Maximera värdet av din Microsoft-investering

Microsoft Advisory Services

Maximera värdet av din Microsoft-investering

Kontakta oss

Microsoft Advisory Services

ikon 30 procent

Enligt Gartner kommer över 30 % av all ny programvara och tillhörande molnkostnader att vara oanvända under 2022.

ikon 21 procent

Samtidigt är den kommersiella tillväxten för Microsoft Office 365 21 %...

...och tillväxten för Azure 48 %.

Detta är inte förvånande eftersom många organisationer får incitament för att registrera sig för omfattande paket med molntjänster , där utnyttjandet inte är optimalt och den fortlöpande konsumtionshanteringen förblir en utmaning.

Den snabba lanseringstakten i molnsviterna och molnprodukterna har lagts till i det redan komplexa Microsoft-licensieringslandskapet, vilket i sin tur gör arbetet för flera affärsområden såsom ITAM-utövare, IT-chefer och budgetinnehavare än mer komplext.

Samtidigt är kostnaderna för mjukvara i stort sätt stabila. Även om delar av mjukvarumarknaden påverkas negativt så fortsätter andra att växa. Exempelvis ökade intäkterna för Office 365 Commercial med 21 % tredje kvartalet 2020.

Omkostnaderna för mjukvara (inklusive SaaS) per medarbetare representerar i genomsnitt 25 % av IT-kostnaderna – över 3 800 dollar per år, och innefattar det offentliga molnet som växer till nästan 4 800 dollar per år. Många av dessa kostnader ger också värde, men vilken andel kan optimeras?

Med över 30 års kommersiell och teknisk erfarenhet av Microsoft är våra tjänster inom Microsoft Advisory Services (MAS) utformade för att hjälpa organisationer att navigera genom Microsofts komplexa värd och samtidigt maximera värdet av sina Microsoft-investeringar.

Vanliga utmaningar

Avkastning på värde

Öka värdet och hantera kostnaderna under molninvesteringens hela livscykel

Transparens

Faktabaserade leverantörsinsikter för att kunna jämföra avtal och prissättning

Kostnadsoptimering

Storleks- och kostnadsanpassning av avtal i enlighet med affärsstrategin

Ikon glödlampa

Licensexpertis

Rätt personer och rätt kunskap för att kontinuerligt kunna hantera och optimera licensavtal

Riskhantering

Förstå hur tekniska beslut påverkar licenseringen och hur ofördelaktiga avtalsvillkor kan förhindras

Vad är Microsoft Advisory Service?

Den managerade tjänsten Microsoft Advisory Service (MAS) har utformats för att tillhandahålla konsulttjänster som ett löpande erbjudande. Vårt team gör det möjligt för dig att skapa värde och samtidigt göra kostnadsbesparingar. På så sätt kan du accelerera värdet från dina licensinvesteringar och snabbt agera vid förändrade affärsbehov.

Vår tjänst kan leverera detta genom att säkerställa att du har en investeringsplan som är storleksanpassad, teknikledd och tidsanpassad och som uppfyller både kortsiktiga och långsiktiga affärskrav, samt genom att kontinuerligt tillhandahålla följande  viktiga resultat:

11-stegsmodell för Microsoft Advisory Service

Hantera mjukvara med hjälp av kunskap

Ladda ner en översikt av vår tjänst Microsoft Advisory Services för att lära dig mer om dess funktioner.

Läs mer

Fördelar med Microsoft Advisory Services

Avkastning på investering (ROI)

Skapa värde och hantera kostnader genom hela molninvesteringen

Molnkostnadsoptimering

Storleks- och kostnadsanpassa avtal i enlighet med affärsstrategin

Expertis

Rätt personer och rätt kunskap för att kontinuerligt hantera och optimera licensavtal

Riskhantering

Förstå hur tekniska beslut påverkar licenseringen och hur ofördelaktiga avtalsvillkor kan förhindras

Transparens

Faktabaserade leverantörsinsikter för att kunna jämföra avtal och prissättning

Så bidrar PyraCloud

Microsoft 365 Analytics

  Klicka på bilden för att zooma

Cloud Cost Optimization med PyraCloud

Software Budget/Spend Advisory Service

Microsoft Advisory Services drivs av PyraCloud 365 Analytics

Få djupare insyn i din Microsoft 365-miljö. PyraCloud 365 Analytics ger insikter om användning, implementering, licensprenumerationer samt säkerhet så att du kan undvika risker och optimera din Microsoft 365-miljö.

Ladda ner pdf
Businessmen discussing cloud financial management tables and charts

Ta kontroll över dina molnkostnader med FinOps

Cloud Financial Management (FinOps) är driftsmodellen för molnet – en kombination av system, bästa praxis och kultur för att öka en organisations förmåga att förstå molnkostnader.

Läs mer

Kundcase

Tåg från Lineas, en privat operatör inom järnvägsfrakt

Hur en ny licensstrategi och professionell rådgivning sparade över 7 miljoner kronor

Tjänsten Microsoft Advisory Services gjorde det möjligt för Lineas att välja en optimal licensstrategi för de kommande tre åren, säkerställa bättre efterlevnad, underlätta distansarbete – och samtidigt spara över 7 miljoner kronor.

Läs mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär