Hållbar och klimatsmart fastighetsutveckling | SoftwareONE

Bygg och fastighet

Fastighetsutveckling kräver hållbara val. Låt tekniken visa vägen.

Kontakta oss

Bygg och fastighet Fastighetsutveckling kräver hållbara val. Låt tekniken visa vägen

Resan mot ett fossilfritt Sverige

2016 skrev världens länder på ett gemensamt klimatavtal med syfte att begränsa den globala uppvärmningen. Sverige har tagit en ledande position i detta arbete med målet att bli världens första fossilfria välfärdsland år 2050. För att lyckas med detta krävs en omställning i alla branscher och att Sveriges företag gemensamt ställer sig bakom och bidrar till detta mål.

Lokala färdplaner

Det finns idag flertalet färdplaner i olika branscher som aktivt arbetar mot att uppnå det nationella målet om ett fossilfritt Sverige. En av de färdplaner inom bygg- och anläggningssektorn som kommit längst är Lokal Färdplan Malmö, LFM30, där entreprenörer, fastighetsföretag och leverantörer har beslutat att tillsammans arbeta operativt och resultatinriktat för att uppnå målen, initialt på lokalt plan i Malmö.

Vad vi gör

Bygg- och anläggningssektor står idag för ungefär 20 % av Sveriges klimatutsläpp. Vi ser hur digitalisering ger möjligheter till nya arbetssätt, tjänster och marknader samt effektivare och mer hållbart byggande. SoftwareONE erbjuder tjänster och lösningar inom bygg- och anläggningssektorn. För oss är det självklart att fokusera på hur vi kan stötta branschen på resan mot ett fossilfritt Sverige och vara en partner till bygg- och fastighetsföretag i deras hållbarhetsarbete.

Möjligheter med ny teknik

Cityscape Icon

Simulering av koldioxidutsläpp i byggskedet

Optimering av resurser såsom maskiner och material.

Kontroll på värdekedjan – leverantörer och transporter.

Vad vi erbjuder

Vi har valt att investera i en mjukvara som stöttar simulering och optimering av koldioxidutsläpp i byggskedet. Vi tillhandahåller en teknologi som gör det möjligt att simulera och få kontroll på koldioxidutsläpp baserat på val av material, transporter och resurser under hela projektets livscykel. Med hjälp av en integrerad plattform ges även möjligheter att få kontroll på hela värdekedjan, göra uppföljning och se till att affärspartners och leverantörer uppfyller kravställd hållbarhetsprofil.

Hur kan vi hjälpa dig?

Jens Lovejus

Jens Lovejus

Sales Leader Nordics, MTWO Cloud

Telefon: +46 (0)73 982 97 97
E-post: jens.lovejus@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Per-Erik Åstrand

Per-Erik Åstrand

Business Development Manager Nordics

Telefon: +46 (0)70 768 56 03
E-post: per-erik.astrand@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Jag vill veta mer!

Ange din e-postadress så hör vi av oss till dig inom kort.