5D BIM Simulering av byggprojektets livscykel

Samarbete genom hela byggprocessen

5D BIM: Simulering av byggprojektets livscykel

Kontakta oss

5D BIM: Simulering av byggprojektets livscykel

Med hjälp av en integrerad plattform som sammankopplar data kan dina projekt simuleras utifrån ett 5D-perspektiv (3D-modeller, tid och kostnad). Det gör projektstyrningen mer interaktiv, visuell och effektiv.

MTWO integrerad plattform

Mathias Pott-Stahmeyer

“Jag vet att 5D fungerar och att det fungerar för Deutsche Bahn. Men vi vill inte stanna vid 5D."

Deutsche Bahn

dela samma information

Dela samma information

Att centralisera hanteringen av ett projekts livscykel i en och samma molnplattform, bidrar till att eliminera informationssilos och hålla olika team uppdaterade.

optimera tidplaner och budget

Optimera tidplaner och budget

BIM-modeller med tids- och kostnadsdata för planering och genomförande av projekt, gör att tidplaner och kostnader kan optimeras.

minska risk och omarbetning

Minska risk och omarbetning

Tack vare att olika intressenter tidigt är engagerade i tids- och kostnadsplanering och att detta prognosticeras och visualiseras i 5D genom hela byggfasen, minskar risken för fel och omarbetning.

Planera. Bygg. Förvalta.

Hur kan vi hjälpa dig?

Jens Lovejus

Jens Lovejus

Sales Leader Nordics, MTWO Cloud

Telefon: +46 (0)73 982 97 97
E-post: jens.lovejus@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Per-Erik Åstrand

Per-Erik Åstrand

Business Development Manager Nordics

Telefon: +46 (0)70 768 56 03
E-post: per-erik.astrand@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Jag vill veta mer!

Ange din e-postadress så hör vi av oss till dig inom kort.