Software Asset Management Services

Software Lifecycle Management

Kombinera Software Asset Management och digitaliserade inköp

Öka affärsvärdet med hjälp av Software Lifecycle Management

I takt med att användningen av molntjänster ökar måste ansvariga för IT-inköp anpassa sig för att eliminera onödig förbrukning och samtidigt minimera bristande efterlevnad. Med vår Software Lifecycle Management-metod tillhandahåller vi de personer, processer och verktyg som behövs för att hantera, optimera och skapa affärsfördelar i din hybridvärld. Vårt team består av experter som förstår komplexiteten i licensiering och kan hjälpa dig att lösa dina tuffaste utmaningar, oavsett hur liten eller stor tillverkaren är. Vi kompletterar ditt team och ger dig fler resurser och mer expertis som hjälper dig att enkelt hantera hela din mjukvaruegendom.

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management är en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management med syfte att leverera en förbättrad kundupplevelse och ett ökat värde. Det är vår bästa praxis för heltäckande, organisationsomfattande administration och kontroll av alla mjukvaru- och molninvesteringar. Det täcker hela produktlivscykeln från verksamhetsbehov till inköp, implementering, hantering och hela vägen till slutet av livscykeln. Det tar det bästa av våra Software Asset Management- och inköpsfunktioner och sammanför dem, för att maximera värdet på dina moln- och mjukvaruportföljer så att du kan maximera användningen av det du har och bara betala för det du behöver. Dessutom förhöjs Software Lifecycle Management av våra tjänster inom den digitala leveranskedjan för mjukvara, Software Digital Supply Chain, för att säkerställa att du får rätt mjukvara till bästa pris till rätt användare på kortast möjliga tid.

Software Lifecycle Management är ett strategiskt val för din verksamhet

Tidigare sågs Software Lifecycle Management som något som var bra att ha eller något som du snabbt lappade ihop om företaget blev föremål för en mjukvarurevision. Idag har organisationer istället insett att ett proaktivt Software Lifecycle Management-arbete ger en nivå av praktiskt användbar information som gör det möjligt för företaget att driva förändringar, spara pengar och skydda sina mjukvaruegendomar. De suddiga linjerna som idag finns mellan det lokala och molnet, bristande insyn i vem som äger vad och vilka medarbetare som använder vilka mjukvaror leder till överdimensionerade budgetar och gör företag sårbara för revisioner och dataosäkerheter. Software Lifecycle Management kan motverka detta så att dina egna team kan fokusera på mer strategiska prioriteringar.

Vår erfarna mjukvarulivscykel och våra teknikfokuserade experter fungerar som trygga rådgivare för våra kunder.

Vi tillhandahåller insikter i realtid och arbetar alltid för kundernas räkning, vilket hjälper dem att maximera sin avkastning för att driva innovationer.

Vi arbetar med branschens främsta Software Asset Management-verktyg, vilket ger dig optimala upplevelser av datainsamling och analys för att säkerställa att ditt Software Lifecycle Management-program blir framgångsrikt.

Så här säger våra kunder

Software Asset Management flyter på för ett stort vattenbolag

Ett pålitligt samarbete med SoftwareONE hjälpte ett stort vattenbolag att uppnå efterlevnad och betydande avkastning på investeringen i Oracle, SAP, IBM med mera, genom anpassat Software Asset Management.

Mer

Förenklad mjukvarulicensiering skapar affärsfördelar

COBIS är ett multinationellt mjukvaruföretag för banktjänster som planerade en ny marknadsexpansion. SoftwareONE stöttade dem med SAMSimple som gav dem ökad kontroll av sin Software Asset Management.

Mer

Viktiga samarbeten kring Software Lifecycle Management

Snow Software

Fördelar med SLMAdvanced

Optimerade kostnader

Förstå dina kostnader för mjukvara, underhåll och molnet – betala endast för det du använder

Minska de operativa insatserna

SoftwareONE finns här för att säkerställa att dina revisioner går smidigt och att mjukvaru- och molnlivscyklerna är automatiserade

Minimerad risk

Granska säkerhetspolicys, hantera risker för bristande efterlevnad och få insikt i mjukvara där supporten upphör och/eller skugg-IT (Shadow IT)

Förbättrad visibilitet

Få tillbaka kontrollen över vem som använder vad i mjukvaru- och molnegendomen

Förbättrad mognad

Förstå ditt nuvarande mognadstillstånd och fastställ din långsiktiga affärsstrategi för Software Lifecycle Management

Vad är Shadow IT?

Shadow IT, eller på svenska skugg-IT, uppstår när användare installerar system och program inom organisationer utan uttryckligt godkännande från IT-avdelningen. Genom våra säkerhetstjänster, managerade molntjänster och tjänster inom Software Lifecycle Management, kan vi hjälpa dig att hantera dina problem med Shadow IT.

Mer information

En djupdykning i Software Lifecycle Management

Software Publisher Advisor

Professionella tjänster

Dagens tekniklandskap är i ständig förändring och det blir snabbt en utmaning att hålla sig uppdaterad med olika tillverkare, vad de erbjuder och vilken teknik som är rätt för verksamheten.

Mer
Two business people analyze charts on the computer

Diagnostik-plattformen

En 360-gradersvy av din mjukvaruegendom från initial dataanalys till efterlevnadsprocesser.

Mer
Cloud Spend Savings Realized

Cloud Cost Optimization

Vår rådgivningstjänst Cloud Cost Optimization är en unik tjänst som hjälper dig med både kostnader och storlek i ditt Azure-moln.

Mer
Analyst women looking at KPI data

Cloud FinOps Diagnostic

Förstå, planera och öka mognadsgraden kring molnet och FinOps.

Mer

Business case: Software Asset Management

Den här guiden visar hur du bygger upp ett business case för Software Asset Management.

Ladda ner guide

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär