Bastion 365

Til je beveiliging naar
een hoger niveau

Vraag gratis scan aan

Microsoft Security

Een medewerker klikt per ongeluk op een phishing-link in een e-mail met alle gevolgen van dien…

De behoefte naar veilig werken groeit met de dag. Veel bedrijven hebben de overstap gemaakt naar Microsoft 365 technologie voor het verrijken of vervangen van de werkplek, maar zitten nog met vragen rondom dataverwerking en regelgeving.

Persoonsgegevens

Uit de documentatieplicht van de AVG komt naar voren dat verwerkers van persoonsgegevens een goed en volledig overzicht moeten hebben van de systemen die de gegevens verwerken:

  • Toegang tot die systemen
  • Handelingen op gegevens
  • Inzicht in de kwaliteit van de beveiliging van die systemen

Bedrijven moeten kunnen aantonen dat er afdoende maatregelen zijn genomen ter preventie van bijvoorbeeld een datalek. Let daarbij op dat in het Shared Responsibility Model de cloud provider verantwoordelijk is voor de ‘beveiliging van de cloud omgeving’ en de klant verantwoordelijk is voor de ‘beveiliging in de cloud’.

Hoe creëer je een veilige werkplek binnen de moderne werkplek?

  • Is jouw data wel optimaal beveiligd in de Microsoft 365 omgeving?
  • Welke personen, zowel intern als extern, hebben toegang tot de Microsoft 365 omgeving?
  • Wat is het beleid als ongeautoriseerde gebruikers accountgegevens misbruiken?
  • Hoe kan ransomware en andere malware in Microsoft 365 gedetecteerd worden?
  • Hoe handhaven we het beleid ten aanzien van compliance en AVG-wetgeving?

Basic Authenticatie (BA) in Exchange Online

Microsoft start op 1 oktober 2022 met het blokkeren van Basic Authenticatie (BA) in Exchange Online, wat inhoudt dat bij gebruik van BA er geen gebruik meer kan worden gemaakt van protocollen zoals POP, IMAP en SMTP AUTH. Volgens Microsoft is Basic Authentication, waarbij er wordt ingelogd met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, een verouderde industriestandaard die kwetsbaar is voor aanvallen. We raden daarom aan om, indien je hier nog gebruik van maakt, maatregelen te nemen om niet verrast te worden na 1 oktober 2022.

Onder Basic Authentication vallen diensten als Exchange Web Services (EWS), Exchange ActiveSync (EAS), POP, IMAP, Remote PowerShell, MAPI, RPC, SMTP AUTH en OAB. Deze diensten in combinatie met Basic Authentication zijn vaak in gebruik bij applicaties/hardware die postbussen gebruiken (bijv. de helpdesk tool of het storage cabinet) voor verzending en ontvangen van e-mail of bij sommige conferentie systemen en kamer planners voor toegang tot agenda's.

Enterprise, Mobility & Security (EMS)

The Future of Work belicht alle trends en ontwikkelingen rondom de Digital Workplace 2021. Robin Hobo, Senior Solution Architect zit aan tafel bij Danny Frietman en vertelt aan Dutch IT Talkshows hoe onze nieuwe Enterprise, Mobility & Security (EM+S) Kit eindklanten helpt meer grip op data, applicaties en apparaten te krijgen.

Robin Hobo is door Microsoft erkend als Most Valueble Professional (MVP) op het gebied van Azure Virtual Desktop (AVD) en Microsoft EM+S (including Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune).

Learn & Play: Microsoft 365

Bekijk deze video om te leren hoe je retentielabels maakt en publiceert. Deze worden aanbevolen om Microsoft Teams en andere Microsoft 365-toepassingen te beveiligen. Retentielabels classificeren de beveiligingseisen van de gegevens op SharePoint-sites, evenals beleidsregels voor Data Loss Prevention (DLP) die gebruikers waarschuwen of verhinderen om informatie buiten de organisatie te delen.

Microsoft EM+S Implementation Kit

Met de Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) technieken, onderdeel van Microsoft Intune, zorg je ervoor dat je eenvoudig (mobiele) apparaten, data en applicaties kunt beveiligen.

BIO-Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Overheidssector (BIO)

Sinds 1 januari 2020 geldt voor alle overheidsorganisaties één gezamenlijke basisnorm voor informatieveiligheid: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gebaseerd op de internationale standaard voor informatiebeveiliging…

Onze aanpak
Bastion 365 teaser

Zorgsector (NTA 7516)

Organisaties die privacygevoelige informatie uitwisselen over patiënten of cliënten met andere organisaties of met de persoon in kwestie, zijn verplicht deze informatie uit te wisselen op een beveiligde manier die voldoet aan de voorschriften…

Onze aanpak

MCI workshops

De mogelijkheid om flexibele werkplekken te creëren, apparaten (ongeacht laptop, desktop of mobiel) vanaf overal te beheren, gevoelige data te beveiligen en cyberaanvallen te minimaliseren vraagt om een gedegen aanpak met onze Microsoft Cloud Accelerator workshops.

Ontdek onze funded Microsoft workshops: Enable Frontline Workshop, Securing Identities, Endpoint Management, Discover Sensitive Data en Microsoft 365 Digital Workforce Workshop.

Robin Hobo

Senior Solution Architect

 robin.hobo@softwareone.com

 +31 6 1997 7672

 LinkedIn

Jeroen Engelander

Jeroen Engelander

Senior Cloud Solutions & Business Consultant

 jeroen.engelander@softwareone.com

 +31 6 1327 6247

 LinkedIn

Madeleine van de Rotten

Madeleine van de Rotten

Senior Cloud Solutions & Business Consultant

 madeleine.vanderotten
@softwareone.com

 +31 6 5324 1682

 LinkedIn

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op