Digitalisera företaget och optimera samarbeten genom en integrerad plattform

Plattform för samarbete

Digitalisera företaget och optimera samarbeten genom en integrerad plattform

Kontakta oss

Plattform för samarbete

Med hjälp av en centraliserad plattform kan ditt bygg- eller fastighetsföretag sammankoppla intressenter, hantera byggprojekt och standardisera arbetsflöden, allt på samma ställe. Med en komplett lösning kan du effektivisera digitala processer och hantera projektens alla livscykler mer optimerat.

Förbättrade samarbeten

Förbättrade samarbeten

Roller, projekt och arbetsflöden som alla är anslutna till en och samma plattform leder till effektivare samarbete inom organisationen.

Standardiserade arbetsflöden

Standardiserade arbetsflöden

Med standardiserade arbetsflöden kan överflödigt administrativt arbete minskas och effektiviteten ökas.

Ökad produktivitet

Ökad produktivitet

Genom att sammankoppla människor, projekt och data till en och samma datakälla kan produktiviteten ökas och företagets egen AI utvecklas.

Matthias Jacob

"För oss på byggföretaget Implenia, var och är lösningen från SoftwareONE en viktig komponent för att driva BIM och speciellt 5D, men också hela digitaliseringsprocessen inom företaget.”

Styrelseordförande på Implenia Hochbau

Hantering av arbetsflöden

Med hjälp av vår plattform MTWO kan du skapa anpassade arbetsflöden och visuella vyer för företags- och projektprocesser, och flytta arbetet till en strukturerad och standardiserad miljö.

Under pågående projekt kan plattformen skicka varningar och påminnelser om uppgifter som ska slutföras, vilket skapar samarbeten när och var det behövs.

Hantering av affärspartners

Ett bra partnerskap kan ge ditt företag nya affärsmöjligheter och samtidigt en känsla av trygghet. Plattformen MTWO stödjer företagsövergripande hantering av affärspartnerskap, kontrollerar projektkontrakt och vad varje affärspartner presterar.

Utvärderingsrapporter kan skapas utifrån skräddarsydda utvärderingskriterier att användas för framtida projektreferenser.

Hantering av affärspartners

Hantering av företagsdata

Genom att lagra och förädla data i plattformen under hela projektets livscykel, kan ditt företag dra lärdom från tidigare projekt och optimera förutsättningarna inför framtida byggande.

Plattformen hanterar data från varje projekt och sammanställer allt så att användarna intuitivt kan använda tidigare resultat och på så sätt skapa bättre processer för framtida arbetsflöden.

Hantering av företagsdata
dokumenthantering

Dokumenthantering

Det kan vara tidskrävande att hantera dokument i ett projekt då de oftast är lagrade på många olika ställen. Genom ett omfattande, centralt dokumentbibliotek i plattformen kan alla användare hantera och dela formulär och dokument under hela projektets livscykel. När användare laddar upp filer från relevanta moduler kategoriserar systemet dem automatiskt på projektnivå

Integration med Microsoft Teams

Plattformen är integrerad med Microsoft Teams för att möjliggöra chatt, samtal och videokonferenser vilket möjliggör effektivt distansarbetet likväl som att team enkelt kan dela information.

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll

Bestäm exakt vem som har tillgång till vad genom att upprätta en företagshierarki och användarroller för varje användare i organisationen.

Systemadministratörer kan när som helst bevilja eller återkalla en användares åtkomst till vilken modul eller vilket lager som helst i plattformen. Med inställningar för åtkomstkontroll kan administratörer även reglera grader av åtkomst och enkelt skilja användare som kan redigera data från användare som endast har visningsrättigheter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Jens Lovejus

Jens Lovejus

Sales Leader Nordics, MTWO Cloud

Telefon: +46 (0)73 982 97 97
E-post: jens.lovejus@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Per-Erik Åstrand

Per-Erik Åstrand

Business Development Manager Nordics

Telefon: +46 (0)70 768 56 03
E-post: per-erik.astrand@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Jag vill veta mer!

Ange din e-postadress så hör vi av oss till dig inom kort.