Bygg och fastighet  - Världens första vertikala molnplattform för byggindustrin

Bygg och fastighet

Världens första vertikala molnplattform för byggindustrin

Kontakta oss

Tjänster och lösningar för bygg och fastighet

Vi driver teknisk innovation för byggbranschen så att den på ett bättre sätt kan dra fördel av digitalisering av affärskritiska processer. Med lång erfarenhet inom bygg och fastighet kan vi erbjuda helt skräddarsydda tjänster och lösningar.

Partner till DI Proptech 2022

Byggbranschen är en av världsekonomins största sektorer. Historisk sett har branschen varit fragmenterad med komplexa projekt, olika metoder och intressenter. Det har gjort det svårt att hantera data på ett effektivt sätt men även att anpassa teknologi och nya lösningar till olika krav i projekten.

Pandemin har haft en betydande påverkan på byggbranschen och i alla aspekter av byggprocessen; från byggverksamheterna i sig till långsamma rörelser av leveranser så som fördröjningar av projekt, minskad produktivitet och störningar i hela leveranskedjan. Sammantaget har allt detta påskyndat behovet av digital innovation och nya affärsmodeller. Digitalisering har kommit att bli en viktig del i företagens affärsstrategi.

Vi hjälper bygg- och fastighetsföretag att transformera affärskritiska processer och utvecklas digitalt och erbjuder branschens första vertikala, integrerade molnplattform, MTWO. Med en komplett lösning hjälper vi dig med effektivisering av digitala processer och smartare hantering av projektens alla livscykler.

Fastighetsutveckling kräver hållbara val

Bygg- och anläggningssektor står idag för ungefär 20 % av Sveriges klimatutsläpp. Digitalisering ger möjligheter till nya arbetssätt, tjänster och marknader samt effektivare och mer hållbart byggande. För oss är det självklart att vara en partner till bygg- och fastighetsföretag i deras hållbarhetsarbete.

Läs mer

Vanliga utmaningar för byggbranschen

Trots en lovande framtid med uppåtgående efterfrågan på byggindustrins tjänster, är övergången till ny teknik en stor utmaning som byggbranschen står inför. Med stigande priser på varor under 2021, måste byggföretagen titta på vilka områden som kan optimeras för att möjliggöra bättre affärsresultat. Att prioritera ökad effektivitet genom digital transformation är en av nycklarna till att omvandla utmaningar till nya affärsmöjligheter.

jordglob ikon

Bortkastad tid och budget på grund av ostrukturerade och oanvända data, med föråldrade processer eller icke integrerade verktyg

Transparens i datan

Brist på transparens i projektens livscyklar och försenade projekt på grund av felaktiga prognoser, manuella processer och barriärer mellan team och projektfaser

Ökad produktivitet

Avstannad produktivitet och lägre effektivitet på grund av långsam förändring och antagande av ny teknik, samt låg användning av samarbets- och planeringsverktyg

Hjärta ikon

Negativa påverkan på miljön på grund av stora mängder koldioxid och metangas orsakade av byggprojekt

Så kan en integerad plattform bidra till ökad effektivitet

Genom att använda en integrerad plattform och implementera ny teknologi, kan den stora mängden data från komplexa byggprojekt hanteras mer effektivt. Det gör att produktiviteten ökar, men även kontrollen över kostnader och tidplaner. På så vis minskar risken för överskriden budet och försenade byggprojekt.

Jag vill veta mer

Nästa generations plattform för byggbranschen: MTWO

Oavsett om du är entreprenör eller fastighetsägare, är nyckeln till en framgångsrik digital strategi att använda en modell som är skalbar och som bygger på en öppen plattform. Vi förespråkar en lösning som heter MTWO och som är världens första vertikala molnlösning helt anpassad för att hantera bygg- och fastighetsbolagens affärskritiska processer. Plattformen alla olika intressenter så att de kan samarbeta i varje fas av processen; när som helst, var som helst och via vilken enhet som helst.

Plattformen erbjuder aggregerad, intelligenta data via dashboards i realtid, vilket möjliggör ett mer effektivt beslutsfattande. Denna data kan användas för att bygga både smartare och bättre, och hjälper företag att öka den egna hållbarhetsprofilen genom att bättre kontrollera material och transporter men även miljöprofiler för samarbetspartners.

MTWO bygger på Microsoft Azure och erbjuder fler än 2 000 API-integrationer samt en skalbar IT-arkitektur, vilket innebär att teknologin kan växa med företagets behov. Plattformen är framtidssäkrad med strategisk utveckling av artificiell intelligens (AI) där data blir en av de mest värdefulla tillgångarna.

5D BIM - Hantering av ett projekts livscykel

Länka samman allt som rör ett projekt i 5D BIM och få all relevant information på ett enda ställe. Strömlinjeformade arbetsflöden säkerställer korrekt data och bidrar till insikter för framtida projektutveckling.

Läs mer

Effektivt företagssamarbete

Samarbeta effektivt med vår molnbaserade plattform MTWO som hanterar alla projekt och standardiserar alla kritiska processer och dataflöden för samtliga intressenter.

Läs mer

Business Intelligence (BI)

Rätt använd data är en av dina mest värdefulla tillgångar. Med hjälp av plattformen MTWO kan du analysera viktiga data vilket innebär att ni effektivt kan analysera slutsatser och ta datadrivna beslut.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Med hög kompetens, lokal marknadsnärvaro samt lång erfarenhet av digital transformering hjälper vi gärna till på er digitala resa och säkerställer att ditt byggföretag blir digitalt säkrat för framtiden.

Fördelarna med en enda plattform

Med avancerade AI- och BI-funktioner baserade på Microsoft Azure hjälper plattformen MTWO alla intressenter att hantera flera projekt och kommunicera med varandra när som helst och var som helst, via flera internetanslutna enheter.

Projektkontroll

Kostnadstransparens och fullständig projektkontroll

Centraliserad hantering av projektets livscykel i en enda molnplattform

Optimerade tidsplaner och budgetar

Minskad risk och omarbetning

Samarbete

Förbättrat samarbete och förbättrad effektivitet

Flera roller, flera projekt och flera arbetsflöden; alla sammankopplade i en enda plattform

Standardiserade arbetsflöden

Åtkomst till alla människor, projekt och alla data i en och samma datahubb

Projektledning

Snabbt beslutsfattande och ökad förutsägbarhet

Anpassningsbara rapporter

Interaktiv datavisualisering

Helhetssyn och genomförbara insikter

Så kan vi effektivisera dina digitala processer

Genom att erbjuda en framtidssäkrad, digital plattform kan vi hjälpa bygg- och fastighetsbolag att digitalisera och effektivisera affärskritiska system och samtidigt öka företagens vinstmarginal.

Vi hjälper dig att använda plattformen med lokal anpassning och lokal kompetens

Genom att kombinera vår globala närvaro med lokal expertis gör vi plattformens värde tillgängligt på fler än 60 marknader.

Vi kombinerar teknisk kompetens med branschexpertis för bästa resultat

Vårt team kommer från byggsektorn och andra relaterade branscher. Vi tillämpar vår kunskap via BIM, data, integrering och migrering till molnet för att hjälpa er att nå era mål.

Låt oss hjälpa dig med er digitala resa

Med mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft kan vi erbjuda det bästa teamet av experter som guidar dig och ditt företag på just er unika resa.

Dra nytta av bästa praxis från hela världen

Utnyttja andra länders framgång! Baserat på vår globala erfarenhet ger vi dig den expertis du behöver för att skala upp på din lokala marknad.

Få en skräddarsydd workshop inom digital strategi

Vill du ha en egen workshop för att utveckla företagets digitala strategi? Vill du utvärdera vilket värde och vilken ROI detta skulle innebära för dig och ditt företag? Genom att ha en intensiv, virtuell workshop du och ditt team värdefulla insikter och lär dig mer om hur SoftwareONE genom kunskap och skräddarsydda tjänster och lösningar för bygg och fastighet, kan hjälpa er att lyckas med företagets digitala transformation.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Jens Lovejus

Jens Lovejus

Sales Leader Nordics, MTWO Cloud

Telefon: +46 (0)73 982 97 97
E-post: jens.lovejus@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Per-Erik Åstrand

Per-Erik Åstrand

Business Development Manager Nordics

Telefon: +46 (0)70 768 56 03
E-post: per-erik.astrand@softwareone.com

Connecta med mig på LinkedIn

Jag vill veta mer!

Ange din e-postadress så hör vi av oss till dig inom kort.