Two business people analyze charts on the computer

The Diagnostic Platform

A 360-Degree View Into Your Software Estate

The Diagnostic Platform

SoftwareONE’s Diagnostic Platform includes a set of assessment-based services that bring meaningful and actionable insights to your organization. The services provide the contextual understanding you need to improve your best practices, governance and financial management – within both your on-premise and cloud environments.

SoftwareONE understands that aside from your people, your software is your largest and most valuable expense. We co-build and co-deliver our platform with both technical services and software lifecycle management (SLM) in mind. This helps identify gaps that are often missed and cures the disconnect that can occur between current processes and governance. This holistic approach allows your organization to simplify operations, ultimately reducing your software and cloud spend.

Common Challenges

Money Bag Icon

Cost Management

Identifying opportunities for cost optimization &
reduction of unexpected expenditures

Eye Icon

Visibility

Gaining clear visibility of the current situation to define a strategy 

Bar Chart Icon

Benchmarking

Measuring your current situation against the average customer & industry best practices 

Contract Checklist

Processes

Proper collaboration with internal and external parties
supported by mature frameworks

Group Icon

People

Having the right resources and maintaining knowledge & expertise

Solve These Challenges With The Diagnostic Platform

The Diagnostic Platform includes three services that were designed to help you:

  • Assess your current SAM maturity
  • Evaluate and understand your governance and cloud financial management
  • Create a plan to manage the people, processes and technology that will help you reach your goals
  • Track your progress
  • Improve your results

The Diagnostic Platform Services

Analyst women looking at KPI data

Cloud FinOps Diagnostic

Cloud FinOps Diagnostic assesses the maturity of an organization's cloud governance.

Learn More

Related Case Studies

View of industrial oil refinery

Så hjälpte SoftwareONE ett globalt olje- och gasbolag att minska kostnaderna under en Oracle ULA-förnyelse

Ett globalt olje- och gasbolag stod inför utgången av sitt 5-åriga Oracle ULA. Företaget anlitade SoftwareONE för att få hjälp med processen. Det nya avtalet resulterade i 3,2 miljoner dollar i kostnadsbesparingar. Kundcaset är på engelska.

Mer

Ökad transparens och förbättrad efterlevnad med FlexNet Manager

Tillsammans med SoftwareONE kunde Suva förbättra sin förvaltning av programvarulivscykeln genom att implementera Flexeras FlexNet Manager. Det hjälpte försäkringsbolaget att optimera licenser, reducera sina utgifter och minska efterlevnadsrisken. Kundcaset är på engelska.

Mer
Trains of the private rail freight operator Lineas

Så optimerade Lineas sin M365-strategi

Med hjälp av SoftwareONEs tjänst Microsoft Advisory Service (MAS), kunde Lineas välja den mest optimala licensstrategin för de kommande tre åren. De kunde i och med detta undvika en kostnad på mer än 700 000 euro, få bättre efterlevnad och förenklat fjärrarbete med hjälp av molnbaserade licenser.

Mer

Relaterade artiklar

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Connecting Cloud Cost Optimization & FinOps | SoftwareONE Blog

Hur FinOps och kostnadsoptimering i molnet kan integreras

Genom att inkludera optimering av molnkostnader, Cloud Cost Optimization, i strategin för molnet, blir FinOps mer kraftigt.

smart-investments

Ta nästa steg i din resa till kostnadsbesparing

För att hjälpa din organisation vidare, behöver du investera de besparingar du gjort i nästa fas i resan: få insikt och ännu större besparingar (artikeln är på engelska).

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär