Modernisera dina applikationer för framtida behov

Application Services

Modernisera dina applikationer för framtidens affärsbehov

Kontakta oss

Modernisera dina applikationer för morgondagens affärsbehov

Nästan alla företag levererar en komplex blandning av applikationer – från anpassade varianter till applikationer som finns på virtuella servrar samt paketerade applikation eller tjänster som finns utanför företagsmiljön. Enligt IBM finns för närvarande mindre än 20 % av applikationerna i molnet och denna andel förväntas öka, vilket resulterar i både hybrid- och multimolnslösningar. Det blir en stor utmaning att hantera dessa olika applikationer i miljöer med flera kanaler.

Vi kombinerar strategi, teknik, datavetenskap och design baserat på våra kunders behov, för att kunna skapa lösningar och tjänster som förbättrar deras olika affärsmodell.

Komplexa ekosystem

Komplexa ekosystem med hosting för komplexa applikationer kräver teknik, plattformar och integrerad mjukvara. Fler och fler IT-avdelningar står inför utmaningar när det gäller att hantera sådan mångfald:

Ikon springande person

Prestandarisker när många olika applikationer försöker interagera med varandra

Ikon företagande och idéer

Brist på kunskap kring applikationerna som saktar ner hanteringen av de problem som uppstår

Loss Icon

Affärsrisker på grund av försenad tjänsteleverans och avbrott i de applikationer som används

71 % av VD:ar säger att deras IT-chefer prioriterar förbättrad flexibilitet och snabbare tid ut på marknaden.

McKinsey & Company, 2019

Byggstenar för moderna applikationer

Traditionella sätt att hantera applikationer har visat sig vara ineffektiva, kostsamma och icke konkurrenskraftiga. Moderna organisationer ser över sina strategier för att bättre kunna hantera och dra nytta av sina applikationer, med syfte att driva innovation och förbättra affärseffektiviteten.

Formulera en vision för företaget

Vi utformar tillväxtstrategier som gör det möjligt för dig att skapa nya möjligheter för din verksamhet.

Utforska nya tekniker

Vi introducerar nya trender och tekniker som bygger på nya affärsmöjligheter.

Stärk medarbetarna

Vi tar transformationen till ditt företag och bidrar till att öka värdet på din verksamhet och arbetsstyrka.

Använd dina system

Vi hjälper dig att underhålla och utnyttja din applikationsmiljö.

Modernisera funktioner

Vi förbereder dina applikationer för nya miljöer och digitala utmaningar.

Analysera data

Vi hjälper dig att förstå de insikter som data kan ge och som skapar kontinuerlig förbättring.

Vi hjälper dig att modernisera och effektivisera dina applikationer

Våra tjänster inom Application Services tar ett helhetsgrepp över organisationens behov när det gäller modernisering och effektivitet. Från applikationer till datainsikter som driver actions, gör vi verklighet av din digitala transformation.

Människor och teknik i samspel driver digital transformation

Digital transformation

Starta din applikationsresa eller finjustera din strategi.

Läs mer
Modernisera dina applikationer

Applikations- modernisering

Apputveckling anpassad efter dagens digitala krav. Kontakta oss för mer information.

Modernisera dina applikationer

Intelligent automatisering

Maximera din digitala transformation med AI och RPA. Kontakta oss för mer information.

Modernisera dina applikationer

Dataplattform och -analys

Automatiserad databehandling för accelererad tillväxt. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär