BIO-whitepaper hero

Whitepaper

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Whitepaper Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Sinds 1 januari 2020 geldt voor alle overheidsorganisaties één gezamenlijke basisnorm voor informatieveiligheid: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gebaseerd op de internationale standaard voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002). Deze nieuwe norm vervangt BIG, BIWA, IBI en BIR die respectievelijk van toepassing waren voor gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. De BIO moet de informatiesystemen binnen alle bestuurslagen en bestuursorganen van de overheid beschermen. Hierdoor geldt nu één normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid.

Doelstelling whitepaper

Aan de hand van de aanleiding zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

  • Inzicht geven in de mogelijkheden die binnen het Microsoft 365 platform beschikbaar zijn om te ondersteunen bij de technische invulling van de BIO.
  • Overheidsorganisaties die reeds Microsoft 365 abonnementen hebben aangeschaft inzicht geven in hoe ze de gedane investering maximaal kunnen laten renderen.
  • Het dichter bij elkaar brengen van de twee werelden, te weten die van beleidsmedewerkers en CISO’s die zich dagelijks bezighouden met beveiligingsbeleid en informatiemanagement en de ICT afdelingen die zich bezig houden met techniek.