Rådgivning kring mjukvaror

Rådgivningstjänster kring RedHat

Från upphandling och modernisering till slutet av mjukvarans livscykel.

Rådgivningstjänster kring RedHat

Det är viktigt att varje Red Hat-prenumeration i organisationen återspeglar verksamhetens behov, att den upphandlas på ett kostnadseffektivt sätt och att den hanteras i enlighet med leverantörens villkor samt anpassas till produktens livscykel. SoftwareONE ser till att din organisation får ut det bästa av Red Hat, med fortsatt support under hela processen, från inköp till slutet av mjukvarulivscykeln.

Logo Red Hat

Doug Vincent-Townend

Många partners gör en tillfällig affär för att sedan försvinna. Vår uppgift på SoftwareONE är att förstå hur programvaran kommer att användas både nu och i framtiden för att kunna säkerställa en optimal teknisk och kommersiell livscykel.

Specialist på lösningar runt Red Hat

Vad gör Red Hat svårt att hantera?

Ikon avtalssignering

Prenumerationsavtal i snabb utveckling

Red Hat uppdaterar kontinuerligt sina produktserier och prenumerationsavtal. Du kanske använder ett verktyg som kan köras på fysiska maskiner; något som ändras vid nästa förnyelse.

Ikon effektiv

Separata och spontana inköp

Det händer ofta att olika team köper Red Hat-abonnemang separat, utan att se till helheten. Olika versioner med olika användningsvillkor kan lätt leda till bristande efterlevnad (compliance).

Ikon problem

Minskad kostnadseffektivitet

Separata och spontana inköp minskar möjligheten att dra nytta av stordriftsfördelar och försvårar organisationens förhandlingsposition.

Så kan vi optimera din Red Hat-lösning

Ikon expertis

Expertis inom Software Asset Management

Det sker snabba förändringar i hur Red Hats teknik kan förvärvas. Vi hjälper dig att se hur du bäst använder Red Hat och hur organisationen an anpassa användningen till den optimala kommersiella modellen.

Ikon molnhantering

Molnhantering

Genom att utnyttja vår digitala plattform PyraCloud kan vi erbjuda kunderna värdefulla insikter via data. Informationen kan användas för att identifiera trender eller läckage i avtal, underlätta styrning av resurser i molnet och minska risken för bristande efterlevnad (compliance).

Ikon accelerera

DevOps och modernisering av applikationer

Vi hjälper organisationer att modernisera applikationer och utnyttja DevOps för att underlätta digital transformation.

Ikon prenumerationer

Optimerad infrastruktur för prenumerationer

Genom att få insyn i hur din nuvarande infrastruktur ser ut i relation till affärsmålen, kan relevanta Red Hat-prenumerationer anpassas och optimeras.

Ikon samarbete

Partnerskap med Microsoft

SoftwareONE och Microsoft har ett långvarigt samarbete. SoftwareONE är dessutom världens största Azure-partner. Vi har djupgående kunskaper om Azure och vet hur molnplattformen bäst utnyttjas. Likaså när det kommer till Linux i Azure är det av yttersta vikt att få tillgång expertis kring Red Hat och Microsoft.

Värde vi kan skapa för dig

Vår globala närvaro gör det möjligt för oss att erbjuda enhetliga priser och oöverträffad expertis, oavsett vilken plats kunden befinner sig på. Vi förenklar upphandlingsprocessen för nå stordriftsfördelar, och konsoliderar och samordnar förnyelser för att förbättra din förhandlingsposition. SoftwareONE är experter inom applikationsmodernisering och har ett långvarigt samarbete med Microsoft. Därför är vi den givna Red Hat-partnern.

  • Stöttning i moderniseringsinitiativ för DevOps och andra applikationer

  • Minskad risk för bristande efterlevnad (compliance)

  • Optimerade utgifter och uppnådda skalningsfördelar 

  • Uppföljning och hantering av nya abonnemangsmodeller

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär