Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Kullanım Şartları

PyraCloud Kullanım Şartları

PyraCloud'a hoş geldiniz! PyraCloud Hizmetlerini veya web sitesini kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Bu anlaşma ile sunulan PyraCloud Software as a Service ("SaaS") lisansı, Arayüzde belirlenen kurumun (“Şirket”) SoftwareONE AG veya onun iştiraklerinden (“SoftwareONE”) herhangi biri ile bir yazılım satın alma ya da diğer hizmetler anlaşması (“Sözleşme”) yapmış olması koşuluna bağlıdır ve Şirketin Hizmetleri, ilgili yazılımı ve Arayüzü sadece bu anlaşmada ve Sözleşmelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmasına izin verir. Şirketinizin SoftwareONE ile bir Sözleşmesi yoksa, o zaman Şirketinizin Hizmetler için bir lisansı yoktur.

Size veya Şirketinize SoftwareONE ile Sözleşme olmaksızın Hizmetlere erişim sağlandıysa, Hizmetleri kullanmayınız ve https://www.softwareone.com/contact adresinde bulunan bilgileri kullanarak hemen SoftwareONE ile iletişime geçiniz.

PyraCloud Logo

Bu sözleşmenin elektronik versiyonunda "Kabul Ediyorum" seçeneğine tıklayarak veya Hizmetleri veya Arayüzü herhangi bir şekilde kullanarak, Şirketiniz adına bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş ve kabul etmek için tam yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmiş bulunuyorsunuz. Bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız veya Şirketinizi bağlayıcı kılmak için gerekli yetkiye sahip değilseniz, Hizmetleri veya Arayüzü kullanmayınız ve Sözleşmelerle ilgili olarak SoftwareONE ile iletişime geçiniz.

Bu sözleşme, kabul edildiği tarihte Şirket ile SoftwareONE arasında akdedilmiştir. Bu sözleşme, Şirketin İçeriği sunmak ve yönetmek amacıyla Hizmetlere ve Arayüze erişimini ve bunları kullanmasını düzenleyen hüküm ve koşulları içerir. "İçerik" SoftwareONE'a yüklenen veya aktarılan tüm bilgiler, veriler, dosyalar, yazılım, kod, metin, resimler, fotoğraflar, grafikler, e-posta adresleri, web sayfaları, incelemeler, tartışma panosu paylaşımları ve diğer materyaller anlamına gelir. "Arayüz" SoftwareONE’ın, Kullanıcıların yalnızca İçeriğinizi yönetmek ve SoftwareONE’ın Arayüz veya Sözleşmelerde açıklanan hizmetlerini kullanmak amacıyla Hizmetlerle etkileşim kurmasına izin veren çevrimiçi uygulamasıdır. "Hizmetler" şu anlama gelir: (i) Arayüz ve Yazılımla birlikte SoftwareONE’ın PyraCloud SaaS hizmeti, ve bunlarla ilgili her türlü değişiklik, iyileştirme veya güncelleme; (ii) Arayüz içerisinde Şirket tarafından seçilen tüm ek hizmetler.

1 – PyraCloud Hizmetlerinin Kullanımı

Hizmetler, Sözleşmelerde açıklanan amaçlara ulaşmak ve bunları yönetmek ve İçerik oluşturmak, yönetmek ve aktarmak için sunulur. Baş Yöneticinin (Top Administrator) bu sözleşmeyi imzalayabilmesi ve SoftwareONE ile bir PyraCloud hesabı açabilmesi için en az on sekiz (18) yaşında olması gerekir. Şirketin yetkili bir temsilcisi PyraCloud hesabını oluşturduğunda ve ilk Baş Yönetici belirlendikten sonra, SoftwareONE Baş Yöneticinin oturum açma kimlik bilgilerini oluşturacak ve böylece Şirket kendi PyraCloud hesabı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu olacaktır. Baş Yönetici ve her bir Kullanıcı kendi hesap kullanıcı adlarını ve şifrelerini güvenli ve emniyetli tutmaktan sorumludur. Kullanıcılar, oturum açma kimlik bilgilerini kimseyle paylaşmayacaktır. SoftwareONE, herhangi bir nedenle bir hesap açma talebini reddedebilir. Bazı Hizmetler, SoftwareONE'ın söz konusu Hizmetleri satın almadan önce uygun gördüğü şekilde, Arayüz veya başka bir biçimde Üst Yöneticiye sunulacak ek şartların veya lisans sözleşmelerinin ("Ek Koşullar") kabul edilmesini gerektirebilir. Ek Koşullar bir kez kabul edildikten sonra sanki burada tam olarak yer verilmiş gibi bu anlaşmanın bir parçası olacaktır. SoftwareONE, Kullanıcılara duyurular, idari mesajlar ve benzeri bilgiler gönderebilir. Her bir Kullanıcı, eğer Hizmetlerin sunulması için gerekli değilse bu mesajları almaktan feragat edebilir. Mevcut Hizmetlerin türü SoftwareONE ve bir Baş Yönetici tarafından ortak belirlenecek ve her Kullanıcının Hizmetlere erişimi, Baş Yönetici tarafından belirlenen yetki ve sorumluluklara bağlı olacaktır. "Baş Yönetici", kullanıcı erişimini, haklarını ve imkanlarını düzenleme yetkisine ve iznine sahip bir Şirket çalışanı anlamına gelir. "Kullanıcı", Hizmetleri kullanmak üzere Baş Yönetici tarafından yetkilendirilmiş bir Şirket çalışanı anlamına gelir. Buradaki Kullanıcı ve Kullanıcılara yapılan atıflar Baş Yöneticiyi de içerir.

