it och digitalisering inom offentlig sektor

Offentlig sektor

IT, tjänster och programvara i offentlig verksamhet

Kontakta oss

Vad är offentlig sektor?

Offentlig sektor, även kallad offentlig verksamhet, är skattefinansierad verksamhet inom stat, regioner och kommuner. Den innefattar funktioner som alla medborgare nyttjar, så som sjukvård, skolor och högskolor, rättsväsende samt infrastruktur. Idag hanterar staten exempelvis försvar och arbetsmarknad, medan kommunerna hanterar utbildningsväsendet och regionerna ansvarar för frågor som rör vård och omsorg.

Om upphandlingsprocessen inom offentlig sektor

Svenska staten köper varje år varor och tjänster för hundratals miljarder svenska kronor. Inköpsprocessen för offentliga verksamheter sker genom upphandlingar som är noggrant reglerade i lag. Mindre inköp kan ske genom direktupphandling. Inköp som överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU), eller annan lag som reglerar upphandlingar. Myndigheter, kommuner och landsting köper oftast via centrala ramavtal.

Vanliga IT-utmaningar inom offentlig verksamhet

Lokala datacenter

Många offentliga organisationer har idag egna lokala datacenter och servrar, vilket medför olika typer av risker vid exempelvis brand eller inbrott.

Säkerhet i molnet

Även om molnlösningar är framtiden ser många organisationer utmaningar med att garantera säkerheten i molnet.

Dataskydd & backup

Det är inte ovanligt att företag och organisationer inom offentlig verksamhet saknar lösningar för dataskydd och backup.

ikon innovation

Resurser för innovation

Tid och pengar används främst för det dagliga, operationella istället för att arbeta med innovation.

Vad vi kan erbjuda

Mjukvara finns i vårt DNA. Vi vet att hantering och optimering av programvaror och licenser är en grundsten i organisationer idag, oavsett storlek. I över 30 år har vi arbetat med de främsta teknikföretagen i världen, har idag relation med över 9 000 mjukvarutillverkare globalt och är Microsofts största kanalpartner. Vi hjälper våra kunder med allt som rör organisationens IT-infrastruktur; från återförsäljning av programvaror och licenser till avancerade tekniska lösningar och managerade tjänster för allt som rör hela livscykeln för mjukvara.

Inom offentlig verksamhet vet vi att effektivitet, trygghet och säkerhet är nyckelfaktorer inom IT. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot kunder i olika typer av offentliga miljöer och vet vilka utmaningar som finns och vilka lösningar som är de bästa.

Vi levererar certifierad kvalitet

Vi lägger stor vikt vid kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Därför certifierar vi oss årligen via TÜV Süd

ikon certifiering

Kvalitet

ISO 9001:2015

ikon certifiering

Miljö

ISO 14001:2015

ikon certifiering

PCSAM

ISO 19770-1

ikon certifiering

Informations-säkerhet

ISO 27001:2013

Vad IT kan göra för offentlig verksamhet

ikon utbildning

IT är idag en bra och viktig grund för inlärning och rätt användning av teknik kan främja den pedagogiska utvecklingen inom skola och förskola.

ikon kommunikation

Moderna kommunikationsmöjligheter och nya verktyg som exempelvis Microsoft Teams, skapar mer effektiva organisationer och kan underlätta arbete på distans.

ikon effektivitet

Med hjälp av IT och teknisk utveckling kan verksamheter effektiviseras. Resurser i form av tid och pengar kan sparas och istället läggas på innovation och samhällsnytta.

Ramavtal att avropa på genom oss

kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Programvaror & tjänster - Licensförsörjning

Avtalsnummer: 
23.3-5561-17:001

adda inköpscentral

Adda

(Fd. Kommentus)
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
Avtalsnr: 10344

ocre

OCRE

OCRE (Open Clouds for Research Environments) har valt SoftwareONE som partner för att leverera molntjänster i 40 europeiska länder.

EPCO

En funktion som inrättats av ECB-rådet för Europeiska centralbanken för att samordna gemensamma upphandlingsaktiviteter.

Tjänster vi erbjuder

Paketerade lösningar

Med våra paketerade lösningar för bland annat backup, Azure och Software Asset Management hjälper vi offentliga verksamheter med hantering av programvara och kontroll av kostnader.

Läs mer
Maximera värdet av din Microsoft-investering med MAS

Microsoft-rådgivning

Vår  tjänst Microsoft Advisory Service (MAS) har utformats för att hjälpa offentliga organisationer att navigera genom komplexa Microsoft-avtal och maximera värdet Microsoft-investeringar.

Läs mer
Software Budget/Spend Advisory Service

Vår plattform

Vår digitala plattform PyraCloud hjälper organisationer inom offentlig verksamhet att hantera avtal samt spåra, optimera, kontrollera och prognostisera kostnader i molnet.

Läs mer

Certifieringar

Microsoft

GoldAdobe

Platinum Certified with Education Specialization

IBM

Platinum Business Partner


Oracle

Platinum PartnerVMware

Solution Provider Enterprise Partner


Kontakta oss

jonas-brunemalm

Jonas Brunemalm

Ansvarig myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag

Telefon: +46 (0)73 989 49 39
E-post: jonas.brunemalm@softwareone.com

jimmi-wistrand

Jimmi Wistrand

Myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag

Telefon: +46 (0)72 853 96 55
E-post: jimmi.wistrand@softwareone.com

fredrik-andersson

Fredrik Andersson

Universitet & högskola

Telefon: +46 (0)72 531 10 14
E-post: fredrik.andersson@softwareone.com