move-away-from-the-typical-buy-sell-relationship

Tidigare webinar

Varför organisationer bör förflytta sig från typiska köp-sälj-relationer med sina mjukvaruleverantörer.

Att förflytta sig från en köp-sälj-relation med sin leverantör

  • Tidigare
  • Digital Supply Chain

Den traditionella inköpsprocessen för mjukvara är inte längre gångbar. Denna modell är i huvudsak transaktionell, saknar dedikerade tjänster som ökar värdet för kunden och kan leda till inkonsekvent kvalitet på tjänsterna. I detta tidigare inspelade webinar belyser vi fördelarna med att ha ett strategiskt och långsiktigt samarbete med en enda mjukvaruleverantör. Ladda ner och titta på det när du vill!