Förenkla och optimera din molnmiljö i Azure

AzureSimple

Förenkla och optimera din molnmiljö i Microsoft Azure

Kontakta oss

Förenkla och optimera din molnmiljö i Microsoft Azure

Molnmiljöer så som Microsoft Azure gör det möjligt för organisationer att anpassa sig till förändrade marknads- och konsumentkrav. Oavsett var på resan du befinner dig, hjälper vi dig att komma igång med din migrering till Azure eller att fortsätta utveckla och optimera din användning.

AzureSimple är en användarbaserad prenumerationstjänst som hjälper dig att maximera värdet av Microsoft Azure. Vi hjälper till att minska komplexiteten i din Azure-miljö genom att exempelvis tillhandahålla prenumerationsfakturering, flerspråkig support dygnet runt samt kostnadsstyrning. AzureSimple är en bra utgångspunkt för att migrera dina arbetslaster (workloads), optimera din ekonomiska verksamhet och minska din arbetsbelastning.

SoftwareONE Azure Simple Logo

Utmaningar med att hantera en molnmiljö i Azure

ikon kostnadsbesparingar

Kostnads-optimering

Hur mäter du värdets avkastning och hur hanterar du dina molnkostnader?

ikon partnerskap

Molnsupport

Vem ringer du mitt i natten när det uppstår problem?

ikon diplom

Styrning & efterlevnad

Hur anpassar du dig till företagets riktlinjer och policyer?

ikon säkerhet

Säkerhet

Hur säkerställer du att dina resurser är säkra?

Fördelar med Microsoft Azure

Tillsammans löser vi de utmaningar du står inför kopplat till Azure och vägleder dig längs hela resan. Vi hjälper dig att:

Så kan AzureSimple underlätta implementeringen av Azure

Utifrån dina individuella behov och förutsättningar definierar vi en plan och tillhörande tjänstekomponenter som behövs. När du köper Azure via SoftwareONE får du inte enbart en prenumerationsmodell för Azure. Du får också bättre support via ett bra Service Level Agreement (SLA) samt åtkomst till vår digitala plattform PyraCloud så att du kan ha full kontroll över dina kostnader. En dedikerad Service Success Manager ser till att dina förväntningar uppfylls.

AzureSimple Key Components

Skydda värdefulla tillgångar med utvalda tilläggstjänster

Oavsett var i din molntransformation du befinner dig är det viktigt att få ut det mesta möjliga av din investering. Utöver de komponenter vi har beskrivit ovan tillhandahåller vi ytterligare värde i form av följande delar:

Cloud Starter Pack Badge

Starta

Starta din resa mot Microsoft Azure

Är du osäker på hur du kommer igång? Vi hjälper dig att planera och sätta igång det du behöver. Vi vägleder dig med vårt Cloud Starter Pack som innehåller:

 • Workshop kring hur du implementerar kostnads- och säkerhetsskydd i dina molnprenumerationer
 • Lokalisering och utvärdering av servrar för att jämföra TCO mellan ditt aktuella och framtida tillstånd
 • Grundläggande landningszon som skapar byggstenar för molntransformation
 • Resultat, rekommendationer och nästa steg för att kunna planera strategin för migrering till molnet
Cloud Accelerator Starter Pack Badge

Accelerera

Påskynda implementeringen av Microsoft Azure

Har du redan en del av din miljö i Azure och vill öka ditt innehav eller påskynda din användning? Vi hjälper dig framåt och att bättre utnyttja det du redan har med vårt Cloud Acceleration Starter Pack, som innehåller:

 • Utvärdering av din aktuella molnstrategi och jämförande mot bästa praxis för molnarkitektur
 • Lokalisering och utvärdering av serverar som jämför TCO för att flytta arbetslaster från lokal server till molnet
 • Exempel på kostnadsbesparingar baserade på verkliga prognoser för din organisation
 • Resultat, rekommendationer och nästa steg för att optimera och påskynda din användning av molntjänster

FinOps Starter Pack Badge

Cloud Financial Management (FinOps)

Förbättra din molnekonomiska mognad

Är du en van användare av Azure och vill identifiera möjligheter att kunna optimera din ekonomiska förvaltning och operativa kvalitet? Vi hjälper dig att optimera dina resurser med vårt FinOps Starter Pack, som innehåller:

 • FinOps Diagnostic; en konsultledd FinOps-workshop med kapacitetsbedömning
 • Genomgång för att förstå vår FinOps-plattform och dess funktioner
 • Exempel kostnadsbesparingar baserade på verkliga prognoser för din organisation
 • Resultat, rekommendationer och nästa steg för att driva ytterligare mognad och optimering av användande av dina molnresurser

Exempel från våra kunder

Få kontroll över dina Microsoft Azure-kostnader med PyraCloud 

Få kontroll över dina Azure-kostnader med PyraCloud 

Vår digitala plattform PyraCloud hjälper dig att öka synligheten och kontrollen över dina tillgångar i Azure. PyraCloud ger dig översikt över faktureringsdata, varningar och rekommendationer samtidigt som du kan övervaka dina molnmiljöer.

Optimera dina Azure-kostnader automatiskt med GorillaStack

Optimera dina Azure-kostnader automatiskt

Stäng av beräkning och databaser per automatik när de inte används och ta bort outnyttjade resurser regelbundet. Se till att du bara betalar för det du behöver genom att skapa enkla regler för styrning av flexibiliteten i din Azure-miljö.

Samarbete med en pålitlig expert

Våra molntjänster och lösningsramverk följer ett enkelt paradigm: Vilken arbetslast (workload) till vilket moln på vilket sätt. Genom att starta med en omfattande rådgivning kan vi säkerställa den bästa vägen framåt för varje individuellt kundscenario. Därefter möjliggör vi molnresan genom lift & shift-migreringar, optimering eller transformation av arbetslaster (workloads). Slutligen managerar vi molnmiljön i Microsoft Azure effektivt, säkert och transparent.

ikon kostnadsbesparingar

Över fem miljoner managerade arbetsplatsanvändare och kostnadsbesparingar på 455 miljoner dollar 2021

ikon partnerskap

Microsofts största kanalpartner globalt och den största partnern för Microsofts molnplattform Azure

ikon färdigheter

Relationer och samarbeten med över 7 500 programvaruleverantörer

jordglob ikon

Tolv servicesupportcenter, utspridda på flera platser i världen

ikon klarmarkerat

Support på flera språk dygnet runt

ikon diplom

Certifierat hanteringssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001:2013 och ISO 27017 SOC 2 Type 1

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär