SoftwareONE

Yönetim Kurulu

Adı

Görevi

Komite Üyeliği

 

Daniel von Stockar
Kurucu Hissedar

Yönetim Kurulu Başkanı

Atama ve İdare Komitesi

 CV

José Alberto Duarte

Üye

Denetim Komitesi

 CV

René Gilli
Kurucu Hissedar

Üye

 

 CV

Timo Ihamuotila

Üye

Denetim Komitesi (Başkan)

 CV

Peter Kurer

Bağımsız Direktör

Atama ve İdare Komitesi

 CV

Marie-Pierre Rogers

Üye

Atama ve İdare Komitesi (Başkan)

 CV

Jean-Pierre Saad

Üye

Denetim Komitesi

 CV

† 2018: Patrick Winter, Kurucu Hissedar