Kvinna sitter med iPad och läser om Software Lifecycle Management

E-bok

Business Case för Software Asset Management

E-bok Business Case för Software Asset Management

  • E-bok

Software Asset Management (på svenska kan begreppet översättas ungefär till förvaltning eller managering av programvara, även om det engelska är mer vedertaget) minskar kostnaderna, förbättrar effektiviteten i organisationen och minskar revisionstiden med 50%. Varför är det inte högst upp på IT-chefens prioritetslista? Du måste bygga ett business case.

Software Asset Management måste vara ett pågående projekt. Det är ingen quick-fix. Med rätt kombination av bästa praxis, processer, rätt kunskap och beprövad teknik kan det ge fantastiska resultat. Ofta behöver affärsvärdet bevisas för ledningen, för att ett program för Software Asset Management ska antas i organisationen.

Därför har vi tagit fram den här guiden, som visar hur du bygger upp det business case som övertygar ledande beslutsfattare att prioritera detta ämne. E-boken kommer att beskriva:

  • Hur Software Asset Management definieras för ledande beslutsfattare
  • Varför det är viktigt att investera i detta
  • Vilka riskerna är med att inte investera i området
  • Vilka fördelar som finns
  • Vilka affärsenheter som drar nytta av Software Asset Management
  • Ramverk för business case
  • Två ROI-kalkyler

E-boken är på engelska.