Usługi przetwarzania i analityki danych

Jesteś o krok od uzyskania całkowitego obrazu Twojego biznesu

application-services-getty-1213747772-hero

Usługi przetwarzania i analityki danych

Inwestycja w analitykę danych przynosi zysk każdemu zespołowi. Dzięki wykorzystaniu analityki kierownictwo może szczegółowo zapoznać się z wkładem każdej jednostki biznesowej w całość operacji przedsiębiorstwa. Specjaliści w dziedzinie marketingu potrafią poprawiać komfort Klienta na każdym etapie. Zespoły serwisowe i produkcyjne mogą modyfikować koszty oraz zmieniać zakres dostaw i dzięki temu zadbać o uzyskanie większej wydajności. Wyzwaniem dla Ciebie jest zwrócenie uwagi na te rozproszone dane w bezpiecznym, łatwo dostępnym i pojedynczym źródle rzetelnych informacji, gotowym do zaspokojenia indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Usługi przetwarzania i analityki danych zapewniane przez SoftwareOne uwolnią potencjał Twoich danych. Nasi eksperci świadczą usługi konfiguracji zgodnego, samoobsługowego magazynu danych typu data lake, z wdrożonymi praktykami hurtowni danych, dodając odpowiednie modele semantyczne i możliwość generowania niestandardowych sprawozdań, wspierających szybkie i pewne podejmowanie decyzji.

Jeden projekt zapewnia trwały wgląd w stan operacji biznesowych

Krótka droga do dużej zmiany

Doradztwo. Zaangażowanie SoftwareOne w proces analityki danych rozpoczyna się od warsztatów identyfikacyjnych, podczas których zbierane są informacje od wewnętrznych interesariuszy i jednostek biznesowych. Następnie projektujemy plan wdrożenia strategii i analitycznych magazynów danych, zasilających pojedyncze, scentralizowane źródło rzetelnych informacji, dzięki którym Twoja Organizacja może poszerzać wiedzę i odkrywać nowe możliwości rozwoju. W naszym podejściu wykorzystujemy modele logiczne oparte na metodologii modelowania wymiarowego Kimballa. Zwracamy szczególną uwagę na ustanowienie najlepszych praktyk w zakresie jakości, dzięki którym możliwe jest wygenerowanie czystego i dokładnego zbioru danych.

Budowa. Aby zapewnić praktycznie nieograniczoną skalowalność, pojemność i elastyczność, projektujemy i tworzymy procesy wprowadzania i transformacji danych, modele semantyczne, mechanizmy samoobsługowe dla analityków, dashboard-y sterujące i sprawozdania na podstawie nowoczesnych technologii chmurowych. Twoje magazyny danych zostaną utworzone na magazynach data leak z obsługą Hadoop oraz na repozytoriach hurtowni danych na wybranym przez Ciebie hiperskalerze.

app-modernisation-data-analytics-certification-logos
illuminated-passage-unsplash-jxsligob-6a-cta-banner

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Podziel się kilkoma szczegółami dotyczącymi Twojego wyzwania biznesowego, a my się z Tobą skontaktujemy.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Podziel się kilkoma szczegółami dotyczącymi Twojego wyzwania biznesowego, a my się z Tobą skontaktujemy.