Male employee of Unified Support working with colleagues in office

Unified Support for 365 

Med inbyggd implementerings- och förändringsledning

Kontakta oss

Driv affärsframgång genom beteendeförändring

Driv affärsframgång genom beteendeförändring

Alla förändringar kan innebära avbrott, men få förändringar påverkar en organisation lika mycket som implementeringen av ny kommunikations- och samarbetsteknik, som Microsoft 365. Microsoft 365 driver transformationen från traditionella metoder eller processer mot ett nytt arbetssätt.

Att få människor att bryta inarbetade vanor och ta till sig alla funktioner hos Microsoft 365 kan vara mycket svårare än att distribuera teknik – och det är definitivt svårare att förutspå resultaten. Om du är redo att implementera Microsoft 365 för dina medarbetare och leverera varaktiga beteendeförändringar är vår tjänst Unified Support for 365 för kunder med ett Enterprise-avtal, en perfekt utgångspunkt. Med inbyggd implementerings- och förändringsledning (Adoption & Change Management) hjälper Unified Support for 365 dig att navigera genom komplexiteten i att leverera Microsoft 365 samtidigt som du möjliggör för alla medarbetare att till sig den förändring som krävs.

Vi vågar säga att vi sticker ut på marknaden genom att vi inte bara har kunskap kring de tekniska kraven och förfarandena, utan även innehar en djupgående expertis från olika (globala) migreringsprojekt: Vi levererar tekniken och har samtidigt förståelse för och kan dra nytta av den mänskliga sidan. Som en av de första globala samarbetspartnerna med statusen Microsofts avancerade specialisering för implementerings- och förändringsledning (Microsoft Adoption and Change Management Advanced Specialization) kan vi erbjuda dig kunskap, omfattande erfarenhet och beprövad framgång i att leverera kundprojekt.

Därför är förändringsledning viktigt

Du vill att betydande investeringar i Microsoft 365 ska tillföra verksamheten mervärde dels genom att göra det möjligt för personalen att bli mer produktiv och samarbeta mer effektivt, dels att tekniken som används faktiskt leder till förbättrade affärsresultat. Detta kräver inte bara att tekniken möjliggörs utan även att medarbetarna behöver anpassas. Det kräver en helt annan uppsättning färdigheter och metoder, där implementerings- och förändringsledning är viktiga framgångsfaktorer.

Att ignorera det mänskilda perspektivet av förändring medför risker. När fokus uteslutande ligger på att uppfylla tekniska krav istället för på implementering och användning av en lösning, blir följden ofta ökade kostnader och risker:

Workers Icon

Produktivitetsförlust på grund av nya miljöer och hinder för åtkomst till data och program som människor inte är vana vid.

Bristfällig förändringsledning är dyrt och kräver oplanerade investeringar om det inte planeras på rätt sätt.

Affärsframgångar blir lidande av försenade projekt på grund av missade deadlines, budgetöverskridningar och oplanerade investeringar.

Implementerings- och förändringsledning är en bra metod för att driva på implementering och användning, så att initiativen ger förväntade resultat.

Vi hjälper dig att förbättra företagets produktivitet

Att inte planera för och hantera den mänskliga faktorn kopplad till förändringar är dyrt. Vi vet att resultat av projekt blir bättre när förändringar implementeras och används av medarbetarna. Tillsammans hjälper vi medarbetarna att förstå implementering och förändring bättre, samt skapar en framtidssäkrad, digital arbetsplats som är mer öppen för förändring. Implementerings- och förändringsledning kan bidra till att minska spänningar och skapa en smidigare process.

PROSCI:s forskning bekräftar att projekt med bra förändringsledning ger upp till sex gånger bättre resultat än projekt med undermålig förändringsledning. Och bättre projektresultat gör projektinvesteringar mer ekonomiskt och strategiskt framgångsrika. Med en framgångsrik strategi för implementerings- och förändringsledning kan du:

Öka implementeringen och produktiviteten för arbetlaster med hjälp av Microsoft 365

Tillhandahålla transparens kring licensanvändning och implementering, för att identifiera potentiella kostnadsbesparingar

Accelerera verksamhetstransformation och driva på kontinuerlig innovation

Så fungerar Unified Support for 365

När du vill ta fram en ordentlig strategi för implementerings- och förändringsledning kommer du att bygga upp varaktiga funktioner i hela organisationen och samtidigt skapa och leverera nödvändig förändring och implementering för alla enheter och medarbetare. Utbildning och coaching är en väsentlig del av din strategi, men det är samtidigt viktigt att samla rätt personer och verktyg för att driva hela processen vidare.

Vår tjänst Unified Support for 365 med inbyggd implementerings- och förändringsledning är den perfekta utgångspunkten. Den är utformad för kunder som är redo att utnyttja alla funktioner i Microsoft 365 och som har ett befintligt Enterprise-avtal men som vill migrera till CSP, eller som har en befintlig CSP men utan vår tjänst. Vi samarbetar med viktiga aktörer i hela organisationen och hjälper dig att skapa en långsiktig strategi för implementering av slutanvändare och hållbara förändringar av arbetssättet. Vi kommer att förstå dina affärsmål, identifiera nödvändiga förändringsaktiviteter samt vägleda dina intressenter genom en rad olika planeringar och åtgärder. Utöver detta ser en Service Success Manager till att ditt övergripande projekt runt 365 håller sig på rätt spår och ger de resultat du strävar efter.

365Simple with embedded Adoption & Change Management Workflow Chart

Se fördelarna i 365Simple

Vi hjälper dig att ta fram en skräddarsydd plan och stödjer dig i genomförandet av framgångsrika projektimplementeringar. Vår tjänst finns på två nivåer (Avancerad och Premium) för att säkerställa att du kan förstå de principer som krävs för att nå dina affärsmål.

Produktivitetsaktivering – inlärningslösning för slutanvändare med scenariobaserat upplägg

Kommunikationsleveranser för M365

Regelbunden övervakning och rapportering av implementering och förändringar

Samarbete med partnerkonsult för implementerings- och förändringsledning (ACM) som är engagerad i hela din process

Ramverk och planer för implementerings- och förändringsledning

En enda kontaktpunkt för IT-hantering och förändringsledning

Lita på en global expert

Att ta sig igenom komplexiteten i dagens digitaliserade värld kräver ofta en pålitlig partner som alltid gör sitt yttersta. På SoftwareONE gör vi allt vi kan för att hjälpa våra kunder att lyckas – vi är en av de första globala partnerna som fått statusen Adoption and Change Management Advanced Specialization av Microsoft.

Över 10 000 000 användare har flyttats till molnet

Certifierat hanteringssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001:2013

600 konsulter för framtidens arbetsplats Future Workplace, som stöds av Prosci-certifierade coacher inom förändringsledning

Ledande leverantör för Microsofts molntjänster med 65 000 kunder globalt

Support på 11 språk dygnet runt

Genom att tillämpa implementerings- och förändringsledning kan organisationer leverera resultat för varje förändring på ett effektivare sätt och bygga upp kompetenser som ökar organisationens kapacitet att hantera fler förändringar samtidigt. Unified Support for 365 med inbyggd implementerings- och förändringsledning ger dig en grund för att inte bara driva den tekniska implementeringen av ny teknik utan även den process och de aktiviteter som projektteamen använder för att stödja framgångsrika individuella förändringar. Vill du lära dig mer om vår implementerings- och förändringsmetod?

Boka ett personligt möte