Sector overheid

IT-uitdagingen in
de overheidssector

Vraag een adviesgesprek aan

Hoe pas je de BIO op de juiste manier toe?

Sinds 1 januari 2020 geldt voor alle overheidsorganisaties één gezamenlijke basisnorm voor het beschermen van gevoelige informatie: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gebaseerd op de internationale standaard voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002). Deze nieuwe norm vervangt BIG, BIWA, IBI en BIR die respectievelijk van toepassing waren voor gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Lees blog

Als overheidsinstantie zit je continu in een spanningsveld tussen regelgeving aan de ene kant en innovatie en wensen van burgers en medewerkers aan de andere kant. Dit levert vaak IT-uitdagingen op, zoals het op de juiste manier inrichten van een Microsoft 365 omgeving volgens de regels van de BIO.

Wil je ook eens met ons overleggen over de huidige situatie in jouw organisatie? Over de BIO, Common Ground of de Haven standaard? Of over het bepalen van een security-strategie? Samen bepalen we wat jouw wensen en eisen zijn en stellen we een roadmap op. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Jouw organisatie is zeker niet de enige die hiermee worstelt. SoftwareONE dook in de regelgeving en koppelde aan elke norm een technische functionaliteit van Microsoft 365; zoals tweefactor-authenticatie of een verplichte inlogcode. Waar Microsoft 365 niet in kan voorzien of waar we aanvullende mogelijkheden zien, hebben we oplossingen van derde partijen meegenomen.

Vraag BIO whitepaper aan

IT-uitdagingen binnen de overheid

Wat nog niet zo lang geleden klonk als toekomstmuziek komt nu snel dichterbij. Robotic Process Automation (RPA) maakt het mogelijk om steeds weer terugkerende taken te automatiseren. Met Software Robots verleg je werk van mensen naar Robots, zodat je meer tijd over houdt voor belangrijke taken.

Waar kun je beginnen? RPA kent toepassingen in alle sectoren en op alle afdelingen. SoftwareONE en You-Get hebben hun partnerschap uitgebreid om klanten van dienst te zijn bij het starten en uitbouwen van RPA in hun organisatie.

VNG rapport

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. We zien een verschuiving in de criminaliteitscijfers van ‘fysiek’ naar digitaal. Door de groei aan digitale producten en diensten neemt de potentiële digitale kwetsbaarheid van de samenleving toe. De fysieke en de digitale wereld zijn met elkaar verweven geraakt en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten bestuurders deze risico’s en kwetsbaarheden kennen. (VNG rapport "Trends in de digitale samenleving 2020)

Common Ground

Common Ground is een bekend begrip, maar hoe begin je hiermee en hoe optimaliseer je bestaande ICT-systemen? In het on-demand webinar “Aan de slag met Common Ground binnen Azure” vertellen onze Cloud specialisten meer over het gebruik van container technieken in moderne applicatie omgevingen. Door jouw omgeving te laten voldoen aan de Haven standaard van Common Ground, wordt er een fundamentele basis gelegd om veilig op door te bouwen.

NTA 7516

Veel organisaties hebben in de laatste jaren een overstap gemaakt naar Microsoft 365 technologie voor het verrijken of vervangen van de werkplek. Dit levert de nodige vragen op rondom de beveiliging van data en de regelgeving. Overheden die privacygevoelige informatie uitwisselen over burgerzaken met andere organisaties of met de persoon in kwestie, zijn verplicht deze informatie uit te wisselen op een beveiligde manier die voldoet aan de voorschriften van de NTA 7516 en BIO normering.

Common Ground binnen Azure

De moderne werkplek voor overheden

Security beleid

In het Gartner rapport zien we een forse toename van phishing emails vanaf het begin van de pandemie. Bijna 71% van COVID-19 e-mails zijn gericht op malware en cyberaanvallen. Benieuwd hoe wij je kunnen helpen? Robin Hobo, Senior Solution…

Bekijk nu

Regelgeving

Bastion 365 is een SaaS- gebaseerde oplossing die direct aansluit op Microsoft 365 en de volledige mailflow (het versturen en ontvangen van mail) kan verzorgen conform de NTA 7516 en de BIO normering. Voor de inzet van Bastion 365 zijn…

Onze aanpak

Digivaardigheid

Steeds meer organisaties kiezen voor Microsoft 365. Logisch, want het platform is gemaakt om efficiënter en eenvoudiger samen te werken. Maar hoe maak je optimaal gebruik van alle nieuwe mogelijkheden? Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers…

Ontdek meer

Wil je ook profiteren van IT-aanbestedingen?

De regels rondom de aanschaf van onder andere IT-middelen zijn vastgelegd in aanbestedingsprocedures, verdeeld in de openbare en niet-openbare aanbesteding. Op de website van PIANOo staat het verschil tussen beide uitgelegd. De aankondiging van de aanbestedingen verloopt via TenderNed.

Veel overheidsinstanties in Nederland, van rijksoverheid, lokale overheid tot aan provincies en waterschappen, hebben een of meer percelen binnen aanbestedingen gegund aan SoftwareONE. Wij gaan na of jouw instantie gebruik kan maken van deze regelingen en laten je dan zien hoe je kunt profiteren van alle voordelen. 

Bekijk onze referenties

Case study gemeente Steenwijkerland

SoftwareONE helpt Gemeente Steenwijkerland op weg naar de cloud

Net als veel organisaties, was ook gemeente Steenwijkerland op zoek naar de beste manier om de transitie te maken naar de cloud. Hoewel de eigen IT-afdeling zelf prima in staat is om operationele zaken af te handelen, besloot gemeente…

Lees meer
ICT Noord-Midden Limburg

SoftwareONE adviseert over het design van de werkplek van de toekomst van ICT Noord-Midden Limburg

ICT Noord-Midden Limburg vroeg SoftwareONE om advies over het design van de werkplek van de toekomst waarbij veiligheid en verhoging van de productiviteit van de gebruikers.

Lees meer

Gemeente Steenwijkerland

In het Microsoft Advisory Services (MAS) traject keek SoftwareONE welke Microsoft-oplossingen benodigd waren, welke gebruikersprofielen in huis waren, en welke technologie en licenties daarbij pasten, rekening houdend met in bezit zijnde licenties en lopende overeenkomsten. Daardoor werden de software-investeringen zo laag mogelijk gehouden.

Contact

Rikkert van Nispen

Rikkert van Nispen

Sales Lead Public/Overheid

 rikkert.vannispen@softwareone.com

 +31 6 1249 2722

 LinkedIn

Frank Tromp

Team Lead / Lokale overheid

 frank.tromp@softwareone.com

 +31 6 2054 1804

 LinkedIn

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op