SoftwareOne program poleceń

Poleć znajomego

A woman standing in front of a yellow wall.

Nasz program poleceń

W SoftwareOne wierzymy, że ludzie są naszym największymatutem i wierzymy również,żeświetni ludzie znają innych równie świetnych ludzi! Dlatego chcemy nagrodzićkażdego, kto przedstawi nam kolejnego członka naszej rodziny SoftwareOne. Program poleceńzewnętrznych oferuje wynagrodzenie osobom, które nie sąpowiązane z nasząfirmą, aby pomóc SoftwareOne w przyciąganiu i zatrudnianiu najlepszych talentów na całymświecie.

External referral program visualisation

Zacznij z SoftwareOne

Znajdź wakat i kliknij "ConnectOne - poleć znajomemu".

POLEĆ ZNAJOMEGO
A group of people posing in front of a food truck.

Jesteś już SWOmie?

Jeśli jesteś pracownikiem SoftwareOne, korzystaj z naszego wewnętrznego programu poleceń.

Przejdź do ReferOne
A group of people posing for a selfie at sunset.

Zasady i warunki

Prosimy o uważne przeczytanie. Podając kandydata do polecenia, zgadzasz się na poniższe warunki.

Osoba polecająca (Ty):

- Masz ukończone 18 lat.

- Nie pracujesz dla agencji rekrutacyjnej lub firmy konsultingowej.

- Nie jesteś obecnym pracownikiem SoftwareOne (pracownikom SoftwareOne dedykujemy wewnętrzny program poleceńreferOne).

- Nie możesz polecać siebie.

- Nie jesteś objęty żadnymi ograniczeniami prawnymi, które zabraniałyby uczestnictwa w tym programie

Osoba polecona (kandydat) nie kwalifikuje się do udziału w programie, a SoftwareOne nie ma obowiązku wypłacenia jej wynagrodzenia, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności:

- Kandydat pracował w SoftwareOne jako pracownik, konsultant, wykonawca lub w innym charakterze w ciągu ostatnich dwóch (2) lat;

- Kandydat został polecony do SoftwareOne przez innąosobę;

- Kandydat złożył już aplikację w SoftwareOne w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

- Rekrutacja osoby poleconej jest niedozwolona z powodu sprzecznych umów, np. umowy o zakazie konkurencji; lub

- Płatnośćs powodowałaby, że SoftwareOne naruszyłoby prawo lub umowę ze stroną trzecią.

Jeśli więcejniż jedna osoba poleci tego samego kandydata i ten kandydat zostanie zatrudniony przez SoftwareOne, zewnętrzna premia za polecenie zostanie przyznana pierwszemu polecającemu, w oparciu o czas, w którym SoftwareOne poleciło kandydata.

Jeśli kwalifikujesz się do udziału w programie, SoftwareOne wypłaci Ci wynagrodzenie za polecenie z zewnątrz w wysokoścido 2,000 US $* za każdego kandydata, który zostanie zatrudniony przez SoftwareOne i takiego poleconego pracownika po spełnieniu następujących warunków:

- Kandydat potwierdza, żezostał polecony przez Ciebie; oraz

- Kandydat ukończy 3 miesiące ciągłego, aktywnego zatrudnienia w SoftwareOne.

* Kwota ta różnisię w zależności od kraju i waluty. Wysokość wynagrodzenia za polecenie z zewnątrz zależy od kraju, w którym znajduje się dana oferta pracy. Prosimy zapoznać się z zakładką "Kraje uczestniczące".

Jeśli kandydat zostanie zatrudniony przez SoftwareOne, musi uzupełnić wszelką uzasadnioną dokumentację wymaganą przez SoftwareOne.

Wypłata wynagrodzenia za polecenie z zewnątrz nastąpi w ciągu 45 dni po upływie minimalnego okresu rekrutacji wynoszącego 3 miesiące, pod warunkiem spełnienia wszytkich założeń programu.

Podaj następujące informacje, zgodnie z opisem poniżej:

 • Informacje o poleceniu należy przesłać poprzez stronę internetową SoftwareOne dotyczącą kariery (ConnectONE).
 • Podajesz swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail).
 • Podajesz dane kontaktowe potencjalnego kandydata (numer telefonu i adres e-mail) oraz jego CV.

Przesyłającre ferencję do SoftwareOne potwierdzasz,

- że osoba polecająca wyraziła wcześniej zgodę na takie polecenie.

- że Państwa referencja jest zgodna z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem, w tym z regulacjami dotyczącymi polityki danych.

- Zgadzasz się w pełni zabezpieczyć SoftwareOne przed wszelkimi stratami i zobowiązaniami wynikającymi z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z tych warunków.

Wypowiedzenie: SoftwareOne może zawiesić lub zakończyć działanie ConnectONE w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia.

Wypłaty zewnętrznych premii za polecenie są kwotami brutto. Bonus za polecenie może podlegać podatkowi dochodowemu lub innemu podatkowi w Twoim kraju. Prosimy sprawdzić lokalne przepisy, jesteś całkowicie odpowiedzialny za zapłacenie stosownych podatków od każdej otrzymanej płatności. W razie potrzeby SoftwareOne zgłosi otrzymane premie za polecenie do odpowiednich urzędów skarbowych.

W programie ConnectONE Referral biorą obecnie udziałnastępujące kraje:

 • Australia (2,000 US $)
 • Austria (1,000 €)
 • Belgia (1,000 €)
 • Boliwia (700 BOB)
 • Kanada (1,000 C $)
 • Czechy (10,000 CZK)
 • Dania (7,000 DKK)
 • Niemcy (1,000 €)
 • Finlandia (1,000 €)
 • Ekwador (100 US $)
 • Indonezja (250 US $)
 • Irlandia (1,000 £)
 • Japonia (2,000 US $)
 • Korea* (2,000 US $)
 • Holandia (1,000 €)
 • Nowa Zelandia (2,000 US $)
 • Norwegia (9,500 kr)
 • Peru (400 PEN)
 • Filipiny (250 US $)
 • Rumunia (250 €)
 • Singapur (250 US $)
 • Słowacja (400 €)
 • Szwecja (10,000 kr)
 • Szwajcaria (1,000 CHF)
 • Tajlandia (250 US $)
 • Zjednoczone Królestwo (1,000 £)
 • USA (1,000 US $)
 • Wietnam (250 US $)

Program jest obecnie rozwijany na kolejne kraje. Ta strona jest stale aktualizowana.

*Premie za polecenie nie obowiązują dla ofert stażowych w Korei Południowej.

A woman is posing with her hands in the air.

Różnorodność i integracja czynią nas silniejszymi

Staramy się rozwijać kulturęrówności i integracji, która pozwala jednostkom na bycie najlepszą wersją samych siebie. Kultura ta jest tak zróżnicowana i bogata, jak pochodzenie naszych pracowników i klientów. Akceptujemy różnice i staramy się zapewnić środowisko wspierające każdą osobę, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, seksualność, zdolności czy religię.

Wierzymy, żezróżnicowane pochodzenie i perspektywy wzmacniają kreatywne myślenie, innowacje i głębsze spostrzeżenia, które prowadzą do najlepszych możliwych doświadczeń klientów.