Busy traffic and urban landscape at night

AWS

Navigera i en modern molninfrastruktur

Kontakta oss

Öka hastigheten för din AWS-strategi

Genom att flytta arbetslaster (workloads) till molnet får verksamheten ökad flexibilitet, effektivitet, produktivitet, skalbarhet och lägre kostnader jämfört med traditionella IT-infrastrukturer. Amazon Web Services (AWS) är en säker offentlig molnplattform som hjälper dig med en snabbare övergång till molnet genom att erbjuda förbättrad databehandling på begäran, ökad databaslagring och andra IT-funktioner med användningsbaserad betalning.

SoftwareONE kan hjälpa dig att maximera din AWS-tjänst. Vi hjälper din organisation att planera, skapa och köra applikationer i AWS. Vårt team har levererat alla typer av applikationer i AWS – från traditionella banktjänster, mikrotjänst-API och serverlösa program hela vägen till behållarbaserade lösningar.

Amazon Web Services AWS logotyp

Vi hjälper dig med din transformation

Som en av få globala konsultpartner för AWS-migrering (AWS Migration Consulting Partner) är vi din strategiska affärsrådgivare för en snabbare implementeringsresa till molnet, samtidigt som vi hjälper dig att minska kostnaderna, öka flexibiliteten och förbättra säkerheten. Låt oss hantera den tunga biten och vägleda dig på resan med att migrera applikationer och äldre infrastruktur till AWS.

AWS Partner Competency Logo

Vi hjälper dig med dina utmaningar med AWS

SoftwareONE hjälper organisationer att så enkelt som möjligt äntra AWS-plattformen och har skapat ett antal tjänster för att implementeringen ska gå smidigt. Vi kan hjälpa dig oavsett om dina utmaningar är relaterade till fakturering och kostnadshantering, grundläggande teknisk praxis, datasäkerhet och efterlevnad och/eller Microsofts arbetsbelastningar.

AWS-fakturering och -support

Omedelbara kostnads-besparingar, enklare inköp, tillgång till hanteringsverktyg och rabatter på Marketplace.

AWS och Microsoft

Projektfinansiering, analys
och optimering av arbetsbelastningar, programdesign och migrering.

Ikon för data och analys

AWS-teknik

Självbetjäning och fullskaliga leveransmodeller, säkerhet och efterlevnad, hanterade Ops-zoner.

AWS-anpassning

Branschanpassning, innovativa workshops, avancerad arkitektur och design.

Våra tjänster kring AWS

Busy traffic and urban landscape at night

Utnyttja kraften i AWS

Utveckla din AWS-strategi och dra nytta av en optimerad AWS-miljö genom förbättrad tillgänglighet, kostnadskontroll och dedikerad support.

Mer
Busy traffic and urban landscape at night

Förbättra dina AWS-arkitekturer

Som en Advanced Consulting Partner för AWS hjälper vi dig att bygga den infrastruktur du verkligen behöver.

Mer

Vi är din trygga AWS-rådgivare

Ikon spara pengar

Lägre kostnad

Med varje lösning som vi utformar och bygger, identifierar vi möjligheter till kostnadsminskning och levererar kontinuerliga kostnadsbesparingar.

Automatisering

Alla lösningar som vi implementerar använder AWS interna tjänster för att automatisera all operativ aktivitet.

ikon riskreducering

Lägre risk

Med varje lösning som vi levererar identifierar vi först riskobjekt och använder en proaktiv approach för att minska deras potential.

Kundfokus

Vi fokuserar på kundernas framgång med mycket anpassningsbara, beprövade lösningar som ger mätbart värde och konkreta resultat.

Våra kunder berättar

Optimizing IT Operations with AWS

Så optimerade sydostasiatisk bank verksamheten med AWS

AWS uppfyllde bankens krav på en säker, flexibel och skalbar IT -infrastruktur. Medan SoftwareONE hanterar bankens molnmiljö kan bankens medarbetare fokusera på att driva verksamheten framåt.

Mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär