จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของ SoftwareONE  สำหรับพนักงานและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าของ SoftwareONE (กฎระเบียบ) เพื่อทำหน้าที่ในการชี้นำการกระทำของพนักงานของเรา คู่ค้า ลูกค้า เจ้าของลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ ตลอดจน คู่ค้า VARassist ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ กฎระเบียบดังกล่าวได้อธิบายค่านิยมของเราและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเราในการทำสิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎทุกที่ทั่วโลก  กฎระเบียบได้กำหนดความคาดหวังที่เรามีต่อคู่ค้าของเราซึ่งเราต้องการที่จะกระทำเป็นมาตรฐานเดียวกับจริยธรรมและคุณธรรมที่ตั้งปณิธาน เอาไว้

ดาวน์โหลด

Employees and board members

Partners

ติดต่อ: compliance.global@softwareone.com