Aşağıdaki durumlarda Baş Yönetici SoftwareONE’ı derhal bilgilendirecektir:

 • Hizmetlerden faydalanan herhangi bir Kullanıcının Şirketten ayrılması
 • Şirketin belirlenmiş Kullanıcılardan herhangi birini Hizmetlerden almayı talep etmesi. Baş Yönetici, bir Şirket kullanıcısının Hizmetlere erişimini engelleyebilir ancak menedemez.

2 – Prohibited Activities

Şirket, her bir Hizmet ve Arayüz Kullanıcısının bunları sadece yasal amaçlar doğrultusunda kullanmasını ve bu anlaşmanın şartlarına uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdaki eylemler örnek amaçlıdır ve kesinlikle yasaktır:

 • Yürürlükteki herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliği ihlal eden veya ihlal eden İçeriği yüklemek veya iletmek;
 • Şiddeti teşvik eden veya şiddet içeren materyaller içeren İçeriğin yüklenmesi veya iletilmesi;
 • Patent, telif hakkı, ticari marka ve ticari sır hakları dahil olmak üzere başkalarının fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını ihlal eden İçeriğin yüklenmesi veya iletilmesi;
 • Yasadışı, iftira niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, pornografik, ahlaksız, taciz edici, tehdit edici, zararlı, mahremiyet veya alenilik haklarını ihlal eden, küfürlü, kışkırtıcı veya başka bir şekilde sakıncalı İçerik yüklemek veya iletmek;
 • Virüsler, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar, iptal robotları veya herhangi bir sisteme, programa, veriye veya kişisel bilgilere zarar verebilecek, müdahale edebilecek, gizlice engelleyebilecek veya kamulaştırabilecek diğer bilgisayar programlama rutinleri dahil olmak üzere zararlı İçeriği yüklemek veya iletmek
 • Ayrımcılığı teşvik eden veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcı uygulamalar kullanan herhangi bir İçeriği yüklemek veya iletmek;
 • Hileli mal, hizmet, plan veya promosyonlar sunan veya dağıtan İçeriği yüklemek veya iletmek (örneğin, hızlı para kazanma ilanları, zincir mektuplar, saadet zinciri);
 • Hizmetlerin Şirketin dahili amaçları dışında ticari amaçlarla veya Sözleşmeler kapsamındaki faydalardan yararlanmak için kullanılması; ve
 • Elektronik posta mesajında sahtecilik de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek için Hizmetleri kullanmak.

Şirket, Hizmetlerin ve Arayüzün çalışanları, bağımsız yüklenicileri ve diğer temsilcileri tarafından kullanılmasından sorumludur. SoftwareONE, Kullanıcıların SoftwareONE gereksinimlerine uymaması ya da SoftwareONE’ın şüpheli bir suistimal araştırması yaptığı durumlarda Hizmetlere erişimi askıya alabilir veya durdurabilir.

3 – Hizmetlerimizin İçeriği

Üçüncü Taraf İçeriği. Hizmetler, SoftwareONE'ın mülkiyetinde olmayan bazı materyaller içerebilir (örneğin, yazılım yayıncı lisans sözleşmeleri, programları ve teklifleri). Bu materyaller tamamen sahibinin sorumluluğundadır. SoftwareONE, üçüncü taraf materyallerini yasadışı olup olmadığını veya politikalarımızı ihlal edip etmediğini belirlemek için inceleyebilir ve politikalarımızı veya kanunları ihlal ettiğine makul şekilde inandıklarını kaldırabilir veya göstermeyebilir.

Şirket İçeriği. Hizmetler, Kullanıcıların Arayüz ve Sözleşmelerde belirtildiği şekilde kullanım için İçerik göndermesine ve yönetmesine izin verir. Şirket, Kullanıcıların Hizmetlere yüklediği tüm İçeriğin tüm haklarını, mülkiyetini ve menfaatlerini elinde tutar. Bir Kullanıcı İçeriği Hizmetlere yüklediğinde veya başka bir şekilde sunduğunda Şirket, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda SoftwareONE'a kullanım, hosting, saklama, yeniden üretme, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma, iletişim kurma, alt lisanslama, güncelleme, gösterme ve dağıtım (sadece Şirkete ve onun yetkili Hizmet kullanıcılarına) için kalıcı, dünya çapında geçerli, telifsiz ve ücreti tamamen ödenmiş bir lisans vermiş olur: (i) Arayüzde ve Sözleşmelerde belirtilen herhangi bir gereksinimi yerine getirmek; (ii) SoftwareONE'ın Hizmetleri gerçekleştirmesine ve iyileştirmesine izin vermek; (iii) yeni hizmetler geliştirmek. İçerik herhangi bir gizli bilgi içeriyorsa Sözleşmenin gizlilik hükümlerine uygun olarak muhafaza edilecektir. Şirket SoftwareONE'a İçerik göndererek bunu yapmak için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olur. SoftwareONE, herhangi bir nedenle uygun olmadığını tespit etmesi halinde İçeriği reddedebilir. SoftwareONE, Toplu Verileri herhangi bir şekilde kullanabilir, çoğaltabilir, satabilir, tanıtabilir veya başka şekilde kullanabilir. "Toplu Veriler", Şirketin ve onun Kullanıcılarının ya da müşterilerinin adları ve adresleri dahil olmak üzere kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kaldırmak için anonim hale getirilmiş İçerik anlamına gelir.

Maruziyet Riski. Şirket, İçeriğin çevrimiçi olarak depolanmasının yetkisiz ifşa veya maruziyet riskleri içerdiğini ve Hizmetlere erişirken ve bunları kullanırken Şirketin bu tür riskleri üstlendiğini kabul ve beyan etmektedir. SoftwareONE, İçeriğin hatalar veya üçüncü şahısların eylemleri yoluyla açığa çıkmayacağına veya ifşa edilmeyeceğine dair hiçbir beyan, güvence veya garanti sunamaz.

İçeriğin Doğruluğu. SoftwareONE, Hizmetlere yüklenen İçeriğin doğruluğundan sorumlu ve yükümlü değildir..
İçeriğin Silinmesi. SoftwareONE, aşağıdaki durumlarda İçeriği kalıcı olarak silebilir: (i) Şirketin hesabı 30 gün veya daha uzun süre gecikmiş, askıya alınmış veya feshedilmişse; veya (ii) Şirketin bu sözleşmeyi veya herhangi bir Sözleşmeyi ihlal etmesi.

4 – Sınırlı Lisans, Mülkiyet, Yükümlülükler ve Mülkiyet Hakları

Sınırlı Lisans. Hizmetlerin kullanımı, SoftwareONE veya lisans verenlerinin mülkü olan indirilebilir ve indirilemeyen yazılımların ("Yazılım") kullanımını gerektirebilir. Bu sözleşme süresince SoftwareONE, yalnızca Hizmetleri kullanmak ve İçerik eklemek amacıyla Arayüz aracılığıyla Yazılımı kullanmak üzere Şirkete sınırlı, devredilemez, alt lisans verilemez ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Bu lisans, aşağıdaki hallerde derhal ve otomatik olarak sona erecektir: (i) Şirketin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine veya lisans verenin lisans şartlarına uymaması; veya (ii) bu anlaşmanın feshi.

Yükümlülükler ve Kısıtlamalar. Şirket, kendisine sunulan her türlü İçerik dahil olmak üzere, Hizmetleri ve Arayüzü kullanımından tek başına sorumludur. Şirket, Hizmetleri yalnızca kendi iş amaçları için ve bu anlaşmaya uygun olarak, Arayüzde yer alan tüm erişim talimatlarını ve tüm geçerli yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalar, kurallar ve düzenlemelere uygun şekilde kullanacaktır. Şirket asla aşağıdakileri yapmayacaktır: (i) Hizmetlere uygunsuz bir şekilde erişmek veya müdahale etmek; (ii) başka herhangi bir kullanıcı için Hizmetlere veya Arayüze müdahale etme veya bozma girişiminde bulunmak; (iii) Hizmetleri lisanslama, alt lisanslama, satma, yeniden satma, devretme, temlik etme, dağıtma veya başka bir şekilde ticari olarak istismar etmek veya herhangi bir şekilde üçüncü taraflara sunmak veya Hizmetleri bir hizmet bürosu veya devremülk gibi amaçlarla kullanmak veya üçüncü şahısların Hizmetlerden yararlanmasına izin vermek; (iv) Hizmetlere dayalı olarak değişiklik yapmak veya türev çalışmalar yapmak; (v) başka herhangi bir sunucuda veya kablosuz veya internet tabanlı cihazda İnternet "bağlantıları" veya "çerçeve" oluşturmak veya Hizmetlerin İçeriğini "yansıtmak"; (vi) Hizmetlerin tamamını veya herhangi bir kısmını tercüme etmek, tersine mühendislik uygulamak, parçalarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, yeniden derlemek, güncellemek veya değiştirmek; (vii) SoftwareONE'ın açık yazılı izni olmadan herhangi bir diğer tarafın Hizmetleri kullanmasına veya Hizmetlere erişmesine izin vermek; (viii) Hizmetlere yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (ix) Hizmetleri bu sözleşmenin veya herhangi bir Sözleşmenin şartlarına aykırı herhangi bir şekilde kullanmak; veya (x) rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak için, Hizmetlerin benzer fikirlerini, özelliklerini, işlevlerini veya grafiklerini kullanarak bir ürün oluşturmak için veya Hizmetlerin fikirlerini, özelliklerini, işlevlerini veya grafiklerini kopyalamak için Hizmetlere erişmek.

Hakların Korunması. Bölüm 4 (a)'da belirtilen sınırlı lisanslar haricinde, SoftwareONE Hizmetlere ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatleri (tüm fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil) saklı tutmaktadır. Şirket, SoftwareONE'a herhangi bir fikir veya öneri ("Geribildirim") iletirse, SoftwareONE bu Geri Bildirime ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere sahip olacak ve bunları kısıtlama olmaksızın kullanma hakkına sahip olacaktır. Şirket, bu Geri Bildirime ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri geri alınamaz bir şekilde SoftwareONE'a devretmektedir ve SoftwareONE'ın bu Geri Bildirime ilişkin haklarını belgelemek, mükemmelleştirmek veya sürdürmek için makul olarak talep edebileceği yardımı SoftwareONE’a mutlaka sağlayacaktır.

5 – Ücret ve Vergiler

Hizmetlerle ilgili tüm ücretler Arayüzde veya SoftwareONE ile Şirket arasındaki ilgili satın alma siparişinde ve faturada belirtilir. Hizmetlerde geçerli satın alma siparişi ve faturanın kapsamı dışında değişiklik yapılması Şirkete ek bir ücret uygulanmasına neden olabilir. Ücretler, bu anlaşma kapsamında SoftwareONE'a yapılacak ödemelerden kaynaklanan satış, kullanım ve diğer vergileri (SoftwareONE gelir vergileri hariç), harçları, ücretleri ve ilgili ücret ve cezaları (topluca, "Vergiler") kapsamamaktadır ve Şirket tüm Vergilerin ödenmesinden sorumlu olacaktır. Şirket, SoftwareONE'a tüm ücret ödemelerini, her türlü stopaj vergisinden muaf ve kesinti olmaksızın yapacaktır; bu tür vergiler tamamen Şirketin sorumluluğundadır ve Şirket, bu vergilerin ödendiğini kanıtlamak için SoftwareONE'a ilgili vergi otoritesi tarafından verilen resmi makbuzları veya SoftwareONE'ın makul olarak talep edebileceği diğer kanıtları sunacaktır. Bu sözleşmenin Şirket tarafından feshedilmesi halinde ücretler iade edilmez. SoftwareONE, bu sözleşmeyi Şirket tarafından sözleşmenin ihlali dışında herhangi bir nedenle feshederse, SoftwareONE, Hizmetlerin kalan süresi için önceden ödenmiş ücretleri iade edecektir. Bu tarz bir geri ödeme, SoftwareONE’ın fesih bildiriminden sonraki kırk beş (45) gün içinde gerçekleştirilecektir.

6 – Gizlilik

Gizli Bilgi. "Gizli Bilgi", rekabetçi veya ticari olarak hassas, özel, mali veya ticari sır niteliğinde kamuya açık olmayan bilgiler veya gizlilik çıkarlarını içeren veya bunları ima eden bilgiler anlamına gelir. Gizli Bilgiler, "Gizli" veya "Tescilli" olarak etiketlenmiş her türlü bilgiyi, iş planlarını, stratejileri, tahminleri, analizleri, finansal bilgileri, çalışan bilgilerini, teknoloji bilgilerini, ticari sırları, ürünleri, teknik verileri, spesifikasyonları, belgeleri, kuralları ve prosedürleri, yöntemleri, sözleşmeleri, sunumları, know-how’ı, ürün planlarını, iş yöntemlerini, ürün işlevselliğini, verileri, müşterileri, pazarları, rekabet analizlerini, veritabanlarını, formatları, metodolojileri, uygulamaları, gelişmeleri, buluşları, süreçleri, ödemeleri, teslimat ve denetim prosedürlerini, tasarımları, çizimleri ve ayrıca mühendislik, pazarlama veya finans ile ilgili algoritmaları, formülleri veya bilgileri ve koşullar dikkate alındığında Alıcının makul şekilde gizli olduğuna inanması gereken diğer bütün bilgileri kapsar.

Gizli Bilgi Olarak Kabul Edilmeyenler. Aşağıdakiler Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir: (i) Alıcı tarafından zaten alınmadan önce bilinen; (ii) Alıcıya atfedilemeyecek eylemlerle kamuya açık olan ya da açık hale gelen; (iii) böyle bir açıklamayı yapmak için yasal hakka sahip bir üçüncü şahıs tarafından Alıcıya ifşa edilen; (iv) İfşa Edenin önceden yazılı izni ile Alıcı tarafından ifşa edilmiş olan; (v) Alıcı tarafından, burada yapılan herhangi bir ifşadan bağımsız olarak ve İfşa Edenin Gizli Bilgilerinin herhangi biri kullanılmadan veya bunlara erişim sağlanmadan daha sonra oluşturulmuş olan; veya (vi) hükümet düzenlemesi veya mahkeme emri uyarınca ifşa edilmesi gereken bilgiler.

Gizlilik Yükümlülükleri. Taraflar, diğer taraftan alacakları belirli bilgilerin diğer tarafın Gizli Bilgileri olabileceğini kabul etmektedir. Gizli Bilgileri alan herhangi bir taraf ("Alıcı"), Gizli Bilgileri ifşa eden tarafın ("İfşa Eden") Gizli Bilgileri konusunda kendi Gizli Bilgileri ile ilgili olarak gösterdiği aynı özen ve korumayı gösterecektir, ancak her halükârda makul bir özen standardından daha az olmayacaktır. Alıcı ve Personeli, İfşa Edenin Gizli Bilgilerini yalnızca işbu sözleşmedeki süre boyunca bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanabilir. Alıcı, İfşa Edenin Gizli Bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmeyecek, kopyalamayacak, dağıtmayacak, yeniden yayınlamayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermeyecektir.

İhtiyati Tedbir. Tarafların her biri, Gizli Bilgiler ve Hizmetlerle ilgili yükümlülüklerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin, diğer tarafa büyük ölçüde maddi olmayan ancak yine de gerçek olan ve tazminata hükmedilmesi ile giderilemeyecek zararlara yol açacağını kabul eder. Buna göre, bu tür herhangi bir ihlal, diğer tarafa derhal mahkeme kararı veya bu yükümlülükleri yerine getirmek için başka uygun bir emir verme hakkını verecektir. Bir tarafın ihtiyati tedbir alma hakkı, bu tarafın hukuk ve eşitlik çerçevesinde kullanabileceği diğer haklara ve çözümlere ilavedir. İhtiyati tedbir alan hâkim taraf, bu tür bir yaptırımın elde edilmesinden kaynaklanan avukat ücretleri dahil olmak üzere tüm makul masrafları karşılama hakkına sahip olacaktır.

7 – Copyrights, Privacy and Data Protection

Telif hakları. SoftwareONE, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Kullanıcıların da aynısını yapmasını bekler. SoftwareONE, iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimlerine yanıt verecek ve tekrarlayan ihlalcilerin hesaplarını ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasında belirtilen sürece göre sonlandıracaktır. Telif hakkı endişeleri legal@softwareone.com adresine iletilmelidir.

Mahremiyet. SoftwareONE, müşterilerimizin mahremiyetini korumayı taahhüt eder. SoftwareONE'ın Kullanıcılardan topladığı bilgiler, yalnızca Şirket ile olan ilişkimizi yönetmek amacıyla veya başka bir şekilde SoftwareONE'ın Gizlilik ve Güvenlik Politikasında belirtildiği şekilde kullanılır; bunun bir kopyasını şu adresinde edinebilirsiniz: https://www.softwareone.com/en/privacy-statement. Şirket, Hizmetleri kullanarak, SoftwareONE'ın Kullanıcıların kişisel verilerini Gizlilik ve Güvenlik Politikamıza uygun olarak kullanması için gerekli tüm izinleri aldığını beyan ve taahhüt eder.

Veri koruması. SoftwareONE, Şirket tarafından Hizmetlerin tedariki sırasında kişisel verilerin SoftwareONE açısından veri işleyici sıfatıyla geçerli olan yürürlükteki veri koruma yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde işlenmesini sağlamak üzere gerekli deneyim ve yeteneğe sahip olduğunu ve gelecekte de uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri alacağını beyan ve kabul eder ancak bunun için Şirket de veri koruma yasaları ve yönetmelerine uygunsuzluk durumunun Şirketin ya da onun çalışanlarının ve aracılarının herhangi bir eylemi ya da ihmalinden kaynaklandığı durumlarda SoftwareONE’ın ihlalde bulunan taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.

SoftwareONE "Çerezleri" Nasıl Kullanır. SoftwareONE, internet tarayıcısında "çerez" adı verilen bir özellik kullanır. Çerezler, bir web tarayıcısının bilgisayarın sabit diskine yerleştirdiği küçük dosyalardır. SoftwareONE, bir Kullanıcının SoftwareONE'da hesabı olduğunu ve Hizmetleri kullanma yetkisine sahip olduğunu bildirmek için tanımlama bilgileri kullanır. SoftwareONE ayrıca, Kullanıcıların daha önce vermiş olduğu belirli bilgileri almak için tanımlama bilgilerini kullanabilir, böylece bu bilgileri her seferinde yeniden girmelerine gerek kalmaz. Güvenli sunucuya girilen bilgilere erişmek için tanımlama bilgileri kullanılmaz. Bu bilgilere sadece bir Kullanıcı adını ve şifresini girdiğinde erişilebilir..

Güvenlik. Kullanıcıların adresi, telefonu, e-postası veya kredi kartı numarası gibi kişisel bilgileri asla bir çerezde saklanmaz. SoftwareONE’ın güvenli sunucusunda saklanır ve başka hiçbir sitede kullanılamaz.

8 – Süre ve Fesih

Bu sözleşmenin süresi, bu sözleşmenin kabul edilmesiyle başlayacak ve Şirket veya SoftwareONE tarafından feshedildiğinde sona erecektir. Şirket, SoftwareONE'a yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle feshedebilir. SoftwareONE, bu sözleşmeyi ve tüm Kullanıcı hesaplarını herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle, bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Bu anlaşma, SoftwareONE ile Şirket arasındaki Sözleşmelerin feshedilmesi halinde, önceden haber vermeye gerek kalmaksızın otomatik olarak sona erecektir. Bu sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine Şirket, tüm Hizmetleri ve Arayüzü kullanmayı derhal durduracaktır. Doğası gereği bu sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden sonra geçerliliğini koruyacak tüm hükümler 3, 4(e), 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16 numaralı Bölümler dahil olmak üzere geçerliliğini koruyacaktır.

9 – Değişiklik

SoftwareONE, işlevleri ve özellikleri eklemek veya kaldırmak da dahil olmak üzere Hizmetleri değiştirebilir veya iyileştirebilir veya Hizmetleri tamamen askıya alabilir veya durdurabilir. Şirket, Hizmetleri herhangi bir zamanda kullanmayı bırakabilir. SoftwareONE, herhangi bir zamanda Hizmetleri sağlamayı durdurabilir veya Hizmetlere yeni sınırlar ekleyebilir veya oluşturabilir. SoftwareONE, İçerik içeren Hizmetleri askıya alırsa, bu İçeriği söz konusu Hizmetten kaldırmasına izin vermek için Şirkete makul bir süre önceden bildirimde bulunacaktır. Yasa veya teknolojideki değişiklikler gibi şeyler nedeniyle SoftwareONE, Arayüzde bir değişiklik bildirimi yayınlayarak bu anlaşmada yer alan hüküm ve koşulları istediği zaman değiştirebilir. SoftwareONE ayrıca Şirket'in bu anlaşmanın değiştirilmiş hüküm ve koşulları yansıtan güncellenmiş bir sürümünü kabul etmesini isteyebilir. Eğer herhangi bir değişiklik kabul edilemez nitelikte ise, Şirketin tek çaresi bu sözleşmeyi feshetmek olacaktır. Herhangi bir değişiklik bildiriminin veya revizyon anlaşmasının yayınlanmasının ardından Şirketin Hizmetleri kullanmaya devam etmesi, revizyonların bağlayıcı olarak kabul edildiği anlamına gelecektir.

10 – Beyan ve Kabuller

Taraflar, bu anlaşmayı imzalamak üzere gerekli tüm hak, güç ve yetkiye sahip olduğunu ve Şirketin kabulü üzerine taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme oluşturacağını beyan ederler. Şirket: (i) Hizmetlere yüklenen veya aktarılan tüm İçeriğin sahibi veya yetkili lisans sahibi olduğunu; (ii) SoftwareONE'a İçerik lisansı vermek için gerekli tüm hakka sahip olduğunu; (iii) İçeriğin sunulmasının herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; (iv) her Kullanıcının en az on sekiz (18) yaşında olduğunu; (v) Hizmetler kullanılarak yüklenen veya iletilen tüm İçeriğin eksiksiz, doğru ve tam olduğunu; ve (vi) Şirket ve Kullanıcıların, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili tüm geçerli yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyacağını beyan ve garanti eder.

11 – Tazmin

Şirket, SoftwareONE’ı ve onun çalışanlarını, memurlarını, yöneticilerini ve aracılarını, makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri dahil olmak üzere, aşağıdakilerden herhangi birinden kaynaklanan tüm kayıp ve yükümlülükler karşısında tazmin edecektir: (i) Şirketin bu anlaşma kapsamındaki beyan, garanti veya yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi; (ii) Hizmetlerin Şirketin yetkili kullanıcıları tarafından bu sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanılması dahil olmak üzere Şirketin Hizmetleri kullanması; ve (iii) İçeriğin herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddia. SoftwareONE Şirketi ve onun çalışanlarını, memurlarını, yöneticilerini ve aracılarını, makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri dahil olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir patenti, telif hakkını, ticari markayı, ticari sırrı veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiasından kaynaklanan tüm kayıp ve yükümlülükler karşısında tazmin edecektir. Yukarıdaki tazminatın ödenmesi için tazmin edilen tarafın şu şartları karşılaması gerekir: (a) tazmin eden tarafa geçerli iddiayı zamanında yazılı olarak bildirmek; (b) tazmin eden tarafa iddianın savunması ve çözümü üzerinde münhasır kontrolü teklif etmek; ve (c) masrafları tazmin eden tarafa ait olmak üzere tazminat talebinin savunulması ve çözülmesinde tazmin eden tarafla işbirliği yapmak.

12 – Sorumluluk Reddi ve Mesuliyet Sınırlaması

SoftwareONE, Hizmetlere yüklenen veya aktarılan İçeriğin kalitesini, doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti edemez, doğrulayamaz veya garanti edemez ve böyle bir iddiası da bulunmamaktadır. Şirket, tüm İçerikten tek başına sorumludur. SoftwareONE, herhangi bir İçeriği doğruluk açısından inceleyeceğine dair hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Şirketin Hizmetlere erişim ve kullanım riski kendine aittir. Hizmetler, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" bir hizmet olarak lisanslanır. SOFTWAREONE, BURADAKİ YAZILIM, MÜLKİYET, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL OLMAMASI İLE İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. YUKARIDAKİLERİN GENEL YAPISINI SINIRLAMAKSIZIN, SOFTWAREONE (I) HİZMETLERİN ŞİRKETİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINA; VEYA (II) HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ BİR ŞEKİLDE KULLANILABİLİR OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SOFTWAREONE KAR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, İŞ FIRSATLARININ KAÇIRILMASI YA DA İYİ NİYET DAHİL OLMAK ÜZERE, SOFTWAREONE’IN BU TARZ BİR ZARAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN HERHANGİ BİR MESULİYET TEORİSİNE GÖRE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSUN YA DA OLMASIN HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI VE DE BU ANLAŞMADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN BU ANLAŞMA TAHTINDAKİ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÖZEL, EMSAL, CEZAİ, DOLAYLI, KAZAİ YA DA İNDİREKT ZARARDAN ASLA SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. SOFTWAREONE’IN HİZMETLERİN KULLANIMI İÇİN ŞİRKETE KARŞI MAKSİMUM TOPLAM SORUMLULUĞU, HERHANGİ BİR İDDİA ÖNCESİNDEKİ ON İKİ AY BOYUNCA ŞİRKET TARAFINDAN ÖDENEN TOPLAM MİKTARA EŞİT OLACAKTIR.

Bazı yargı daireleri, sorumluluk konusunda belirli sınırlamalara izin vermediğinden, yukarıdakiler Şirket için geçerli olmayabilir.

13 –Taraflar Arasındaki İlişki

Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. Bu sözleşmedeki hiçbir şey Şirket ile SoftwareONE arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, aracılık, imtiyaz veya istihdam ilişkisi oluşturmaz. Şirketin SoftwareONE adına herhangi bir teklif veya beyanda bulunma veya kabul etme yetkisi yoktur.

14 – İhtilaflar

Herhangi bir çelişki veya ihtilaf durumunda, SoftwareONE ve Şirket çelişkili veya ihtilaflı konuyu tartışacak ve dostane bir çözüm bulmak için çaba gösterecektir. Dostane bir çözüme ulaşılmazsa, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar SoftwareONE bağlı kuruluşunun ofislerinin bulunduğu eyaletin / ülkenin mahkemeleri tarafından nihai olarak çözülecektir. Uluslararası Mal Satışlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu buradaki Şartlar veya herhangi bir Sözleşme için geçerli olmayacaktır. SoftwareONE, fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarının fiili veya iddia edilen herhangi bir ihlali için herhangi bir eyalet, federal veya ulusal yetkili mahkemede ihtiyati tedbir veya başka bir tedbir alabilir. Hizmetler özel, benzersiz ve sıra dışı bir karaktere sahiptir. Bu nedenle değerinin kolayca belirlenmesi ve sadece parasal bir tutarla tazmin edilmesi mümkün değildir. Buna göre, yasada veya hakkaniyette mevcut diğer tüm çözümlere ek olarak, SoftwareONE, Şirketin bu sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, ihtiyati veya parasal olmayan bir tedbir hakkına sahip olacaktır.

15 – İhracat Kısıtlaması

Hizmetler, ABD, İsviçre ve Avrupa Birliği'nin ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilir. Şirket, Hizmetleri Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre veya Avrupa Birliği'nin ambargo uyguladığı ülkelere (topluca "Ambargo Uygulanan Ülkeler") veya onların herhangi bir vatandaşına veya mukimine veya özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesindeki herhangi bir kişi veya kuruluşa (topluca, "Belirlenmiş Vatandaşlar") ihraç etmeyecek veya orada kullanmayacaktır. Ambargo Uygulanan Ülkeler ve Belirlenmiş Vatandaşların listeleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şirket burada Ambargo Uygulanan bir Ülkede bulunmadığını, kontrolü altında olmadığını veya vatandaşı veya mukimi olmadığını; Kullanıcılarının Belirlenmiş Vatandaş olmadığını; ve tüm ABD, İsviçre ve Avrupa Birliği ihracat yasalarına sıkı bir şekilde uyacağını ve gerektiği gibi ihracat veya yeniden ihracat için lisans alma konusunda tek sorumluluğu üstlendiğini beyan ve garanti eder.

16 – Muhtelif

Bu anlaşmanın üçüncü taraf lehtarı yoktur. Şirket, SoftwareONE’ın önceden yazılı izni olmadan bu sözleşmeyi devredemez. Bu sözleşme, Sözleşme ve Arayüz içinde kabul edilen ek hizmetler için diğer sözleşmelerle birlikte, tarafların bu konuyla ilgili tüm sözleşmesini temsil eder. SoftwareONE’ın bu anlaşmanın herhangi bir hükmünü uygulamadaki başarısızlığı, gelecekte aynı veya başka herhangi bir hükmü uygulamak için bir feragat teşkil etmez. SoftwareONE, bu sözleşme kapsamında göndermesi gereken bildirimleri arayüzde listelenen elektronik posta adresine göndererek Şirkete ulaştırmış sayılacaktır.

Bizimle iletişime geçin.

Bu kısa formu doldurarak bize bugün ulaşın, uzmanlarımız sizinle hızlıca iletişime geçsin.

Bize ulaşın