Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Maximera värdet av din mjukvaruportfölj med en enda plattform

Kontakta oss

Vår digitala plattform PyraCloud

PyraCloud ger dig verktyg för att säkerställa att all din mjukvara alltid är kostnadsoptimerad och i linje med företagets affärsmål.

Digitalisera din leveranskedja för mjukvara (Digital Supply Chain), hantera avtal och spåra, kontrollera och prognostisera dina molnkostnader.

PyraCloud dashboard

För att hjälpa dig att förstå hur du på bästa sätt kan hantera företagets mjukvara och hela IT-miljön, har vi samlat videoklipp, kundcase och annat intressant i vårt kunskapscenter för PyraCloud.

Vårt kunskapscenter för PyraCloud

”PyraCloud gav snabba insikter kring faktiska kostnader och trender kopplade till vårt företagsavtal för Azure. Via PyraCloud insåg vi att våra Azure-kostnader skulle vara tre gånger högre än vad vi faktiskt har åtagit oss. Dessa insikter var enklare och snabbare att få än att gå till Azure-portalen.”

Richard Bezjian, Director of Engineering, LA Metro

PyraCloud är FinOps-certifierad

Vi tar bort komplexiteten från Cloud Financial Management

Som en FinOps-certifierad Service Provider (FCSP) och genom en FinOps-certifierad plattform via PyraCloud hjälper vi dig att återfå kontrollen över dina molnkostnader och ger dig vägledning om hur du optimerar dina investeringar i molnet.

FinOps Certified Platform Logo
Ikon PyraCloud
FinOps Certified Service Provider Logo

PyraCloud driver FinOps

Lär dig hur vår plattform PyraCloud kan ge transparens, insikter och verktyg som alla viktiga intressenter behöver för att framgångsrikt kunna se och hantera molnkostnader i organisationen.

Ladda ner

Effektiv hantering av FinOps

FinOps livscykel består av tre faser: informera, optimera och driva, som upprepas konstant. Vi ger dig intelligenta insikter för var och en av dessa faser för att kontinuerligt stödja din FinOps-resa.

Vill du få den insikt och synlighet som krävs för att bättre förstå företageats molnutgifter? Se hur vår plattform PyraCloud kan hjälpa till.

Vill du optimera dina molnutgifter och ge dina team möjlighet att identifiera, utföra och mäta mer effektivt? Såhär kan vår plattform PyraCloud kan hjälpa till.

Behöver du hantera flera olika molnmiljöer och vill du bli av med den tidskrävande manuella processen? Låt oss visa dig hur PyraCloud kan hjälpa dig.

Fördelar med PyraCloud

Data Analytics

Visibilitet och ansvarsskyldighet för mjukvaruförbrukning och -kostnad

Ikon spara pengar

Identifiering av kostnadsbesparings-möjligheter för mjukvara

Ikon effektivitet

Automatisering för verksamhetseffe-ktivisering

Ikon glödlampa

Anpassning efter och minskning av efterlevnadsrisker

Få en gratis demo

Låt våra experter visa dig hur kraftfullt men samtidigt enkelt PyraCloud är!

Boka en demo

Material kring PyraCloud

Effective Software and Cloud Spend

White paper: Effektiv hantering av mjukvaru- och molnkostnader.

Vill du ha full insyn i din lokala, moln- eller hybridmiljö så att du effektivt kan hantera dina kostnader?

Läs mer
Hantering av kostnader för mjukvara och moln

Pdf: Hantering av kostnader för mjukvara och moln.

Genom att få fullständig insyn i hur program- och molnresurser används är det enklare att identifiera underutnyttjade resurser, optimera dem och undvika onödiga kostnader.

Läs mer

PyraCloud för mjukvaruportföljens hela livscykel

portfolio-lifecycle
Software Lifecycle Automation Platform

Automatisering av livscykeln

Förenkla inköpsprocesser. Visa, spåra och hantera alla mjukvarutransaktioner, ordrar, fakturor och avtal på en enda plattform. Spåra kostnader och förenkla komplex hantering och förnyelse av avtal samt globala EA True-Ups (Microsoft).

Man och kvinnar analyserar företagets molnförbrukning

Hantering av molnkostnader

Visa och prognostisera molnanvändning i Azure, AWS, och Office 365. Få en tydlig bild av hur ditt företag använder molnresurser, spåra faktiska kostnader mot budgetar och optimera molnmiljön med centraliserad märkning.

Kvinna tittar på sin dator och analyserar företagets data

Praktiskt användbar information

Få insikt i dina nuvarande och förväntade framtida kostnader. Förstå affärsefterfrågan, spåra mjukvaruanvändning och reglera resurser. Identifiera potentiella kostnadsbesparingar, förbättra efterlevnad och möjliggör bättre säkerhet för molnresurser.

Digitalisera leveranskedjan för mjukvara

Software Procurement Hub

PyraCloud tillhandahåller en definierad katalog med godkända mjukvarutillverkare och tillgängliga licensscenarier i fler än 90 länder och över ett tiotal valutor, vilket digitaliserar inköpsprocessen från efterfråga till leverans. Budgeterings- och förnyelseprocesserna är automatiserade och ger dig en optimal förhandlingsposition så att du undviker efterlevnadsrisker och påföljder. PyraCloud ger också en tydlig bild av historisk, aktuell och prognostiserad förbrukning och kostnader, över flera hyperscale-leverantörer.

Hantering av molnkostnader

I takt med att din molnförbrukning skalas upp möjliggör PyraCloud dig att växa utefter företagets behov, både med SaaS och IaaS-erbjudanden. Du kan samtidigt distribuera kostnaderna för förbrukningen på de avdelningar i organisationen som driver på användningen. PyraCloud förenklar styrning, budgetering, kostnadsspårning och återbetalning av molnkostnader till företagets kostnadsställen.

Få en gratis demo

Låt våra experter visa dig hur kraftfullt men samtidigt enkelt PyraCloud är!

Boka en demo

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär