att-forflytta-sig-fran-en-kop-salj-relation-med-sin-leverantor

Tidigare webinar

Varför organisationer bör förflytta sig från typiska köp-sälj-relationer med sina mjukvaruleverantörer

Att förflytta sig från en köp-sälj-relation med sin leverantör

  • Inspelade webinar

Den traditionella inköpsprocessen för mjukvara är inte längre gångbar. Denna modell är i huvudsak transaktionell, saknar dedikerade tjänster som ökar värdet för kunden och kan leda till inkonsekvent kvalitet på tjänsterna.

I detta tidigare inspelade webinar belyser vi fördelarna med att ha ett strategiskt och långsiktigt samarbete med en enda mjukvaruleverantör. Ladda ner och titta när du vill!