Rådgivande tjänster för IBM

IBM

Minska dina kostnader Maximera din portfölj

Kontakta oss

Förenkla din mjukvaruportfölj, minska kostnaderna och minimera efterlevnadsriskerna

IBM erbjuder en av de bredaste och mest komplexa mjukvaruportföljerna av alla teknikföretag. SoftwareONE samarbetar nära med dig för att erbjuda tydlighet i din portfölj, översikt över beslut, förnyelsestrategi, avtalsskapande och
-förhandling samt löpande hantering.

Snabba insikter kring IBM-licensiering

  • 31 000 artikelnummer med nio olika prisnivåer

  • 5 till 200 tillkännagivanden varje vecka (produktändringar)

  • De flesta produkterna finns i olika versioner

  • Cirka 270 licensmått (inkl. ICA)

  • Villkor för underkapacitet som inte uppfylls återställs till villkor för fullständig kapacitet

Optimering av mjukvaruportfölj

Rådgivningstjänster kring IBM

Våra rådgivningstjänster täcker allt du behöver för att optimera din nuvarande mjukvaruportfölj när det gäller drifteffektivitet, efterlevnad och överflödiga kostnader. Vi är redo att ge dig den tydlighet du behöver.

Några frågor du känner igen?

Ikon vägval

Vilka är rätt IBM-plattformar och -produkter?

Våra IBM-certifierade specialister hjälper dig att välja exakt de IBM-plattformar, -produkter och -utgåvor som passar dina affärsbehov.


Ikon förnyelse

Hur optimerar vi våra avtal vid förnyelse?

Vi vägleder ditt team i att välja vilken mjukvara som ska förnyas och det bästa sättet att förhandla om villkor, samtidigt som kostnaderna optimeras i processen.

Ikon investering

Vilken är den bästa strategiska IT-investeringen?

Genom att förstå hela din portfölj kan vi hjälpa dig att göra rätt investering som kommer att framtidssäkra din IT-infrastruktur och även hjälpa till att övertyga interna intressenter.

Ikon problem

Hur får vi klarhet i licens- och efterlevnadsfrågor?

Med djupgående analyser av din portfölj och konfiguration kan våra specialister hjälpa till att minska din exponering för efterlevnadsrisker och problematiska licensrevisioner.

Varför välja SoftwareONE som partner för IBM?

Få ut mer av ILMT

Vi kan optimera en befintlig distribution, installera en ny instans och tillhandahålla kontinuerlig hantering av ILMT-verktyget (IBM-licensverktyg). På så sätt kan du rapportera felaktiga data till IBM och undvika risker.

Optimera din portfölj

Vi blir din trygga rådgivare när det gäller teknikbeslut på företagsnivå. Förlita dig på att dina IBM-mjukvaror har rätt storlek, är rätt distribuerade och optimerade för att möjliggöra kostnadseffektiv tillväxt och/eller transformation.

Hantera allt

Vi arbetar alltid för dig, för att kontinuerligt minska riskerna och optimera dina investeringar. Det gör att du går från att vara reaktiv till proaktiv.

Förbättra din nuvarande position

Våra experter arbetar med dig för att samla in och rationalisera dina licenser och din förbrukning och avslöja vilket läge din nuvarande portfölj har. Vi tillhandahåller även tydliga rekommendationer för att minska eventuella efterlevnadsbrister.

Trygg rådgivning kring ILMT-verktyget

Aktuella tjänster och ämnen kopplade till IBM

Logo Red Hat IBM

Red Hat + IBM blir ledande leverantör av hybridmoln

Hur kommer förvärvet att påverka befintliga licensavtal? Vi kan hjälpa dig att förstå ändringarna, omförhandla avtal med IBM för de mest fördelaktiga villkoren och priserna och hjälpa dig att klargöra din efterlevnadsposition och dina licenskrav.

Logo IBM Cloud

Bluemix är nu IBM Cloud – Innovationer med molnet

SoftwareONE har de molntekniktjänster och den kunskap om IBMs rådgivningstjänster som kan ge din organisation råd om rätt tekniker, licensieringsstrategier och migreringsstöd.

Maximera värdet för ditt IBM-licensverktyg (ILMT)

ILMT används för att fastställa licensbehoven för fullständig kapacitet och underkapacitet i en fysisk eller virtuell miljö. Våra IBM-certifierade specialister hjälper dig att planera, utforma, distribuera och hantera detta nödvändiga verktyg.

SoftwareONE tillhandahåller:

  • Djupgående kunskap om IBM-mjukvarulicenser för att dra nytta av fördelarna med ILMT-funktioner

  • Strategier för att minska kostnaderna

  • Revisionsrapportsanalys och rekommendationer för att utnyttja PVU-licensrättigheterna på bästa sätt

  • Hjälp med att upprätthålla ett ständigt uppdaterat IBM-mjukvarulager

Branschledande rådgivning och support kring IBM

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med lösninga kring IBM. Våra specialister är redo att hjälp dig och din organisation och svara på de frågor du har.

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär