtalsvillkor och licensinventering, så att du kan fatta smartare IT-beslut gällande distribution och konsumtion av programvara. Detta resulterar i avsevärda kostnadsbesparingar.

Ikon glödlampa

Optimera din IT-personal

Många organisationer saknar interna resurser för att kunna genomföra insatser kopplade till Software Asset Management. Med hjälp av tredjepartsverktyg och expertis bakom verktyget, minskar bördan för din IT-avdelning.

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär